HET VERLANGEN IN ONS HOUDT ONS GAANDE

Home

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

19-Door het Jaar-C-1-
Lukas 12,32-48


Hoe blijf ik waakzaam en bewust christen tegen de lange duur?
Wij leven in een tussentijd van Jezus Christus gisteren, vandaag en in de toekomst.
Heel ons leven is eigenlijk een spenende Advent.
Hope kan ik in mijn leven steeds meer leerling en vooral ook navolger van Christus?
Hoe ver dringt Christus door in mijn eigen leven en wat maak ik er zelf van?
Zit is groei in mijn geweten, in mijn denken en handelen en in mijn christelijke levensstijl?
Ons leven is een gave van God en het voelt alsof we zijn aangesteld over ene groot goed,
dat niet ons eigen bezit is, maar dat wel levenslang goed beheerd moet worden.
Dat vraagt meer dan enkel beveiliging en verzekering.
Het vraagt meer zorg om zo te leven dat je ooit rekening kunt afleggen.
Daarom zou je nu al vast in dit leven bereid moeten zijn rekenschap af te leggen.
aan wie veel gegeven is wordt ook veel gevraagd.

Dit ontwaken is een proces dat levenslang duurt
Het zijn bepaalde ogenblikken van loutering, verlichting
en zelfs vereniging met God die je van Godswege geschonken worden.
Die kennis en dat inzicht roept je voortdurend terug naar het verlangen
van de goddelijke bron in je ziel.
Houdt als het ware dus je lenden omgord en je lampen brandend
en gedraag je als mensen die s’nachts wachten op de bruidegom.
Die houding wordt vergeleken met de deurwachter en portier
die de dief als het ware buiten de deur moet houden.
Dat vraagt om levenslange trouw van de mens zelf als beheerder.
Van ieder aan wie veel gegeven is zal ook veel gevraagd worden.

Denk daar bij aan je ouders en voorouders en leer van hen
Onze aartsvaders en aartsmoeders weten dat uiteindelijk alles van god komt,
op wie ze moesten leren vertrouwen krachtens de belofte van God aan Abraham.
Om hun geloof zijn die oude verhalen uit de bijbel bewaard gebleven.
Omdat ze voor ons werken als een spiegel en opdat wij er van zouden leren.
Het is in je leven immers ook wel eens donkere nacht
Dan moet je het ook uit kunnen uithouden met je geloof en hoop.
Daa kan dank zij het verlangen dat altijd aanwezig is je voortdrijft.
Zo is de nacht van de uittocht van het Joodse volk uit Egypte
een oertype en model voor ons hoe je dat verlangen levend kunt houden.
Om hun geloof zijn de ouden met ere vermeld.
Dat geloof vanuit ons verlangen is de vaste grond van wat wij hopen.
Het overtuigt ons van de werkelijkheid.onzichtbare dingen als Gods belofte.
Door het geloof vast te houden in deze overgangstijd
en nacht van crisis op allerlei terreinen van het leven geven ook wij gehoor
aan onze roeping en gaan ook wij op weg naar een land
dat wij eenmaal van God zullen erven.

Onze stenen huizen zijn eigenlijk niet meer dan tenten van voorlopigheid.
Wij hebben hier op aarde immers geen vaste woonplaats.
Tegelijk zien wij als het ware uit naar een stad met fundamenten,
waarvan god zelf de ontwerper en de bouwer is van een koepel als het ware.
Pas bij de voltooiing boven aan in het midden
als je leven de voltooiing nadert kom je achter die onzichtbare architect.

Door de geloven krijgen wij mensen net als Sara de kracht tot vruchtbaarheid.
en krijgt Abraham een nageslacht zo talrijk als sterren en zandkorrels.
Alleen door te geloven kunnen wij ook sterven
en kunnen wij het heil alleen vanuit de verte zien en begroeten.
Wij noemen ons zelf dus vreemdelingen en passanten op aarde.
Dat leert ons dat wij voortdurend net als de asielzoekers van nieuwe Nederlanders
op zoek zijn naar een en nieuw en definitief beter vaderland vanuit de hemel.
Daarom schaamt God zich niet onze God te zijn en als zodanig genoemd te worden.
Alleen door te geloven kan Abraham zijn enigste nageslacht van zijn zoon Izaaak.
als het ware dan ook ten offer brengen aan God.
Hij is er van overtuigd dat god zelfs de macht heeft
om doden ten leven te wekkeen en alleen zo op die manier
krijgt hij ook inderdaad zijn zoon uit de dood terug.
Gelukkig zijn wij dus als wij als knechten van God bezig zijn met zulke dingen.
als het verlangen in ons en de belofte van God serieus nemen.
Naarmate je veel gegeven wordt in je leven zal er ook meer van je worden gevraagd.
En als ons veel is toevertrouwd in het leven
zal er ook des te meer van ons worden gevaagd.
Laten wij bidden dat wij het in de nacht van ons leven blijven uithouden
en in geloof en gebed wachten op de bruidegom.
Dat wij nergens aan verslingerd raken en zeker niet inslapen.
Dat het oorspronkelijk ideaal van Jezus en de eerste christenen niet vervaagt,
de verachtingen niet bekoelen en het verlangen niet doodbloedt in ons.Amen.

Voorbeden
Voor allen die in de politiek werken aan een nieuw kabinet,
dat zij zich laten leiden door de H.Geest die in ieder mens werkzaam wil zijn
en dat ze het algemeen goede in het oog houden.
Laat ons bidden….
Voor allen die de vervulling verwachten van de beloften waarop ze vertrouwen,
voor allen die onderweg blijven zonder te weten waarheen zij gaan,
voor allen die voortdurend waakzaam en bewust in het leven blijven staan.
Laat ons bidden…..
Voor alle soldaten die terug komen uit het midden oosten,
dat zij hier terug in naderland een goed vervolg op hun leven krijgen.
Laat ons bidden……