HONGER NAAR WIJSHEID VOOR HET LEVEN

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

20-Door het Jaar-B
Joh. 6, 51-58
+website: www.bewustchristen.nl -2009- spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-groenGoddelijke wijsheid is brood voor de ziel
Wijsheid is een eigenschap van God zelf.
Die wordt vandaag voorgesteld als een persoon.
Vrouwe wijsheid nodigt allen uit tot de maaltijd
van brood en wijn aan haar tafel, die zij heeft aangericht.
Als je nog geen wijze ervaring hebt opgedaan in het leven
dan moet je hierheen en wie nog geen inzicht heeft
in hoe het leven eigenlijk in elkaar zit,
die kan hier tot bezinning komen.
Kom en eet van mijn wijsheid, zegt God,
als was het je brood en drink uit het inzicht van de wijn,
die Ik heb opgedaan in het leven
als was het je wijn, die ik heb gemengd voor jou.
Doe niet zo onnozel en je zult leven,
bewandel de weg van de wijsheid in plaats van
je steeds te verliezen in de waan van de dag
en in datgene wat voor de hand ligt.(Spreuken 9,1-6)
In het leven gaat het uiteindelijk om voedsel voor de ziel,
die de diepste honger verzadigt
en waar je geen honger meer van krijgt.
Gods Woord is echt voedsel en het is brood voor de ziel.
Welnu, brood moet je eten, verteren, vlees en bloed laten worden
in je eigen leven. Dat proces kun je vergelijken met
lezen, overwegen, bidden en beleven: Goddelijke lezing.

De wijsheid van Jezus is brood uit de hemel
Ik ben als levend brood, dat uit de hemel is neergedaald.
Als je van mijn levenswijsheid eet zul je leven in eeuwigheid.
Dat komt omdat Jezus die wijsheid van God heeft.
Ik geef mijn vlees ten bate van het leven van de wereld.
Hoe kan dat beeld van brood ineens omslaan in vlees?
en hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?
Wie mijn vlees eet en bloed drinkt heeft eeuwig leven?
Hoe dan? Welnu, in Jezus Christus is het Woord van God
immers vlees en bloed geworden
en is God letterlijk onder ons komen wonen.
In Jezus weet God uit eigen ervaring
wat het leven van mensen inhoudt.
Daarom moeten wij eten en drinken
van wat Jezus heeft gezegd en gedaan.

Ontzag voor God is begin van wijsheid
Het ware leven is geworteld in een diepe persoonlijk relatie met Jezus.

Als wij samen het evangelie blijven lezen in een kleine groep
en dat samen overwegen en van daaruit blijven bidden
en ontvankelijk leven vanuit God,
dan blijven wij in Jezus en dan blijft Jezus in ons.
Ontzag voor God is begin van die wijsheid.
Te veel mensen, ook gedoopten,
voeden zich met verkeerde levenswijsheden,
die de echte honger niet kunnen stillen.
Zij verdiepen zich niet of nooit in de echte vragen van het leven
en komen nooit tot bezinning
door hun oppervlakkig leven van de hype en de waan van de dag.
Ze hebben vaak alleen maar lekker honger
en komen niet of nooit tot het ware brood des leven dat Jezus is.

Ontvang wat je bent en wordt wie je bent: lichaam van Christus
Dat is ware wijsheid waar het vandaag over gaat.
Als wij eucharistie vieren blijven wij in Hem en blijft Jezus in ons.
Alles wat Jezus gezegd en gedaan heeft
moet eerst vlees en bloed worden van ons zelf.
Alleen in directe relatie met Jezus kunnen wij dat bereiken.
Als we Hem toelaten in ons leven en in ons zelf
kan hij werkzaam worden in onze groei naar God.
Zo worden wij steeds meer omgevormd in God, zoals voedsel dat ook doet.
Wat je eet dat ben je zelf en dat wordt je zelf: Lichaam van Christus.
Het wordt je eigen vlees en bloed.

Eucharistie is bron van christelijke Geest.
Ieder neemt daarbij in de H.Mis de wijsheid van Jezus
op zijn of haar eigen wijze in zich op.
Horen naar het Woord Gods en dat door je heen laten gaan
d.w.z. eten en verteren moet je zelf doen.
Zo worden we elk moment van de dag meer en meer omgevormd in God.
Daarbij hoeven wij dit voedsel
alleen maar zijn werk te laten doen in ons, meer niet.

Het nieuwe leven van de Christen
Wordt wijs en oriŽnteer je leven op God.
Let op je gedrag en wees verstandig.
Benut de gunstige gelegenheid om te begrijpen wat God wil.
Laat je bezielen door de H.Geest, die in je woont en in je werkt
en in je hele wezen en buiten jezelf.
Spreek elkaar toe in psalmen, hymnen en liederen,
ingegeven door de geest, zingt en speelt voor de Heer
van ganser harte en zeg voor alles dank aan God de Vader
in naam van onze Heer Jezus Christus, (Ef.5,15-20)
wat wij hier elke zondag doen. Amen.