VAN ZIENDE BLIND TOT BLIND ZIENDE

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

30-Door het jaar-B
Marcus 10, 46-52
+website: www.bewustchristen.nl -2009- spirituele overweging- w.boerkamp o.carm.-groenMaak dat ik kan zien! –Ga, uw geloof heeft u genezen.
Sommige mensen zijn ziende blind, zoals wij zeggen
Maar er zijn ook mensen die blind zijn en toch zien.
Uitgerekend een blinde bedelaar moet ons vandaag
immers de ogen openen en ons doen zien.
Betekent dit dan, dat wij zelf vaak ziende blind zijn
en wandelen in duisternis, omdat we Jezus niet volgen
tot het einde toe, zoals Thomas a Kempis zegt?
Je zou het haast wel geloven!
De blinde bedelaar zit aan de kant langs de WEG.
Hij ziet wat andere mensen, die op de Weg van Jezus lopen, niet zien.
Hij ziet het Geheim van God, dat schuil gaat in Jezus als de Messias
En daarom roept hij ook: Zoon van David, heb medelijden met mij .
Ons Kyrie Eleison komt daar vandaan.
Het gehoor van de blinde is blijkbaar nog goed
en daar moet hij het van hebben: zijn geloof is uit het gehoor.
Hij moet het hebben van wat hij over Jezus heeft gehoord.
Van daar uit begint hij te roepen: Jezus, alle ogen wachten op Jou,
maar mijn ogen wel heel in het bijzonder.

Hij is totaal aangewezen op de ander
Hij moet leren zien met het geloof en het vertrouwen in de ander.
Maar die anderen drukken hem allemaal aan de kant
en maken de blinde bedelaar juist monddood
En dan begint die van de weeromstuit nog harder te roepen,
want Hij heeft gehoord dat de Messias is gekomen
om te dienen en het verlorene te zoeken.
Dus dan zal deze man Gods hem zeker zien
en misschien zal hij Hem ook zien.

Ga, je geloof heeft je heil en genezing gebracht
Zie daarentegen wat Jezus vandaag doet.
Het is mooi dat ze Hem allemaal bewonderen,
maar die roep van die ene blinde is belangrijker
en daarom zegt Hij: Roep hem eens hier!
Hij draait het gedrag van de omstanders 180 graden om,
want zij roepen nu naar de blinde: Houd moet, sta op, Hij roept je!
En de blinde man werpt zijn bedelaarskleed af,
het enigste wat hij heeft, hij springt op en loopt naar Jezus.
Wat wil je dat ik voor je doe?
Ik hoef geen ereplaats, zoals Johannes en Jakobus vragen,
Maar Meester, maak dat ik weer kan zien!
Ga heen, je vertrouwen op Mij is je redding, zegt Jezus.
Je geloof heeft je weer ziende gemaakt en gezond
Zo is er tenminste een op de weg, die niet blind is, maar helder ziet.

Juist een blinde zet de volgelingen van Jezus te kijk.
Die denken immers dat ze zien, maar in feite
blijven ze stekeblind oftewel ziende blind, zoals wij zeggen.
Ze zijn blind voor dat het rijk Gods niet komt zonder lijden en dood.
Iedereen is blind voor wat er met Jezus gebeurt, ze zijn ziende blind.
Dat is de betekenis van dit genezingswonder aan de blinde.
In hem wordt ons als in een spiegel
voorgehouden hoe wij van nature zijn:
Blind voor de weg die Jezus gaat: Hier, zie mij, zegt de blinde.
Misschien denkt Jezus dat ook wel van zichzelf:
Zie hier wat er met mij in Jeruzalem gaat gebeuren.
Jezus, de trouwe dienaar van God, ondanks zijn lijden.

Wat kunnen wij vandaag leren van de blinde bedelaar?
We hebben allemaal wel een of meer blinde vlekken op onze ogen.
Soms kunnen of willen wij de werkelijkheid niet zien zoals die is
en ben je blind voor bepaalde onderdelen van de situatie.
Of je houdt jezelf blind, wat nog erger is of je bent ziende blind.
Soms is ons kijken als het ware versmald en hebben we oogkleppen op.
Zo draagt ook elke tijd bepaalde oogkleppen.
Zo zijn er nu in de samenleving en in de kerk dingen
die we in de zestiger jaren niet konden of niet wilden zien.
Ten aanzien van God, geloven en kerk zijn er ook mensen,
die alleen maar geloven in vroeger en daarom kunnen ze
de nieuwe werkelijkheid om hen heen niet zien.

Waar hoor ik bij? Ben ik die blinde?
Of behoor ik tot de buitenstaanders?
Ben ik misschien iemand die het niet meer ziet zitten en het wil opgeven?
Misschien moet ieder van ons die vragen eens stellen aan jezelf.
Hier, zie mij! Die roep is het begin van bekering en anders denken
en ook het begin van diaconie en van de werken van barmhartigheid.
Dus zorg dat je gehoord wordt en dat mensen naar je omzien.
Zelf moeten wij ook allemaal een open oor en oog zijn.
Als parochie moeten wij een luisterpost zijn en een hulpdienst,
die navraagt wat mensen nodig hebben via de WMO van de gemeente.
Wijkkontactpersonen kunnen daarin ook een grote rol spelen

Hier, zie naar mij om!.
Geloven in Jezus kan ons ook genezen
Pas dan kan ik mij aansluiten bij Jezus op zijn weg naar Jeruzalem
en naar de uiterste beproeving van zijn geloof..
Dan zal ik het leven ook aandurven met alles wat er aan duisternis bij komt,
ook al zou de zon geen licht meer geven net als bij Jezus dood.
Heer, maak mij helder ziend, maak mij blind ziende,
in plaats van ziende blind
en draai mij 180 graden om in mijn gedrag. Amen
OPENINGSWOORD
In de naam…
Wij komen hier samen op zoek naar licht in onze ogen.
Moge God zo met ons aan het werk gaan in deze viering,
dat onze ogen opnieuw geopend worden
en wij een nieuw zicht krijgen op ons zelf en op de ander
Laten wij dan eerst ons hart geschikt laten maken door God,
opdat wij de geheimen van de eucharistie goed kunnen vieren
en wij in staat zijn Jezus te ontvangen in zijn woord en zijn gaven.
Erkennen wij daarom eerst ons menselijke tekort
door een berouwvolle inkeer in stilte,
waarna de persoonlijke belijdenis volgt.

VOORBEDE
Goede Vader, vaak zijn wij zelf innerlijk gesloten
en blind voor uw aanwezigheid in ons zelf.
Verlicht ons dan met uw heilige Geest en
geef dat wij open gaan en ruimte maken
voor uw aanwezigheid in ons bestaan.

Geef dat wij niet langer blindgeboren blijven
en verwijder alle blinde vlekken in onze ogen, die er zijn.
Geef dat wij niet ziende-toch-blind blijven
voor alles wat er gebeurt in onze wereld en in ons persoonlijk leven.
en laat ons vooral niet blind blijven staren op het verleden,
waarin alles beter zou zijn.
Gij die om mensen bewogen bent,
Wakker in ons aan de wil om naar elkaar om te zien
en beweeg ons tot opbouw van uw gemeenschap,
waarin niemand meer naar de marge wordt geschoven. Amen.