IN HET VOETSPOOR VAN DE VERREZEN HEER

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

5-van Pasen-A
Joh.14, 1-12
+website- www.bewustchristen.nl -2008-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-geel


Het is de Verrezen Heer die mensen bijeenbrengt
Kerk wordt je op de eerste plaats gegeven vanwege God,
maar tegelijk moeten mensen haar ook maken en beoefenen.
Dat leert ons de Handelingen van de Apostelen (vgl. Hst.2,42-47)
Daarin zien wij een visioen of parabel van hoe kerk ontstaat.
De kerk heeft wezenlijk en op de eerste plaats meer te maken
met een Goddelijke dynamische en organische beweging
dan met een menselijke statische instelling en organisatie.
Toch hebben die twee elkaar nodig en kunnen ze niet zonder elkaar.
Zoek daarom eerst je heil in God en in de Heilige Geest
en laat je daardoor eerst in beweging brengen tot kerk.

Het christendom is een weg die je concreet gaat
In onze tijd zijn er veel zevende gelovigen
zonder dat die een kerkelijk dak boven hun hoofd hebben.
Het heeft te maken met onze tijdgeest net als in de politiek.
Gelovigen vinden elkaar nu op de vlak van spiritualiteit en mystiek,
eerder dan op de het vlak van organisatie en instelling.
Wij zien het leven nu ook meer als een levende en dynamische
organische beweging dan als een dode en starre instelling of organisatie.
Dat geldt ook voor de kerk, die is begonnen als een
levende beweging van Jezus binnen de Joodse godsdienst.
Die Joodse godsdienst was helemaal verstard net als onze R.K. Kerk
van voor het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig.
In Januari 2009 is het echter 50 jaar geleden, dat in Rome vanuit
de St.Pauluskerk buiten de muren het Concilie werd aangekondigd.
Dat zal tevens het begin worden van de werkelijke vernieuwing.
We zijn te veel bezig geweest met de buitenkant en met
de organisatie en nu wordt het meer tijd voor de binnenkant
van het christelijk geloven. Kloosters gaan ons voor in inculturatie.

De vele wegen en de ene ware weg van Jezus
Zoals je teksten leest via Goddelijke lezing, zo kun je ook mensen lezen.
Kijken of ze van God komen en iets van God uitbeelden
net als Jezus of juist het tegenovergestelde en dan kom je terecht
bij de onderscheiding der geesten, die de voornaamste deugd is.
Die deugd is in onze tijd met zoveel verwarring heel hard nodig
bij het kiezen van de juiste weg in je leven, vooral voor jongeren.
In alle godsdiensten is de weg het beeld en metafoor
van de levensloop en het geestelijk leven van de gelovige.
Godsdienst is geen theorie, maar het heeft wezenlijk te maken
met de weg die je concreet kiest en gaat in je leven.
Uit de vele en verschillende wegen die mensen momenteel gaan
is het voor jongeren best moeilijk om een goede weg te kiezen.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven
Bovendien kun je je afvragen wat het betekent als Jezus vandaag
in het evangelie zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven
De R.K.Kerk zegt ook, dat de ware leer zich bevindt in onze kerk.
Wat betekent dat dan voor onze Protestants Christelijke medebroeders,
die bijna 500 jaar bestaan als eigen organisatie sinds Luther (1517)?
Wat betekent dat dan voor mensen uit de Joodse Godsdienst, die
onze oudste broeders en zusters zijn in het geloven vanaf Abraham?
Bovendien wat betekent dat dan voor die meer dan een miljard
Moslims en voor gelovigen van de andere vier grote godsdiensten?
Wat betekent dan tenslotte die uitspraak van Jezus die zegt:
Wie Mij volgt wandelt niet in duisternis.
Wandelen al die anderen dan allemaal in het donker?

Jezus is de enige ware weg: wat betekent dat?
Abraham is de stichter van drie monotheistische godsdiensten.
Hij is de oervader van ons Joods Christelijk geloof in God
en hij gaat als eerste op weg met God aan zijn zijde.
Zijn naam en zijn geloof staan voor mobiliteit en beweging.
Hij gaat met zijn God op weg en God gaat met Hem op weg.
Dat zijn twee polen die elkaar voortdurende inspireren,
zoals bij Mozesí uittocht en bij de Karmelbeweging van Elia.
Ook Jezus herkent zichzelf in die godsdienstige vaders van zijn geloof.
Hij wordt zelf een nieuw grondmodel van godsdienstig leven
en Hij wordt grondvorm van R.K.- Joods-Christelijk godsdienstig leven.

Woorden ten afscheid van Jezus
Vanuit het Oude Testament laat Jezus van Nazareth ons
vandaag een Nieuw Testament na van geloven in God.
Jezus is uniek en het gaat dus niet om wie de grootste is.
Zijn Vader God is helemaal in Hem en hij is helemaal in God.
Als je naar Hem kijkt zie je God op een heel unieke manier aan het werk
en zijn levensloop en geestelijk leven vanaf Galilea is de Weg naar God.
Niemand komt tot God als Vader tenzij door de Zoon Jezus.
Hij heeft op een unieke manier laten zien wie God is en hoe die werkt.
Hij laat tevens zien dat ieder mens uniek is in de ogen van God
en dat God woont in de meest verschillende mensen.
God woont in een wereldwijd huis met vele mensen als kamers.
Weest dus maar niet ongerust, want wij geloven in God en in Jezus
Bovendien laat Jezus zien, dat ieder mens van goede wil
een enige en unieke, dynamische, wederkerige relatie kan hebben
met God in zijn of haar binnenste via het doopsel.(I Petrus 2,4-9)

Godsdienst is mensendienst: Kom in beweging
De eerste geloofsgemeenschap komt al gauw tot diaconie.
Vandaag zien we de eerste zeven helpers van de apostelen.(Hand. 6,1-7)
Zoek je heil dus eerst in God en in de H.Geest en kom zo in beweging
en treedt in het voetspoor van de Verrezen Heer en in het gevolg van Jezus,
want je bent niet de eerste en je wordt een levende steen naast de hoeksteen
in het organisme van de kerk, dat gericht is op in stand houden van leven.