HOE HOU JE HET VOL IN DEZE (TUSSEN)TIJD?
 

Home

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

20-Door het jaar-C

Luc.12, 49-53

+website-www.bewustchristen.nl-2013-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-groen
Wij bevinden ons in de eindtijd: nu komt het er op aan!!!!
Wij leven tussen de historische menswording van Jezus Christus
en zijn tweede apocalyptische wederkomst op het eind van de tijd.
In die eindtijd moet ik leerling van Jezus zien te worden en blijven
temidden van een wereld die vaak pal tegen God in gaat:
Hoe blijf ik er trouw aan beeld-van-God te zijn.
Hoe vast ben en blijf ik in mijn oorspronkelijke keuze voor God
en hoe kan mijn geloof krachtig blijven en kan ik staande blijven,
desnoods tegenover mijn naasten, als zij niet met mij zijn?

Hoe hou ik als mens-van-goede-wil vrede met God in mij zelf?
Als je trouw bent wordt je gemakkelijk door de wereld verstoten.
De eerste lezing uit de profeet Jeremia gaat daar over. ( Jer.38,4-6,8-10)
Deze man wil niet de vrede van het volk, maar zijn ondergang,
zo wordt over hem gelogen, maar het tegendeel is juist waar.
En de trouw van Jeremia houdt stand en het strekt hem tot leven.
Eenmaal in de put gegooid, wordt hij er toch weer uitgehaald.
Zie naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof.
Dat zegt Paulus vandaag in zijn brief aan de HebreeŽn (Hebr.12,1-4)
Denk aan Hem die zoveel tegenwerking heeft gehad van zondaars.
Dat zal je helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te geven.
Je getuigenis voor het evangelie heeft jullie nog geen bloed gekost.

Ook Jezus vraagt zich af hoe hij staande blijft.
Hoe houdt je op aarde het vuur brandend en het licht op de kandelaar.
Het volle leven is als het ware een doopsel dat je moet ondergaan.
Je ondergaat een vuur-doop die soms verzengend en louterend werkt.
Het brengt de ware vrede aan het licht en openbaart het nieuwe leven,
zonder water bij de wijn te doen en omwille van de lieve vrede.
Het is een levenskeuze voor de wereld van God
en het perspectief is de eeuwige vreugde met Hem.

Brengt Jezus voor zijn volgelingen vrede of juist verdeeldheid?
Dat lijkt de grote vraag te zijn in de evangelie van vandaag.
Wat doe je als het in je leven niet gaat zoals je gehoopt hebt?
Ook Jezus ervaart weerstand tegen de inspirerende vernieuwing,
die Hij op gang wil brengen binnen de starre Joodse godsdienst.
Hij voelt zich vooral bedreigd door de hiŽrarchie.
Hij voorvoelt dat het gaat uitlopen op een gewelddadige
confrontatie, die Hem het leven kan gaan kosten.
Hij kiest er voor om die niet uit de weg te gaan
en Hij gaat vastberaden op weg naar Jeruzalem.
Deze trouw ziet Hij als zijn roeping en dat zal veel van Hem vragen
Naar mate het dichter bij komt wordt de spanning groter
of Hij het tot het uiterste zal uithouden. Bovendien,
brengt zijn optreden niet alleen vrede maar ook verdeeldheid.
tussen volgelingen die wel of niet met de Jezus-beweging meegaan.

Hoe blijft je geloof en hoop in stand tegen de lange duur?
Als je het vuur van het begin begint kwijt te raken
en als je de moed dreigt op te geven wat doe je dan?
Als je ziet dat de tegenstelling tussen arm en rijk
en tussen mensen van verschillende godsdienstige houdingen
niet kleiner wordt maar zelfs groter, zoals ook in de tijd van Lukas.
Alleen dat gegeven is al voldoende om de vrede te verstoren en verdeeldheid te zaaien.
De figuur van Jezus werkt goed om het oorspronkelijk vuur
niet te laten verflauwen en om bij weerstand het uit te houden ten einde toe.
Misschien moet je net als Lukas maar genoegen nemen met die verdeeldheid.
Dat geldt voor de innerlijke vernieuwing van de Joodse godsdienst.
Jezus is immers bron en begin van nieuwe Christelijke inspiratie.
Dat geldt ook voor de verdeeldheid tussen de Christenen van 2000 jaar kerk.
Kies in elk geval partij voor Jezus Christus en tegen mensen,
die zijn nieuwe christelijke godsdienst willen uitroeien uit deze wereld.
Achteraf gezien in de tijd zijn het misschien alleen maar accentverschillen
waar het nu om gaat binnen een grote en gelijkgezinde godsdienstige beweging.
Bovendien ook nu in onze tijd ervaren wij verdeeldheid ten aanzien van
godsdienst-en- kerk aan de ene kant en de wereld-en-staat aan de ander kant.

Jezus als blijvende bron van nieuwe inspiratie in kerk en samenleving.
Het evangelie geeft ons vandaag voldoende stof tot bezinning.
Jezus daagt ons vandaag uit het vuur van zijn geestkracht niet te laten uitdoven.
Hij vraagt ieder van ons trouw te zijn aan je oorspronkelijke keuze voor God.
Ook de lokale parochie moet dat zien als roeping in deze tijd.
Dat geldt ook op het punt van vrede, verdeeldheid en polarisatie.
Daar zitten meerdere kanten aan, die je niet uit het oog moet verliezen.
Als je echt wilt werken aan een maatschappij zoals God die het oog heeft,
dan kan dat in ons cultuurchristendom ook weerstand oproepen.
Ook ten aanzien van arm en rijk en de politieke consequenties daarvan.
Maar ook als je binnen de christelijke kerk vanuit het evangelie
op een creatieve wijze wilt komen tot een eigentijdse godsdienstigheid,
ook dan ontmoet je vrij snel weerstand, onenigheid en verdeeldheid.
Vaak komen er heftige polarisaties en veroordelingen, of wil men
de verschillen verdoezelen omwille van de lieve vrede en de uniforme eenheid.

Christelijke religie in het spoor van de wereldgodsdiensten.
Waar komt alle ellende vandaan op deze wereld? Menigeen antwoordt:
Uit de strijd binnen de kerken en tussen de verschillende godsdiensten.
En ironisch genoeg verkondigt elke kerk en godsdienst vrede.
Ons past begrip en verwondering voor de verscheidenheid in spiritualiteit.
Als het Nieuwe Testament al meerdere beelden van Jezus kent,
dan is een formulering van het christelijke geloof wel goed maar ook betrekkelijk.
Naarmate die veelheid van Jezusbeelden erkent wordt en gerespecteerd,
zal het ene vuur van zijn geestkracht aan uitstraling winnen
en allen gelijkelijk kunnen inspireren, wat immers ook de bedoeling is.
 

Dit om niet aan ons bezit verslingert te raken.
Dat geeft ons een wapen tegen de lange duur. zodat wij niet inslapen.
Dat zorgt er ook voor dat het oorspronkelijk ideaal
van de Jezus beweging niet vervaagt en de verwachtingen niet bekoelen,
het verlangen niet doodbloedt en wij onze machtspositie niet misbruiken.
Dat wij het wezen en de kracht van het geloof in ons zelf vernieuwen
want dat is wezenlijk om het geloven over te dragen.
en zo de geestkracht van jezus als bron van inspiratie doorgeven.
Aan ons als kerk is ook veel tioevertrowued en gegeven.
Er mag daarom ook veel gevraagd worden van ieder
die het doorgeven van de chrstelijke inspiratie ter hart gaat.