GODS GEEST WERKT WAAR HIJ WIL

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

26-Door het jaar-B
Marcus 9,38-48
+website:www.bewustchristen.nl. -2009-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-groenBuiten de kerk gebeuren ook goede dingen
Als kerk mogen wij het heil niet claimen
en denken dat wij het alleen maar goed doen.
Nee, ook andersdenkenden uit andere kerken
kunnen in naam van Jezus handelen en spreken.
Ook mensen uit andere godsdiensten en wereldlijke instellingen
hebben vaak het zelfde op het oog als wij
en kunnen ook goede dingen doen.
De geest waait waar Hij wil en je kunt nooit precies aangeven
waar de naam van Jezus werkt of niet.
Je moet de Geest van de Heer niet beletten.
Ik zou willen dat heel het volk van de Heer profeteerde
en dat de Heer zijn geest op ieder van hen legde,
zegt Mozes vandaag in de eerste lezing. (Num.11,25-29)
Je moet maar zo denken:

Wie niet tegen ons is, is voor ons.
Zo moet je maar denken, zegt Jezus.
Wie wonderlijke dingen doet in mijn naam
zal niet zo gauw kwaad van mij spreken, zegt Hij.
Als het goede maar gedaan wordt.
Het is niet zo belangrijk door wie het gebeurt.
God kan met zijn H.Geest toch ook werkzaam zijn
buiten die officiŽle kerkelijke instellingen.
De kerk is dus niet precies gelijk aan het Rijk Gods
Zij is een teken en instrument en gelovigen zijn een medium
in het komen van God in zijn Woord en in zijn handelen.
De H.Geest waait waar Hij wil en laat zich niet inkapselen,
ook al kun je als kerk niet zonder menselijke organisatie.

Een beker koud water in mijn naam is al genoeg
Jezus zegt vandaag: wie goed doet in mijn naam,
laat die maar begaan, want er is ruimte voor velen,
als je maar niet vergeet waar het om gaat.
We kennen uit het evangelie allerlei verhalen waarin Jezus
bij voorbeeld de heidenen prijst om hun geloof,
De halfbloed Joden van de Samaritanen
en de zo genaamde zondaars
schatte Jezus vaak hoger in dan Joden,
die dachten dat ze beter waren dan zij.

Als het goede maar gedaan wordt
In onze tijd zijn allerlei mensen actief
binnen allerlei wereldlijke instellingen
zoals Amnesty International, Greenpeace, Natuurmusea
Artsen zonder grenzen, Rode kruis, Luchtmobiele brigades
en nog veel meer andere organisaties in en buiten de kerken.
Ze dragen niet altijd uitdrukkelijk een christelijk of kerkelijk etiket,
maar ze doen wel waar het Jezus om gaat. nl. gerechtigheid en liefde.
Ook binnen onze wereldse cultuur worden op grote schaal
zieken genezen, bejaarden geholpen, armen ondersteund,
en vluchtelingen opgevangen.
Menselijke gezondheid staat als waarde boven aan het lijstje.
Er is meer gezondheid, welvaart, ontwikkeling en vrije tijd
dan ooit te voren in onze geschiedenis.

Gezondheid staat boven aan het lijstje
Bijna alle mensen weten dat rijkdom op den duurt verrot,
mooie kleren door motten worden aangetast
en dat ons goud en zilver verroest, zoals de 2e lezing zegt.
Je verzamelt hier op aarde alleen maar schatten,
terwijl het toch de laatste dagen zijn.(Jakobus 5,1-6)
De rampen die over u komen en uw zonden getuigen tegen u.
Hoeveel mensen zonder een officiŽle baan,
vooral ook ouderen als vutters en AOW-ers
zetten zich niet in voor de ander.
Dat heeft toch ook alles te maken met het Rijk Gods?
Het Rijk Gods kan wel eens andere vormen aannemen,
maar het kern van de zaak verandert niet.
Dat alles hoeft nog geen vermindering,
verslapping of uitholling van godsdienstigheid te betekenen.
Als het goede maar gedaan wordt.

Het evangelie is als vuur dat ons reinigt en loutert
Tegelijk is het evangelie zout, dat ons leven smaakt geeft.
Je moet alleen oppassen dat het zijn kracht niet verliest.
Binnen het kerkelijk denken moet ruimte zijn voor andersdenkenden,
maar tegelijk moet je niet vergeten waar het om gaat.
Je kunt nog beter lichamelijk onvolmaakt zijn,
dan zondig te hebben geleefd en verloren gaan, zegt Jezus.

WIE NIET TEGEN ONS IS DIE IS VOOR ONS

Hoe is het mogelijk
dat iemand die ons niet volgt in uw naam duivels uitdrijft?
Zo iemand is toch een buitenstaander?
De leerlingen denken precies te weten
wie er bij horen en wie niet.
Wie niet tegen ons is, is voor ons,
daar moet je van uitgaan, zegt Jezus.
De H.Geest waait waar Hij wil, dat is het uitgangspunt.
Dat klinkt verrassend en ontnuchterend.
Je moet niet denken in termen van wij en ons aan de ene kant
en zij en hun aan de andere kant.
Jezus maakt geen binnen- en buitenkring.
Hij is een mens die voortdurend
deze blokkade van menselijke grenzen doorbreekt.

Eerst bij onze groep horen
Dat zie je vandaag wel heel duidelijk.
Er gebeurt iets heilzaams en iets goeds,
maar hij of zij hoort niet bij onze groep
en is geen volgeling van ons.
Hier wordt het heil tegen gehouden,
omdat wij er voorwaarden aan stellen:
nl.je moet bij onze groep horen.
Zoiets gaat in ons dagelijks leven vaak heel subtiel:
bij voorbeeld niet de taal spreken van een groep op school,
of op het werk of bij sollicitaties,
niet dezelfde houding en gewoontes aannemen van de groep,
de groepscode niet volgen en ga zo maar door.

Wie niet tegen ons is, is voor ons
Wat een schitterende leefregel voor ons omgaan met mensen,
die anders denken, anders kijken en anders leven:
Door ieder mens kan goedheid, genezing, bevrijding en waarheid
doorkomen in ons leven en wie niet hindert bevordert het al.
Wie niet tegen is, is al voor.
Wij kunnen ons niet voorstellen,
dat een beker koud water geven al voldoende is
en wie dat kleineert de molensteen om de hals verdient.
Die scherpe tegenstelling laat zien,
dat het om kleine dingen gaat
waarlangs God tot ons komt.
Wij zijn niet geroepen om direct grootse dingen te doen,
maar om de kleine dingen met de grootst mogelijke aandacht te doen,
zei de H.Theresia van Lisieux, jonge kerklerares van 24 jaar.

Geen voorwaarden stellen aan het leven
Wij nemen maar al te vaak de anderen en ook ons zelf de maat.
Ik wil het leven alleen gaaf binnengaan en ontvangen,
met twee ogen en oren, twee benen en twee armen,
en het liefst daarbij jong en gezond,
weldenkend en met bewustzijn,
met goede contacten en wat applaus om mij heen,
want verminkt leven is geen leven:
Leven is voor menigeen vaak helemaal of niets.
Dus helemaal niet, want wie is er heel, wie is er helemaal,
wie is niet half, niet gescheiden, niet gebroken,
niet volwassen, niet onevenwichtig, niet onaf,
niet scheef gebouwd, niet misvormd?

Wie is eigenlijk heel en helemaal? Niemand toch!
Ik wil gaaf, gezond en harmonieus leven.
Anders is het geen leven.
Zo stellen wij vaak voorwaarden in ons leven.
In de praktijk gaat dat vaak op heel subtiele wijze,
soms zonder dat de ander het in de gaten heeft:
dank voor uw sollicitatie,
maar we hebben al iemand anders,
die bij voorbeeld geen buitenlander is.
En zo sluiten wij ons zelf met twee handen,
twee ogen en twee benen op in onze eigen hel.
Beter lichamelijk onvolmaakt dan zondig geleefd, zegt Jezus

Het volle leven ongehinderd binnen laten in jezelf.
Beter is het om het volle leven
ongehinderd binnen te laten in je zelf
en geen enkele voorwaarde te stellen aan het leven:
geen geslacht, geen huidskleur, geen leeftijd, geen lengte,
geen dikte, geen maat, geen gewicht,
geen karakter, geen intelligentie,
niets en absoluut niets.
Want de schenker van het leven,
Abba, is onvoorwaardelijk goed.
Hij laat het regenen over goeden en kwaden en Hij is puur genade.
Hij schenkt ons het leven onverdiend.
En juist dat moet je navolgen,
ruimte scheppen en plaats maken voor God.

Als het goede maar gedaan wordt.
Hij wil enkel en alleen dat wij vurig worden
door het vuur dat Hij is.
Het vuur wil vurig zijn in ons.
Laten wij bidden
dat het vuur van Gods liefde ons innerlijk verwarmt
en dat wij onvoorwaardelijk goed zijn,
zoals God (Abba) onvoorwaardelijk goed is.
Amen.(+kw)