WIE TOT MIJ KOMT HEEFT GEEN HONGER MEER.

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

18-Door het Jaar-B
Joh. 6,24-35
+website: www.bewustchristen.nl-2009-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-groenHet gebeurt aan de overkant van het water
Op de bruiloft van Kana is het allemaal begonnen
met die wondertekenen die Jezus doet: water wordt wijn.
Zo neemt God zelf deel aan ons leven en tegelijk
neemt Hij ons waterig leven op in het goddelijk leven van de wijn,
zoals wij elke zondag bij de offerande bidden in de H.Mis.
Als wij aan het begin een beetje/druppel water bij de wijn doen
dan is het weer Pasen net als toen met Jezus.
Als Hij op de avond voor zijn lijden ons weg voert
naar een nieuw en veel belovend land
dan gebeurt dat ook hier en nu onder mis.
Het is zoals de Vader op het Joodse paasfeest het brood uitdeelt
aan het gezin, dat ongezuurde brood van de uittocht.

Zo deelt Jezus brood met de apostelen en met ons.
Het is zijn laatste avondmaal en dat gebeurt ook hier en nu.
Het is een volk van niets dat achter Hem aanloopt.
Hoe kan het voor hen dan Pasen worden, zo vraag je af.
Daarom gaat ook Jezus de berg op net als Mozes,
want dan ben je dichterbij God die helpt.
Maar waar moet je in Gods naam al dat brood vandaan halen.
Je hoort hierin nog de vraag van Mozes:
Waar haal ik het vlees vandaan voor zoveel volk, ja waar?
Op de bruiloft van Kana weten ze ook al niet waar die wijn vandaan komt.
en hoe kun je nu water uit een put halen zonder emmer,
vroeg die Samaritaanse ook al aan Jezus.
Nog even en Pilatus, die vraagt aan het einde ook al:

Waar bent U eigenlijk vandaan?
Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten.
Ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel,
zo zegt de eerste lezing vandaag (Ex.16,2-4.12-15)
Manna be-teken-t: Wat is dat?
Het heeft ook iets van manna-uit-den-hoge in de woestijn.
Dan krijgt het joodse volk voedsel
voor maar voor een dag tegelijk.
Ze moeten immers niet zo morren
en leren op God te vertrouwen,
dat Hij er morgen ook nog zal zijn om eten te geven
Dat be-teken-t voor ons:
Geef ons heden ons dagelijks brood tot morgen.
Niet te veel tegelijk inslaan en zo eenderde van ons voedsel
elkaar jaar voor drie miljard weggooien zoals in Nederland,
maar eerst thuis duidelijk een boodschappenlijstje maken.
Voedsel en leven horen bij elkaar.
Jezus is brood van leven
en Hij is brood uit de hemel
Hij is levend brood.
Je moet elke zondag eten van de tafel van het woord,
zoals het Tweede Vaticaans Concilie zegt
en ook letterlijk van zijn brood eten om eeuwig even te bezitten.
Voedsel en leven horen bij elkaar,
zoals anorexia leert, hongerstaking en versterven tot de dood volgt.
Zoals wij lichamelijk voedsel nodig hebben, anders sterven we,
zo hebben we ook levend brood nodig,
dat leven geeft en de dood overwint.
Wie eeuwig leven wil bezitten
moet dus ook van het levend brood eten.
Welnu, de Heer gaf hen brood uit de hemel (psalm 78)

Ik ben het brood van het leven:
wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben,
zegt Jezus vandaag in het evangelie.
Zij vonden hem aan de overkant van het meer.
Daar gebeurt het en worden mensen om-ge-vorm-d
door het teken dat hij gedaan heeft.
Je moet leven naar de waarheid die in Jezus is,
zegt Paulus vandaag in de tweede lezing (Ef.4,17.20-24)
Je moet de oude mens van je vroegere levenswandel afleggen
en geheel je denken moet zich vernieuwen.
Bekleed je met de nieuwe mens,
die naar Gods beeld is geschapen
in ware gerechtigheid en heiligheid.
Dit is het werk dat God van ons vraagt:
Te geloven in Hem die Hij gezonden heeft.
Het echte brood uit de hemel wordt je
door God de Vader in de hemel gegeven
en het geeft leven aan de wereld.