BROOD VAN HET LEVEN VOOR ALLEN.

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

17-Door het jaar-B
Joh.6,1-15
website: www.bewustchristen.nl-2009-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-groenGod is een groot geheim
Over die eeuwige God kun je slechts spreken in beelden.
Ik ben die ik ben, zegt God al tegen Mozes in de woestijn.
Mijn wezen is, dat ik er ben en er altijd bij ben: je zult wel zien.
Jezus spreekt slechts in beelden over God,
Zonder beelden heeft Hij volgens de evangelist Johannes niets gezegd.
Jezus is als het ware de Zoon van God
die zich bekent maakt als: Ik-ben.
Ik ben het water, wijnstok en wijn, brood en herder.
Het zijn allemaal namen voor Jezus die stuk voor stuk
verwijzen naar belangrijke verhalen uit het oude testament:

Vandaag is Hij het brood van het leven voor allen.
Als wij hier op de eerste dag van de week samen komen
om bij die ENE te komen, net als in de tijd van Johannes
te Efese in Klein Azie gebeurde in de eerste eeuw,
en als wij het brood breken en wijn ronddelen,
dan zijn dat de tekenen van Jezus lichaam en bloed.
Zo krijgen ook wij deel aan Jezus leven, dood en verrijzenis.

Daar aan de overkant van het water gebeurt het.
Op de bruiloft van Kana in Galilea is het allemaal
begonnen met die tekenen: water wordt wijn.
Zo neemt God zelf deel aan ons leven en neemt Hij tegelijk
ons waterig leven op in het goddelijk leven van wijn.
Als wij hier voor de offerande een druppel/beetje water
in de wijn doen dan is het weer Pasen net als toen met Jezus.
Als Hij op de avond voor zijn lijden ons weg voert
naar een nieuw en veelbelovend land dan gebeurt dat ook hier en nu.
Het is zoals de vader op het joodse paasfeest het brood uitdeelt
aan het gezin, dat ongezuurde brood van de uittocht.

Zo deelt ook Jezus het brood met de zijnen en met ons.
Het zal zijn laatste avondmaal zijn. Dat gebeurt ook hier en nu.
Het is een armetierig volk van niets dat achter Hem aanloopt.
Hoe kan het voor hen dan Pasen worden, zo vraag je af.
Daarom gaat ook Jezus de berg op net als Moses.
dan ben je dichter bij God die helpt.
Want waar moeten ze in Gods naam dat brood allemaal vandaan halen.
Je hoort hierin nog de vraag van Mozes:
Waar haal ik het vlees vandaan voor zoveel volk. Ja waar?
Op de bruiloft te Kana weten ze ook al niet waar die wijn vandaan komt
en hoe kun je nou water uit een put halen zonder emmer
vroeg de Samaritaanse ook al aan Jezus.
Nog even en Pilatus, die vraagt aan het einde ook al:

Waar bent U eigenlijk vandaan?
Dat is altijd weer de vraag bij Jezus.
Bij Hem weten ze nooit het antwoord waar Hij vandaan komt.
Dat Jezus zelf de wijn is en het water en het brood en de Messias
en gezondene van God is, dat weet blijkbaar niemand.
De vraag naar brood is blijkbaar niet oplosbaar met geld.
Er is wel een jongetje zonder naam die geeft wat hij heeft.
Dat doet denken aan die grote profeet Elisa uit de eerste lezing.
Hij geeft een teken van Gods overvloed .(II Kon.4,42-44)
Er is genoeg voedsel voor iedereen op de wereld
(=36x voedsel voor alle mensen hebben ze berekend)
alleen als er een vrije wereldhandel is, wat we niet willen.
Iedereen kan er van eten en dan houd je nog over ook.

Allen eten van het levend brood en worden verzadigd
De vijf geestelijke broden van de Wet
en de twee geestelijke broden van Profeten en Geschriften
gaan nu in vervulling.
Ga er allemaal maar eens goed voor zitten in het vele gras.
Er komt hier een maaltijd aan, die de eeuwige God heeft bereid
voor de zijnen aan de wateren der ruste, in de grazige weiden,
waar David al eeuwen geleden van zong.
Het ontbreekt hun aan niets, zoals psalm 23 vandaag zingt.
Om dat Messiaans visioen levend te houden
komen wij hier elke zondagmorgen bij elkaar.
Om te gedenken wat in verleden is gebeurd met God en zijn volk,
terwijl wij de toekomst verwachten van God zelf.
Namelijk dat allen eten en worden verzadigd van levend brood.
Het verschil met de Joden in de woestijn is nu
dat niets van het brood van Jezus verloren mag gaan,
maar bewaard moet worden in het tabernakel,
in de tent van samenkomst.

Er blijven namelijk maar liefst twaalf manden over.
Twaalf betekent overvloed
net als op de bruiloft van Kana al het geval was.
Dus genoeg om alle mensen over de hele wereld te voeden.
Daarom zullen de Twaalf apostelen straks uitzwermen over de hele wereld
om een ieder te laten delen in het brood van de Messias.
Daarom wordt hier en overal ter wereld elke zondag
de eucharistie gevierd om dat gegeven van Jezus present te stellen.
Wij worden hier en nu gelijk-tijdig met Jezus toen,
want bij God bestaat geen tijd, zoals de psalm en Petrusbrief zegt.
Hij heeft op de avond voor zijn dood een profetische daad gesteld
met brood en wijn en daarbij profetische woorden gesproken.
Hier is zelfs meer dan een profeet, nl. de Zoon van God.
Dat is iets anders dan een politieke koning.
Daarom trekt Hij zich ook terug in het bergland, alleen.