JEZUS EN ZIJN OUDERS Maria en Jozef

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

Zondag onder het octaaf van Kerstmis-A-B-C

+website:
www.bewustchristen.nl -2008-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-wit
H.Familie, Jezus, Maria en Jozef
Gebed van/voor het Gezin

God in het verborgene,
U bent als een Vader en Moeder
voor heel de mensenfamilie.
Daarom voelen wij ons broers en zussen van elkaar.
In Jezus hebt U zelf geleefd
in een gezin met zijn ouders, Maria en Jozef.
Zo hebt U ons een beeld nagelaten dat wij ieder
persoonlijk en in gezinsverband willen navolgen.

Wij bidden U:
Schep een sfeer in onze gezinnen,
waarin ouders zowel in hun rol als man en vrouw
als ook in hun rol als vader en moeder
eerbiedig met elkaar omgaan
en waarin kinderen zich thuis voelen bij hun ouders.
Dat ze er mogen zijn van hun ouders en opvoeders
en dat ze het gevoel krijgen mee te tellen
in de kring van gezin en familie.
Laat ze daardoor voelen dat ze gewenst zijn door U, God,
nog voordat zij werden geboren ( ps.139)

Geef alle jeugdigen en jongeren
in onze plaatselijke geloofsgemeenschap
een gelovige omgeving waarin ze kunnen opgroeien
in geloof, hoop en liefde tot U en tot elkaar.
Laar ze in hun onderlinge relatie en daarbuiten
ontdekken wie ze zelf zijn
en hoe ze kunnen worden omgevormd
naar het grondmodel van Jezus.

Maak alle gezinnen tot een ‘kerk-in-het-klein’,
waarin ze voor het eerst in aanraking komen
met de geheimen en het mysterie van het leven
en waarin ze leren geloven,
het leven leren vieren en in praktijk brengen.
Maak alle ouders en opvoeders
tot eerste catecheten van uw kerk.
Geef dat de sfeer tussen ouders en kinderen
voortdurend mag worden omgevormd door U:
‘God-in-drie-verschijningsvormen‘:
Ouder, Kind en H.Geest. Amen.
(w.boerkamp o.carm. 16 okt. l996
Opening nieuwe Jozefkerk Zwolle-Zuid)
Nieuwjaar-A-B-C
Gal.4,4-7
Geloofsbelijdenis van Kerstmis

MARIA,
moeder van God de Zoon.

Ik geloof in God,
tot wie wij in Jezus’ Geest:
“Abba”, Vader, mogen zeggen,
de schepper van oorsprong en toekomst.

En in Jezus,
Gods dienaar en welbeminde Zoon.
Die geheel vanuit God tot ons gekomen is
en in wie Gods hele volheid
zichtbaar voor mensen heeft willen wonen.
Die gewerkt heeft tot onze genezing ,
die menselijke grenzen doorbrak
en woorden van eeuwig leven heeft gesproken.

Die daarom verworpen is,
maar tot onze bevrijding heeft geleden
en aan het kruis is gestorven.

Die door God is opgewekt
om in ons te leven
en te staan in de toekomst
van heel de schepping.

Ik geloof in de Geest van God,
die spreekt door de profeten,
en ons leidt naar de volle waarheid.

Ik belijd Gods Koninkrijk
nu en in eeuwigheid,
en de kerk die dit Rijk mag verwachten en dienen.

Ik geloof in de bevrijding uit zonden
en de kracht tot liefde.

En in de nieuwe schepping,
waarin gerechtigheid woont.
en God alles in allen zal zijn.
Amen.

( W.Boerkamp naar P. Schoonenberg)