BLIJF IN MIJ - DAN BLIJF IK IN JOU

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

5-van Pasen-B
Joh. 15,1-8
+website:
www.bewustchristen.nl-2009 -spirituele overweging- w.boerkamp o.carm.-geel


Ik ben de ware wijnstok
Ik ben de ware wijnstok, mijn Vader is de wijnbouwer
en jullie, mijn leerlingen, zijn de ranken.
We luisteren vandaag naar een drietrapsvergelijking van Jezus
Het gaat om mijn innerlijke band met God
in en door en met Jezus Christus als de verrezen gekruisigde.
Je moet in die band blijven om vruchten voort te kunnen brengen
Hierdoor wordt God, onze Vader, in de hemel verheerlijkt.
Dat is de kern van het leerling zijn van Jezus:
dat je rijke vruchten draagt: druiven en geen wilde bessen.
Hoe meer je gevoed wordt door de levenskracht van God,
hoe inniger je verbondenheid wordt met de Vader en de Zoon
en hoe vruchtbaarder je leven wordt.
Als je in Mij blijft en mijn woorden in je blijven,
vraag dan wat je wilt en je zult het krijgen, zegt Jezus.

Waar woon je of waar houd je je verblijf?
Dat vroegen de eerste twee leerlingen aan Jezus.
Dan denk je misschien het eerst aan een materieel huis,
en dat Jezus woont in Kaparnaum op kamers bij Petrus.
Maar daar gaat het niet om. Bij Jezus vragen ze eigenlijk:
Mogen wij eens in de keuken van jouw eigen geestelijk leven kijken?
Dat zouden kinderen ook eens moeten vragen aan hun ouders.
Hoe ben je tot het geloof in God en in Jezus Christus gekomen.
Wie heeft je daarbij geholpen en hoe ging dat vroeger?
Mag ik als zoon of dochter of als kleinkind eens horen
hoe je God hebt ervaren in je leven gedurende je levensloop,
hoe je bij die God, geloven en Rooms Katholieke kerk gekomen bent?

Waar heb je je ziel liggen?
Wat bezielt je zelf in deze tijd en wat doe je daar aan?
Of waar heb je in je leven eigenlijk je ziel liggen?
Of misschien moet je vragen: waar heb je je ziel aan verkocht?
Is dat alleen maar die hobby van voetbal of sport in het algemeen,
de verjaardagen, de hype’s in de politiek of het werk, etc.
Of is er ook nog iets anders wat je ten diepste bezielt
En hoe kijk je dan naar de ziel van alles en iedereen?
Waar leef je van of wat houdt je op de been?

Jezus woont in God en is kind aan huis bij God.
Hij voelt zich Zoon van Vader God en Hij voelt in zijn hart
een levende directe wederkerige betrekking met God. .
Dat geldt trouwens voor ieder mens, man en vrouw.
Ieder mens heeft een directe persoonlijke relatie met God.
Jezus heeft daar veel ervaring mee opgebouwd in zijn leven.
En Hij spreekt tot zijn leerlingen uit eigen ervaring
En ze blijven de hele dag bij Hem en ze hangen aan zijn lippen.
Hij is hun rabbi, leermeester en mystagoog.
Binnen drie jaar voert Hij zijn leerlingen binnen in het geheim van God.
Juist na zijn dood begint de zijn mistagogische catechese pas goed.
Hij laat de H.Geest achter die hen helpt tot bezinning et komen
aangaande wat er met Jezus leven, dood en verrijzenis is gebeurd.
Als mystagoog voert Jezus hen binnen in het geheim van God
in zijn wederzijdse relatie tussen God en mens.

Paulus als prototype van een getuige van de verrezen Heer.
Hij heeft onderweg ook een bliksemervaring opgedaan met God
Daarna zoekt hij aansluiting bij de Twaalf apostelen in Jeruzalem
om hen ook te laten delen in die ervaring van God.
Ze zijn allemaal bang van hem en ze kunnen hem bijna niet geloven,
maar Barnabas trekt hem er bij. Dat is nog eens missionair:
Heb ik wel eens iemand bij de parochie gebracht?
Is iemand wel eens door mij tot geloof te gekomen?
Wat doen wij aan het wekken van nieuwe roepingen?
Alles in de kerk begint met ontzag voor God.
Dat brengt mensen bij elkaar door de vertroosting van de H.Geest,
zegt de eerste lezing.(vgl. eerste lezing uit Hand. 9,26-31)

Wij krijgen van God alles wat wij vragen
omdat wij geloven in zijn Zoon.
Het gaat om in liefde verbonden te zijn met God
Dat vraagt om concrete daden als vruchten voortbrengen
Wij mogen ons geweten geruststellen ook als het ons veroordeelt,
want God is groter dan ons harte en hij weet alles.
Wij mogen vrijmoedig met God omgaan en je krijgt wat je wilt
God vraagt ons alleen in de liefde verbonden te blijven met Hem.
In God te blijven en in Jezus Christus als de wijnstok.
In zijn woord wonen en blijven
en voortdurend naar zijn woord blijven luisteren.
Zo dat het ons voortdurend zuivert en snoeit
om nog meer vruchten voort te brengen
en zo God te verheerlijken als Vader in de hemel.
Dat God in ons woont weten wij door de H.Geest,
die sinds Pasen in ons is geactiveerd.(Vgl. 2e lezing Joh.3,18-24)

De H.Geest van Jezus is in ons aan het werk als mistagoog.
Hij voert ons binnen in het Geheim van God.
Hij laat ons zien wie en wat Hem bezielt,
mits wij elke zondag het evangelie lezen en de mis volgen
en dat de hele week op ons in laten werken en daar gevolg aan geven.
Dan wandelen wij niet langer in duisternis,
maar dan worden wij verlichte mensen,
kinderen, zonen en dochters van God
en ranken aan de wijnstok die Jezus is.Amen