LAAT ZIEN WAAR JE GEESTELIJK WOONT

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

2-Door het jaar-B
Joh. Hst.1,35-42
+website- www.bewustchristen.nl -2009-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-groen

Waar heb ik mijn hart en ziel aan verpand?
Zoek je iets?, zegt Jezus.
Ja, meester (=Rabbi), waar woon je?
Dat vragen de eerste twee leerlingen Andreas en Simon
Kom mee en je zult het zien, zegt Jezus en ze zien waar Hij woont.
En ze blijven de hele dag bij Hem en zijn niet meer weg te krijgen.
Ze hangen aan zijn lippen, want ze vinden
de Messias, de Christus, de Gezalfde.
Iemand naar wie heel het (Joodse) volk en ieder mens op zoek is.
Jij die dit leest, durf jij ook in de keuken
van je eigen geestelijk leven laten kijken door jongeren
net als Jezus doet bij die eerste twee volgelingen?

Het gebeurt in kennismaking, ontmoeting en opbouw
Dan denk je al gauw aan een materieel huis of verblijf.
in een stad, dorp of platteland met een straat en adres
binnen en buiten, groot of klein, duur of goedkoop.
Maar psychisch en geestelijk wonen mensen ook ergens.
Jezus woont in God en God woont in Jezus door de H.Geest.
Jezus is kind aan huis bij God en Hij woont voortdurend in God.
Daar heeft Hij zijn ziel liggen en dat voelen de eerste leerlingen ook
al bij de eerste kennismaking en daarom blijven ze de hele dag bij Hem.
Andreas is er zo vol van dat hij het gaat vertellen aan zijn broer Simon,
die later Kefas of Petrus wordt genoemd, d.w.z. steenrots.
Dus mensen die getuigen dat Jezus de Messias is,
die geven een stukje vastigheid in het leven zijn een stukje rots.
Daar kun je een kerk mee op opbouwen..

Roeping gaat van een naar twee en van twee naar drie
Zo wordt in de eerste lezing ook de profeet Samuel
juist in gesprek met Eli geroepen door God (Sam.3,3b-10,19)
Twee of drie in mijn naam, zegt Jezus later, daarin gebeurt het.
Uit dat kleinschalig weefsel ontstaat en groeit ook
die beweging van Jezus en wordt de kerk opgebouwd.
Als wij aandacht hebben voor elkaar, eerbied en verwondering.
Als wij naar elkaar omzien in de buurt en in de wijk:
Dan vragen ook wij vaak eerst van wie bent U,
wat is uw naam, beroep en waar woont U en bent u alleen of samen?
Gelovige mensen kijken bovendien ook naar de ziel van iemand.
Als Christen ben je immers geÔnteresseerd in wat die ander bezielt
en waar die voor gaat en staat in het leven.
Een mens is meer dan een plat huisje, boompje en beestje.
Vaak is een mens meer dan wat je op het eerste gezicht ziet
en soms weet je echt niet wie je voor je hebt
en in die tussenruimte speelt zich het actief geloven af.
Honderdmaal moet ik geloven in een naam en een gezicht,
zegt een lied en dan is het maar te hopen, dat je bent als donker licht.
Iedereen kan Christus zijn en elke mens kan iets van God laten zien.

Jezus begint vandaag God te openbaren in zijn optreden
Ook de eerste twee leerlingen gaan in Jezusí voetspoor verder.
Wat hebben ze gezien in Jezus, dat Hij hen de hele dag kan boeien?
In die Messias waar het joodse volk al eeuwen naar heeft uit gezien.
In dat Lam dat het Joodse volk met Pasen slacht ter herinnering.
In die Jezus die vanaf begin zo vol is van God en toewijd aan God,
en in wie de volheid van God lichamelijk heeft willen wonen.
Vanaf kribbe tot kruis wordt hem geen thuis gegund in de wereld
en Hij wordt zelfs geslachtofferd in zijn kruisdood.
Daarom is de vraag naar verblijfplaats vreemd en begrijpelijk.

Mijn eigen persoon is ook een tempel van de H.Geest
die in mij woont en die we van God hebben ontvangen.
We zijn allemaal ledematen van Christus Lichaam,
dat uit de dood is opgewekt, zegt Paulus vandaag
in de Tweede lezing (I Kor.6,13c-15a;17-20)
Ik ben niet van mij zelf. Ik ben als het ware gekocht
en de prijs is betaald. Breng dan eer aan God met je persoon, zegt hij.
Geef dan net als Jezus gehoor aan de liefde die jezelf doet wegschenken.
Een christen is immers een met de Heer en geroepen tot heiligheid.
De eerste week van het openbare leven van Jezus lijkt op de paasweek.
Je kijkt hier al op naar Jezus, die ze op het kruis doorstoken hebben.

Het doorzien van Jezus als Persoon van God
Dat zet de eerste twee leerlingen in beweging.
Ze gaan zien wat God in mensen ziet, daar komt het op aan.
Andreas ziet het en wordt zelf direct een medium in het komen van
God in zijn woord en in het roepen van zijn broer Simon Petrus.
Zo zien wij vaak mensen die op het eerste gezicht misschien
wat verward zijn, maar daarin zie je tegelijk ook
dat ze geraakt zijn.Ze komen niet tot rust
als je ze niet vertrouwt in hun goddelijke betekenis.
Mensen willen aangesproken worden
in hun zoeken en in hun weerbaarheid.
De fundamentele waardigheid, die mensen hebben
in de ogen van God kan niemand hen kan afnemen.
En die maakt hen fundamenteel onafhankelijk.
Iedereen moet zijn thuis ergens anders zoeken,
want niemand is thuis op deze wereld.
Ook Jezus heeft geen steen om zijn hoofd op neer te leggen.
Zo kun je ook wonen in het niet kunnen en in je onvolmaaktheid.
We denken dat we een thuis hebben, maar we hebben hier
geen huis op aarde. Laten wij met Samuel uit de eerste lezing zeggen:
Hier ben ik God, spreek Heer, uw dienaar luistert.
Ja, ik kom; uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde( ps.40)
Er zijn veel jongeren op zoek in onze tijd
Ze denken dat Jezus de sleutel van het levensgeluk in handen heeft.
Ze herkennen zich in die eerste twee leerlingen van Jezus.
Ook zij vertonen vaak een zoekend gedrag net als zij.
Ze gaan schoorvoetend achter Jezus aan om te zien wie die is,
waar die geestelijk woont, wat hem drijft en beweegt in het leven
en ze hopen vooral, dat die Jezus uitgebreid in de keuken
van zijn eigen geestelijk leven durft laten kijken.
Dat laatste daar gaat het vandaag om:
Laat zien wie je bent en hoe je leeft, waarvan en waarvoor je leeft.
Durf ik net als Jezus in de keuken van mijn eigen
geestelijk leven laten kijken?
Zodat jongeren aan mij kunnen zien
waar ik - net als Abraham- de geestelijke mosterd vandaan haal?

Dat noemen wij nu het geloofsgesprek,
Daar hebben wij zoín geweldige behoefte aan in deze tijd
aan het begin van een nieuwe eeuw
en zelfs een nieuw millennium.
Vele ouderen en volwassenen voelen zich echter sprakeloos,
omdat ze dat -van huis uit katholiek- nooit hebben geleerd.
Hoe vaak stellen wij onze kinderen niet teleur wat dat betreft?
Wat wij katholieke christenen van huis uit geloven en bidden,
dat moet je maar aan opa en oma vragen,
want daar kan ik zelf niets meer mee in deze tijd,
hoor je vaak zeggen.
Jezus gaat geen discussie aan
en Hij heeft ook geen pasklare antwoorden,
zoals wij vroeger kregen, maar Hij nodigt uit
en gaat een geloofsgesprek aan.
Hij gaat in op hun diepste verlangen,
dat hun leven drijft en vorm geeft.
Hij helpt ze de goede vragen te stellen
en laat mensen zo heel dicht bij zichzelf komen,
zodat ze worden omgevormd
en weer opnieuw geboren worden,
zoals in gesprek met Nicodemus

Kom en zie!
zegt Jezus,
Kijk eens door de ogen van God naar deze wereld
in plaats van met de ogen van mensen en met je eigen bril.
Mensen kijken vaak alleen naar het menselijk comfort
van huisje, boompje, beestje, werk en carriŤre, geld en goed,
erkenning en bevestiging van andere mensen.
Wij willen immers maar al te graag gekend,
geŽerd en gewaardeerd worden,
maar wie zegt dat dat morgen ook nog geldt.
En niets is zo veranderlijk als een mens.
Alleen God blijft altijd dezelfde.
En zo gaan die twee eerste leerlingen met Jezus mee
Want ze vinden wat ze voor hun leven zoeken: Verdieping.
Ze maken werk van hun roeping en gaan in de navolging van Christus.
En daarin ligt nu juist de zin van ons leven:
om Christus uit te beelden.
Het geloof en het zoeken begint vaak met de erkenning van:
Ik geloof wel dat er wel iets is
en Johannes van het Kruis noemt dat iets:
Ik weet niet wie of wat,
dus daar moeten we niet zo schamper over doen,
maar dat zoeken eindigt bij een persoon,
zoals we na de verrijzenis van Jezus zien bij Maria Magdalena.
Wie Jezus eenmaal op het spoor komt heeft
eeuwig leven gevonden: volheid van leven in overvloed.
Die jubelt het uit van vreugde en roept:
Wij hebben de Messias gevonden en dat is iets
waar heel ons wezen naar zoekt.

Wat zoek ik eigenlijk in mijn leven?
Ik wil graag bewust Christen zijn, is mijn persoonlijk antwoord.
Ik wil mij voortdurend bezinnen op de vraag:
Wie ben ik, waarvan ik leef ik en waarvoor ik leef.
Wat bezielt mij zelf in deze tijd en wat doe ik daar aan?
Het is ook de eerste vraag die Jezus vandaag stelt:
Waarnaar ben je uiteindelijk op zoek in je eigen leven.
Dat antwoord moet je zelf geven en dat kan niemand voor je invullen
Je kunt en je mag en moet elkaar daar wel mee helpen
om die vraag te (helpen) beantwoorden,
maar dan zitten we al in het geloofsgesprek,
dat daar een middel voor is om daar achter te komen.

Jezus was thuis bij God, kind aan huis bij God.
Hij was goed thuis in het bidden,
zowel vroeg in de morgen op zijn eentje als síavonds.
Met twaalf jaar zei Hij in de tempel al,
dat Hij voortdurend in de dingen van zijn Vader moest zijn.
Maar tegelijk was Hij ook thuis bij zieken en hulpbehoevenden.
Wie Jezus eenmaal gevonden heeft,
die heeft de zin van zijn leven gevonden
en de volheid van eeuwig leven in overvloed.

Roeping is een zaak van God en van mensen.
Je moet ook getuigen en aanwijzen zoals Johannes: Zie het lam Gods.
Dankzij getuigenis van zijn broer Andreas heeft Petrus Jezus gevonden.
Wat doen wij met onze jongeren?
Als wij willen, dat zij Jezus vinden, moeten wij als ouders
niet wegvluchten, maar dan zijn ze ook op ons aangewezen.
Als je Jezus echt gevonden hebt dan hoop je ook
dat anderen diezelfde Goddelijke ervaring mogen meemaken.
en daarin mogen delen. Amen.