JEZUS CHRISTUS KONING IN COGNITO

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

34-door het jaar-A

Matteus 25, 31-46

+website:
www.bewustchristen.nl  -2008-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-rood

Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar
Daarbij past nog een laatste samenvattend woord van Jezus.
Daarmee sluit hij tegelijk zijn rede over de laatste dingen af.
Het is een woord over het gericht aan het einde der tijden.
Dat gaat als het ware over de scheiding tussen de bokken en de schapen.
Alles wat jij wilt dat de mensen voor jou doen doe dat ook voor hen.
En alles wat je wel of niet gedaan hebt voor een van de geringste
van mijn broeders en zusters dat heb je wel of niet voor Mij gedaan.
Dat is in twee zinnen het hele evangelie van en over Jezus samengavat.
Het doet er immers wel degelijk iets toe wat je in je leven wel of niet doet.
Als verantwoordelijk mens zul je eens ter verantwoording worden
geroepen en worden gevraagd wat je met je leven hebt gedaan.

Jezus kwam als een koning die dient
Jezus zal eens komen als een koning in heerlijkheid.
Mocht Hij talmen, denk niet dat Hij niet komt.
Totdat Hij als koning komt in heerlijkheid,
komt Hij in cognito tot je in de minsten der mensen.
Zo brengt Hij de gerechtigheid van God tot vervulling.
Vandaag komt er een einde aan zijn spreken dat begint
aan de oever van de Jordaan. Vervolgens spreekt Hij op de berg,
bij de uitzending van zijn apostelen en leerlingen,
en bij zijn spreken in gelijkenissen. Vandaag spreekt Hij aan
het eind van zijn rede over de laatste dingen: Nu is alles gezegd
en gedaan door onze trouwe dienaar, ondanks zijn lijden.
Het wordt licht als je in je medemens je broer of zus herkent
of Jezus zelf herkent in de mens die concreet op je levensweg komt.

De politieke achtergrond van het feest van Christus Koning.
Christus werd in1925 aan de top van de piramide
van alle koningshuizen geplaatst. Het feest is mede ingesteld
als tegenhanger van de opkomst van het nationaal socialisme.
Niet Hitler, maar Christus is onze Koning.(Ezech.34, 11.e.v.)
Hij is onze Goede Herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen.
De Heer is mijn herder en ik kom niets te kort.(Psalm 23)
Hij is het doel van de mensengeschiedenis.(Vgl. IKor.15,20 e.v.)
Eenmaal zal Hij ieder van ons beoordelen op de liefde en of wij
elkaar recht hebben gedaan en het leven hebben mogelijk gemaakt.
.
We zijn op aarde om God te dienen.
Dat gebeurt in de mens die je onderweg ontmoet, die je naaste wordt
en die binnen je eigen bereik je hulp nodig heeft.
Gewoon er zijn voor die ander, bewogen zijn om de ander
en om zijn of haar nood, dat is voldoende en je hoeft zelfs helemaal
geen lijn door te trekken naar Jezus Christus of naar God.
Als het goede maar gedaan wordt, zoals jij ook voor jezelf zou willen.
Eigenlijk hoef je helemaal niet zo’n kerkganger te zijn.
Misschien krijg je zelfs het woord God helemaal niet eens
over je lippen en misschien heb je meer vragen dan antwoorden.
Als je maar solidair wilt worden met de naaste die op je weg komt.
Want liefde is meer dan alleen maar een warm gevoel.
Het is praktische solidariteit en dat je de ander mens niet
laat stikken, barsten, verhongeren, martelen en verdwijnen.
Alleen zo ziet de gezegende van God de Vader er uit:
Naastenliefde is meer dan alleen het geloof belijden en waar
liefde is, daar is God. Ik denk dat iedereen van ons graag wil,
dat God een plaats inneemt ons leven. Het gaat er alleen om
of ik in dat dagelijkse leven de ander het leven mogelijk maak.
Achter die concrete werkelijkheid gaat God schuil.
Als wij op dat concrete echt betrokken zijn,
dan geven wij om God en zijn wij zonen of dochters van God,
want Jezus identificeert zich met elke mens:
zowel met de helper als met de geholpene.

Jezus ver-een-zelvigt zich met ieder van ons persoonlijk.
Moeder Theresa heeft het eens zo mooi gezegd:
iedere keer als ik een stervende van de straat opneem
voelt het of ik het lichaam van Jezus zelf in de handen neem
en Jezus zelf van het kruis afgenomen wordt
of juist van het kruis af komt in de helper.
Zo diep is Jezus met ieder van ons verweven en
ver-EEN-zelv-igt hij zich met ieder van ons persoonlijk.
Hij leeft als een koning in ieder van ons
en lijdt pijn als iemand van ons pijn lijdt.
Dat is volstrekt anders dan bij een aardse koning.
Juist in deze concrete dienstbaarheid worden wij
op een geheimzinnige wijze binnen gevoerd
in het Geheim van God, die dieper in ons daalt
dan ooit wij in ons zelf kunnen opdelven.

Bidden wij dat God ons bekleedt met zijn liefde
Moge zijn kracht en inzet in ons werken. (Vgl. 2e lezing).
Eens wordt mij gevraagd hoe ik herder was en worden wij
beoordeeld om onze zorg om de ander, of ik dit of dat gedaan heb.
Dat betreft alleen wat concreet op je weg komt en binnen ons bereik ligt.
Je hebt het zelf in de hand of je buitenspel komt te staan of niet:
links bij de bokken of rechts bij de schapen.
Bid dat God je wezen vormt en dat zijn goedheid in je leven blijkt.
Christus Koning van het heelal mag vandaag voor ons
een feest zijn, waarin wij de adembenemende
solidariteit van Jezus Christus met de mens gedenken.
Hij leeft en lijdt immers in ieder mens.
Hij is universeel bewogen om mensen, net als zijn Vader.
Bidden wij dat die Christus in ons mag leven….