EEN NIEUWE POSITIEVE VERTALING VAN DE  OUDE 10 GEBODEN (WOORDEN) IN HET PASSIEF

(door p.W.Boerkamp O.Carm.)

 

Als bezinning voor de 40-Dagentijd en als uitleg van de  K.R.O- vertaling van de  tien geboden in  2005  (die zijn woordelijk in het vetgedrukt)

N.B. lees elke regel twee keer: 1. Actief ( = alleen vetgedrukte!!!!)  2. Passief (= zonder wat tussen haakjes staat)

1.  God is (er) mij gegeven in ons leven

2.  Ik krijg (heb) eerbied voor wat hier gebeurt in mijn leven

3.  Ik heilig deze tijd (dag) waarop ik ben

4.  Ik krijg (heb) respect voor mijn ouders en mijn afkomst

5 . Ik mag en wil graag leven en de ander dus ook

6.  Ik wordt vertrouwd (ben trouw) en help zo ook  de ander daarbij

7.  Ik krijg (heb) genoeg in mijn leven en steel niet van de gemeenschap

8.  Ik wordt met oprechtheid bekleed door God en ben eerlijk

9.  Ik onderga (ben) de pure liefde van God die door mij heen gaat

10.Ik ben vol dankbaarheid die mij overkomt, zonder vergelijking met de ander