HIJ IS WERKELIJK GODS ZOON

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

Paasnacht en Pasen-A-1
Matteus 28, 1-10
+website Ė
www.bewustchristen.nl -2008-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm-geel

Jezus wordt bron van nieuwe inspiratie
Jezus legt het fundament en de binnenkant
van de joodse godsdienst weer bloot.
Vanaf zijn sterven op goede vrijdag daalt Jezus als het ware af
in het allerheiligste van de tempel van de joodse godsdienst van zijn volk:
Hij herstelt het oorspronkelijk beeld van de mens als tempel van God.
Als Hij sterft scheurt op hetzelfde moment in de tempel
het voorhangsel van boven tot onder in tweeŽn,
de aarde beeft en rotsen splijten,
zoals de kruistheologie van Matteus zo plastisch zegt.
Graven worden geopend en de lichamen van vele gestorven heiligen
worden ten leven gewekt en ze gaan de stad in en verschijnen aan velen.
Nu gebeurt ten diepste waar IsraŽl
en de hele mensheid zo lang op gewacht hebben:
God is uiteindelijk onder ons komen wonen
en heeft zijn tent opgeslagen onder ons.
In Jezus heeft Hij zelf drie dagen in het graf gerust
en zo deze hele aarde geheiligd,
zodat er voortaan geen aparte heilige plaatsen en heilige tijden meer zijn.
Voortaan kunnen wij altijd en overal
God aanbidden in Geest en in Waarheid.
God is uiteindelijk in ons lichaam komen wonen
en Hij is werkelijk Gods Zoon, zoals de Romeinse centurio
aan het eind onder het kruis als eerste belijdt.

De opstanding van Jezus gebeurt van Godswege
Een engel van God daalt neer, een en al licht.
De aarde beeft en alles schudt op zijn grondvesten,
bestaande zekerheden vallen weg als sneeuw voor de zon.
De onderste steen komt boven en hier en nu wordt alles op zijn kop gezet
De levende bewakers beven en wordenÖ als doden
en de DodeÖÖ wordt Het verhaal van een levendeÖ
Een engel rolt de steen van het graf
en gaat er met een glimlach boven op zitten.
De grafsteen van de dood wordt preekstoel van het leven:
Hij is niet hier, Hij is verrezen,
zoals Hij zelf vooraf drie keer heeft voorspeld:

Ik zal worden opgewekt
Dit komt niet van mensen, maar Hier geschiedt iets
vanuit de hemel en God is hier in het spel.
Het wordt vanuit de hemel bekend gemaakt.

Dan pas gaan ook de vrouwen het zien.
God heeft zich over de gekruisigde ontfermd.
Jezus vertrouwde er op dat God Hem niet in de steek zou laten,
maar dat Hij Hem op de derde dag zou opwekken.
God heeft niet laten varen het werk van zijn handen dat Hij begon.
God de Vader heeft deze, zijn Zoon, opgewekt
en dat geloof is een geschenk uit de hemel,
want vlees en bloed kunnen je dat niet openbaren, wel de engel.
Kom en Kijk, dit is de plaats waar Hij lag en ga weer uit het graf.
Vanaf nu komt alles ineens in beweging naar en vanuit het lege graf.
Je moet terug naar Galilea en naar alles waarvan je getuige bent geweest
Als je je dat voor ogen houdt, dan zul je Jezus zien in je leven.

In huiver en met grote blijdschap gaan ook wij op weg
Waar Jezus voor leeft en waar Hij voort sterft,
dat alles gaat door en het heeft toch toekomst, voor al de zijnen
en zelfs voor wie Hem in de steek laten en verloochenen.
Jezus komt ook ons tegemoet in verschijningen,
en laat zich zien aan rouwenden in onze dagen als een geliefde dode,
In dromen of gezichten verschijnt Hij voor ons mensen
als troost en bemoediging om ons te sterken.
God heeft zich immers over de gekruisigde ontfermd
en zo ook over al zijn leerlingen die als broeders van Hem faalden.
Daarmee zijn allen opgenomen in de vergeving.
De vrouwen gaan verkondigen dat Jezus is opgewekt
en de mannen leren de soldaten liegen en verkondigen,
dat het lijk gestolen is.(2e paasdag Mat.28,8-15)

Ik ben met U
Bij de evangelist Matteus vallen Pasen, Hemelvaart
en Pinksteren op een en dezelfde dag (Mat.28,16-20)
Daar in het Galilea van de heidenen neemt Jezus afscheid,
want daar zal het Goede Nieuws nu toch ook naar toe moeten.
De Beweging van Gods Koninkrijk moet nu de wijde wereld in.
Op een hoge berg ervaren ze zijn verschijning als een weldaad.
Ze ervaren aan den lijve dat het laatste woord niet aan de dood is.
Ze vinden nieuwe woorden en beelden voor een oud geheim.
Geloof heb je nooit kant en klaar in een doosje.
Zo heeft ieder zijn tijd van geloven en van twijfel net als de leerlingen.
Geloven is een kwestie van vertrouwen hebben,
terwijl angst en vragen altijd weer terugkeren.
We krijgen vandaag de macht om te verkondigen en te voleindigen.
De wereld komt ooit een keer af,
want wat nu is aangevangen zal worden voltooid.
Wat we meemaken met Jezus is een begin dat voorgoed begonnen is.
Dat is de wording van Jezus Messias te midden van IsraŽl