JAAR VAN HUWELIJK EN GEZIN-2014 Home

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

Nieuwe Evangelisatie’ begint in het gezin.
De nieuwe bisschop van Rome, paus Franciscus,
heeft een vragenlijst doen uitgaan naar alle bisschoppenconferenties
over de hele wereld en dat zijn meer dan 5000 eenheden.
Hij wil zien hoe mensen vijftig jaar na het Tweede Vaticaans Concilie
het huwelijk en gezin beleven volgens hun eigen aanvoelen en geweten
Welke problemen zij daarbij ondervinden in verband met de nieuwe evangelisatie.
Onfeilbaarheid van de kerk is immers iets van het hele gelovige volk inclusief hiërarchie.
In het komende kalenderjaar 2014 worden alle gegevens verzameld en verwekt
als voorbereiding op de komende bisschoppensynode in oktober 2014 in Rome.

Er komt een ‘Buitengewone’ vergadering van de bisschoppensynode over de familie.
Er zijn immers vele zaken omtrent huwelijk en gezin die een spoedige oplossing vereisen.
Wat zijn bovendien onze pastorale uitdagingen van familie en gezin inzake geloofsopvoeding
en in verband met de hedendaagse vraag naar nieuwe evangelisatie met name in West Europa? Want als het daar in het gezin niet begint, dan heb je kans dat het nergens begint.
Vandaar dat 2014 het ‘Jaar van het gezin’ wordt voor de derde keer evenals in 1994 en 2004.

Volgens de Wereld-Katechismus (WKK) is de natuur onze eerste leermeester.
God is onze Vader is het verborgene en Hij heeft in Jezus zijn Geest nagelaten op aarde.
Die Drie-eenheid van Vader, Zoon en Geest vinden wij ook terug in de sfeer van het gezin.
Het Huwelijk en het Gezin is een afstraling van die Drie-eenheid van God.
God openbaart zich vanaf het begin -en elke dag nog- in de scheiding van licht en donker,
in de scheiding van water en land, in het mannelijke en het vrouwelijke samen.
Vanaf het begin openbaart de mannelijke Geest zich over de over de vrouwelijke wateren.
En zo trouwt God voortdurend -tot op vandaag- met zijn volk in ieder huwelijk en gezin,
zoals ook de kerk voortdurend -tot op vandaag- geboren wordt vanuit de eucharistie.
God is in Jezus de bruidegom van de kerk en wij in onze ziel zijn de bruid (Vgl. Maria).
Dat is het beeld in de hele bijbel en in de Katholieke Joods Christelijke traditie van de kerk.
Het gezin van Jezus, Maria en Jozef is voor ons daarvan het grondmodel.
Het is een gezin als geen ander en tegelijk een gezin als alle andere gezinnen met problemen.

De toekomst van de wereld en van de kerk loopt via het gezin.
Het gaat om het kleine gezin dat zich na de oorlog vanuit de grootfamilie heeft ontwikkeld.
Er zijn nu vele problemen die om een oplossing vragen, zoals het zg. homo-huwelijk.
God schiep de mensen mannelijk en vrouwelijk, maar er zijn blijkbaar ook ‘variaties’ in de schepping en het aantal echtscheidingen groeit nog steeds vanwege allerlei redenen.
Men kijkt tegenwoordig minder vanuit dogmatische en moralistische hoek naar het gezin
en meer vanuit de spiritualiteit en mystiek van de twee relatie in huwelijk en gezin.
De uiteindelijke spirituele zin van huwelijk en gezin staan sterk onder druk en wij moeten
de tekenen van de tijd profetische onder ogen zien, want het leven is kostbare gave en geheim.

Het gezin is het eerste en kleinste kerk in het klein.
Het is een voortgaand opvoedingsmodel en een omvormingsmodel voor het leven
net als het huwelijksmodel van man en vrouw, die elkaar levenslang voortdurend omvormen.
Het geeft je een basisspiritualiteit in je leven. Zo wordt elke mens een bron
die op een uniek manier gaat stromen vanuit het gezin als afbeelding van de Drieenheid..
Uiteindelijk is het gezin de levenskrachtige cel van de samenleving.