HET GEHEIM VAN JEZUS LEVEND MAKENDE GEEST

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

5-40-Dagentijd-A-1
Joh.11,1-45
+website- www.bewustchristen.nl  -2007-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-paars


Waar woont God?
De spanning komt vandaag tot een climax
Lazarus wordt uit de slaap van de dood gewekt.
Het is niet alleen een blindgeborene die gaat zien en geloven.
Vandaag maakt Jezus de mens tot tempel van God.
Ik heb gezegd: Jullie zijn goden! (psalm 82,6)
Dat staat in onze Joodse bijbel, zegt Jezus.
De ziekte en dood van zijn vriend Lazarus (=God helpt)
maakt Jezus zo woedend dat hij met machtig stem gaat spreken.
Zo maakt God uiteindelijk definitief kenbaar
wie Jezus is en dat is alleen voor gelovigen zichtbaar.
Niet de lichamelijke dood maar de levend makende Geest
heeft het laatste woord: daartoe worden wij gedoopt.

Waar kan een mens God ontmoeten?
Van oudsher woont God in het Tabernakel.
Dat is de heilige tent die het volk van Israel op reis door de woestijn vergezelt.
Later woont God in het Godshuis van de tempel, dat door
koning Salomo, Gods gezalfde persoonlijkheid, werd ingewijd.
Nu op het einde der tijden heeft God definitief zijn tent (=tabernaculum)
opgeslagen onder ons: wie Mij ziet, die ziet de Vader.
Als je God wilt zien kijk dan naar Jezus.
Jezus, daar is God, het staat Hem op het lijf geschreven
De Vader is een met Mij en Ik ben een met de vader.
Jezus zelf is de nieuwe tempel van God.
Breek deze tempel af en in drie dagen
zal Ik hem opbouwen als een nieuwe woonplaats van God.
In de opwekking van de persoon van Lazarus op de vierde dag
wordt het volk van Israël weer de nieuwe woonplaats van de Eeuwige God.

Jezus in het huis van Bethanie (=het huis van de arme)
Daar doet hij zijn zevende, tevens laatste en grootste teken
God wil met zijn Geest immers in ieder menselijk lichaam wonen.
Die tempel van ons lichaam moet dus ook worden vernieuwd.
Het gaat om de innerlijke vernieuwing van Gods volk.
Zo moeten ook wij als kultuur-christenen nu met Gods hulp
worden opgewekt uit de dood tot nieuw leven.
De ziekte van zijn vriend Lazarus leidt niet tot de dood.
Je moet het eerder zien als een teken van God,
opdat de Zoon van God er door zal worden verheerlijkt..
De dood zal namelijk niet het laatste woord hebben.
Jezus ziet de dood als eens slaap, waaruit een mens kan worden opgewekt.
Voor jullie die dit lezen ben ik blij dat ik daar niet was.
Nu zullen jullie zelf ook tot geloof kunnen komen in Mij.
Opstaan, laten we gaan geloven!
Hoezo, alles gaat toch naar de verdoemenis zo te zien……
Lazarus is toch al gestorven en Jezus die gaat sterven,
wat zullen wij dan nog leven? God helpt? Vergeet het maar!
Zo gaat Jezus zelf steeds meer op zijn tweelingbroer Lazarus lijken.
Je broer zal opstaan, zegt Jezus tegen Martha de zus van Lazarus.
Ja, dat weet ik, op de laatste dag.
Nee nu, Ik ben de opstanding en het leven, zegt Jezus.
Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.
Ieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.
De opstanding uit de doden begint hier en nu terwijl je dit leest.
Het uur is gekomen dat de doden de stem van God horen:
daar kun je zelf ook bij zijn, jij die dit leest.
Maria, roept Martha tegen haar zus, de meester is er Hij roept je
Geen mens sterft in tegenwoordigheid van Jezus.

Waar Jezus voorbijgaat komt de levend makende Geest.
Waar hebben jullie hem neergelegd?
Die vraag doet al denken aan Maria Magdalena op Paasmorgen
Jezus huilt om de dood van Lazarus en zijn eigen dood die nadert.
Kon Hij die de ogen van de blindgeborene opende
ook niet maken dat deze Lazarus niet zou sterven?
Neem die steen weg, zegt Jezus, maar op de vierde dag is er al lijklucht,
zegt Martha. Is zij nu echt gaan geloven of plotseling omgeslagen?
Ik dank U, Heer, dat Gij mij gehoord hebt, bidt Jezus.
Zelf weet ik wel dat Gij Mij altijd hoort,
maar ter wille van de omstanders heb ik dit gebeden,
opdat zij geloven dat Gij Mij gezonden hebt.
Lazarus, kom naar buiten, roept Jezus met luide stem.
Uit de schemering van het graf komt Lazarus naar buiten.
Maak hem los en laat hem gaan, zegt Jezus.
Wie is er nu eigenlijk dood en wie leeft.
Na Jezus dood gaan volk, priesterschap en tempel
ten onder (70 n.Chr. verwoesting van Jerusalem), terwijl Jezus blijft leven.
Het is beter dat een mens sterft voor het behoud van het volk,
dan dat het hele volk verloren gaat, zegt Kajafas.
Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.
Alleen niet in plaats van het volk, maar ten gunste van het volk:
d.w.z. niet voor Israël en de tien overbleven stammen alleen,
maar voor alle kinderen Gods hier op deze aarde.
Het is al een oude droom, dat ze eens zullen opstaan uit hun graf.

Het Geheim van Jezus levend makende Geest
De opwekking van Lazarus is een voorspel op Jezus‘ triomf
over zijn eigen dood.Dat is het teken van de overwinning op de dood,
welke geschonken wordt aan ieder die in Christus gelooft.
In het doopsel wordt je geestelijk herboren als kind van God,
want dan komt Gods Geest over je die leven is.
Deze Geest die levensbeginsel is en onsterfelijkheid verleent,
zal ons ook eenmaal doen delen in de verheerlijking van Jezus.