OM GEESTELIJK HEIL EN GENEZING TE VINDEN

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

6-Door het jaar-B-2
Marcus I,40-45
+website:
www.bewustchristen.nl -2009-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-groen


Jezus geneest heel de mens met hagiotherapie
Er komt een mens naar Jezus toe die melaats is.
Het gaat Jezus op de eerste plaats om geestelijk heil
en de lichamelijke en psychische genezing is daarvan een teken.
Hij staat voor alle verworpenen, die in hem hun vriend
en leermeester vinden en hij staat voor genezing
van alle ziekten, die in een zieke ziel haar oorsprong vinden.
Pas als de zweren van de ziel genezen zijn
kan de huid ook weer gaaf en gezond worden.
De geneeskracht van Jezus is groter dan wij denken.
Het overgrote deel van de mensen die naar de huisarts gaan
vinden de oorsprong van de klachten in een zieke ziel.

We zitten al enkele dagen in de healingroom van Jezus.
Hij wil geen sensatie en zelf niet in het middelpunt staan.
Het gaat Jezus om God en de tekenen vergezellen hem.
Die melaatse heeft vandaag ook een vermoeden,
dat er meer schuilt in Jezus en dat er iets meer aan de hand is .
En juist dat ontroert Jezus en Hij maakt er meteen werk van.
Maar eenmaal genezen kan die melaatse zijn mond
niet meer houden. Hij moet er wel over praten.
Met het gevolg dat Jezus niet meer in de stad kan komen,
maar naar eenzame plaatsen wordt gedreven op het platteland.
Het lijkt wel alsof Jezus daarmee zelf een melaatse wordt,
en dat Hij wordt verbannen naar de rand van de samenleving,
terwijl de melaatse zelf weer onder de mensen mag wonen.
Zijn de rollen soms omgedraaid?
Jezus die a.h.w. melaats wordt met de melaatsen…..
Het gaat Jezus om de verkondiging van het rijk Gods.

Verkondigen, onderrichten en vertroosten.
Dat staat centraal als we samen kerk willen zijn.
Wij moeten medium zijn in het komen van God in zijn woord.
En de inhoud luidt: De tijd is om, de maat is vol,
keer je leven om en ga anders denken, doen en leven.
Kom uit je isolement en volg Mij op de weg van liefde in waarheid.
Treedt uit jezelf, uit het narcisme van onze westerse cultuur
en uit je egoïsme en ikkigheid en geef God de eer in je leven
en zet Hem in het middelpunt in plaats van jezelf.
Doorbreek die persoonlijke virtuele cel en die cirkel,
die je om je heen hebt gebouwd en durf je bevrijdend
en verlossend met de ander in te laten, vooral met mensen
die verstoten zijn, uit- of buitengesloten, alleen gelaten,
dementen, ongeneeslijk zieken en mensen aan de rand,
de melaatsen van nu en geef hen zo hoop en vertrouwen in het leven.
Het Rijk Gods begint met de werken van barmhartigheid te beoefenen.
Ken je die geestelijk en lichamelijke werken van barmhartigheid nog?
Voor Jezus zijn die werken juist tekenen, die zijn verkondiging vergezellen.

Wie zich ziek houdt blijf onaangeraakt en buiten staan
De meeste kwalen waarmee mensen naar de huisarts gaan
komen voort uit psychische of zelfs geestelijke blokkades.
En juist dat kan goed met liefdevolle aanraking en bidden
in Gods naam genezen worden. (Lev.13,1-2.45-46)
Geloven is een werkwoord en moet je doen. (IKor.10,31-11,1)
Zoek niet je eigen voordeel maar dat van de gemeenschap.
Ziekte heeft altijd iets raadselachtigs.
Het ene ogenblik ben je gezond, en dan ben je ziek.
Is het toeval? Roep je het zelf over je af?
Het is toch niet Gods wil of geen straf voor de zonde!
En toch kan er ook iets zitten in dat laatste.
Er kan immers een verband bestaan tussen onze gezondheid
en de manier waarop wij leven en tussen onze aandoening
en wat wij ons zelf aan doen. U moet anders gaan leven,
zegt een wijze dokter dan.Want wat u nu doet is bij voorbeeld
slecht voor uw maag of voor uw lever of voor uw hart.
Wees eerder blij dat uw lichaam u waarschuwt dat het zo niet door kan gaan.
Zo leven er heel wat mensen ongewild in een isolement,
omdat ze bij voorbeeld hun goede naam
hebben verloren door een slecht verleden,
of ze zijn psychisch zwak of hebben een negatief zelfbeeld.
Ze leven in depressie, waar ze maar niet uit kunnen komen
en/ of ze hebben veel ongeluk en tegenslag gehad en ga zo maar door.

Open blijven en uitzien naar God in Jezus
En dan kun je twee dingen doen:
verstijven en er steeds dieper in vast raken of open blijven
en uitzien naar…zoals die melaatse van vandaag.
Wat er met hem gebeurt in het evangelie,
dat gebeurt nu ook met ons in deze eucharistieviering.
Ook wij zijn hier samen om kontact te maken met,
dat Jezus onze blokkades tussen hem en ons wil opruimen.
Jezus wil ook ons in gemeenschap aanraken in ons eigen hart
en helend en genezend aanwezig zijn in ons persoonlijk leven.
Zo dadelijk komt Jezus zelf langs om ieder van ons
persoonlijk aan te raken en te bedienen
en ons hart van binnenuit te genezen.
Zo doorbreekt hij het isolement naar ons toe
en legt hij in ons hart mededogen en bewogenheid en Hij zegt:
Blijf niet steken in het verhaal van je zelf of van anderen over jezelf,
maar kom in kontact met God in jezelf en begin een nieuw leven.
Ga open voor het Woord van God.
Moge die aanraking van Jezus in ons hart ons lichamelijk,
psychisch, sociaal en geestelijk genezen. Amen.