GELOVEN MAAKT HEEL DE MENS GEZOND

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

7-Door het jaar-B
Marcus .2,1-12
+website:
www.bewustchristen.nl -2007-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-groenVergeven werkt genezend
Jezus is er een paar dagen tussenuit
en rust thuis uit na veel verkondiging en genezing.
Hij is weer op zijn uitvalsbasis bij Petrus teruggekeerd
en de mensen in zijn stad Kafarnaum horen dat natuurlijk.
Voor de voordeur van het huis is geen plaats meer
en het huis zelf puilt uit en ze staan zelfs in de deuropening.
Zo boeiend kan die mens Jezus vertellen van en over God.
Je raakt helemaal in de ban en je staat er versteld van.
Je gaat als het ware God danken het mogelijk is,
dat de ene mens de ander zijn of haar zonden kan vergeven
in Gods naam. Zoiets heb ik nog nooit gezien, jij wel?

Een ander kan je tot gelovend genezen brengen
Wat moet die lamme wel niet bij zichzelf gedacht hebben.
Iedereen kan naar Jezus toe lopen en ik niet.
Maar hij heeft wel vier vrienden en dat is zijn invalidenwagen.
Wat moeten die vier wel niet gedacht hebben:
Als jij gelooft dat Jezus jou kan genezen,
dan brengen wij jou er toch heen.
Die vier krijgen hier het geloof van die lamme………………
En Jezus krijgt het geloof weer van die vijf mensen samen,
want boven zijn hoofd zijn ze bezig het dak open te breken.
Ze geloven dat de liefde van God in deze Jezus is neergedaald
en ze laten hun zieke met bed en al tot voor Jezus voeten neerdalen.
Geloven heeft te maken met dat het anders kan
en dat houdt geen halt voor barrières die mensen opwerpen.

Mijn zoon, je zonden zijn je vergeven, zegt Jezus,
want de bron van het kwaad zit altijd van binnen.
Genezing moet daarom ook altijd van binnenuit komen.
Misschien is die man wel verlamd van angst en schuld in zijn leven
of is hij alleen verlamd door de zonde en is hij het spoor bijster.
God is echter een Vader bij wie je je geborgen kunt voelen
en die gedachte alleen al kan genezend op je in werken.
Je bent meer dan de missers in je leven en God is groter dan jezelf.
God vergeeft al je ongerechtigheden en geneest al je ziekten
zegt de psalm 133,3. Voel je daarom ten diepste
kind van die God en dan heb je weer een heel leven voor je.
Zoiets heb ik nog nooit gezien, jij wel?

Het is een verhaal om geestelijk van uit je dak te gaan,
terwijl die lamme door het plafond naar beneden gaat……
Voel je die beweging: Jezus ziet het geloof van die vijf
en gaat daarvan zelf ook letterlijk uit zijn dak naar God.…..
Vader in hemel, hoe is het mogelijk,
zo’n geloof hier op aarde daar sta Ik versteld van.
Let maar niet meer op onze zonden, bidden we hier zo vaak,
maar op het geloof van deze vijf mensen en van ons allemaal.
Dat geloof maakt alles weer goed en gezond:….
Sta op, neem je bed mee en ga naar huis.
Een zoon of dochter van de mensen heeft dus macht
in Gods Naam op aarde de zonde van een ander te vergeven.
Hoe is dat mogelijk, vraag je je af, dat kan toch niet.
Jezus is toch God zelf niet of zijn zaakgelastigde,
of toch misschien ook wel en werkt Hij hier voor God zelf.

Wat Jezus wel kan is mensen die geloven gezond te maken.
Door het dak was de lamme naar beneden gekomen,
door de deur ging hij weer heen als bewijs van genezing.
Een hele oude droom van Israël gaat hier in vervulling.
Dat er eens een Mensenzoon vanuit de wolken des hemels
op deze aarde zou neerdalen door een gat in het dak van de hemel
en dat het een hemel zou worden hier op aarde.(Dan.7,13)
Die Mensenzoon is in Jezus vlees en bloed geworden.
Alle beloften van God zijn in Christus waargemaakt(IIKor.1,18-22)
Want waar Hij komt worden mensen die bezeten zijn weer vrij.
Daar worden melaatsen weer rein voor hun medemensen
en gaan mensen die verlamd zijn weer lopen.
Dat stond immers allemaal te gebeuren bij de komst van de Messias.

Ik begin iets nieuws en het begin is er al, zie je het niet?
(1e lezing: Jes.43,18-19,21-22.24b-25)
Omwille van mijzelf wil ik, God, vanaf vandaag zeggen:
Denk toch niet meer aan het verleden
en sla geen acht op wat reeds lang voorbij is.
Het is net zo iets als een weg aanleggen door de steppe
of een rivier laten stromen door de woestijn.
Je moet het echter wel willen zien en je laten inspireren
door het geloof van de anderen en niet meer van God los raken.
Daarom moet je blijven bidden, dicht bij het leven blijven
en bewust leven en bewust christen zijn.
Je moet God niet meer op de proef stellen met je zonden.
Als je op tijd de stilte zoekt met s’avonds even gewetensonderzoek,
een keer in de week in het weekend samen om de tafel zitten
met een gesprekje over wat afgelopen week wel of niet goed ging
en even vooruitkijken naar wat je staat te wachten in de komende week.
Met deze geestelijke medicijn zou er minder huiselijk geweld zijn
en menig huwelijk zou op die manier gered kunnen worden.
Het kan zelfs uitgroeien tot een soort leefregel en dagorde,
Ouders uit de zestiger jaren zestig zouden dat wij moeten leren.
Bewust geloven en elkaars tekorten en zonden vergeven
maakt heel de mens gezond: geestelijk, psychisch en lichamelijk.
Wensen wij elkaar een goede zondag.