HET GEHEIM VAN MAN EN VROUW

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

27-door het jaar-B
Marcus 10,2-16
+website: www.bewustchristen.nl -2009- spirituele overweging- w.boerkamp o. carm.-groenHet evangelie gaat over mannen en vrouwen,
hoe die met elkaar omgaan in het dagelijks leven,
want God schiep ons mannelijke en vrouwelijk.
Ze worden geroepen met elkaar om te gaan als met de liefde van een kind.
Dank zij dat oer-geheim van liefde tussen man en vrouw kunnen wij
elkaar inspireren in het basis-sacrament van broederschap en zusterschap.
Wat zou het leven immers saai zijn als er alleen mannen waren
en alleen vrouwen dat schijnt even erg te zijn.
Van kindercrèche tot verzorgingshuis
moet dat geheim van man en vrouw beleefd worden.
Het is ook niet voor niets dat wij al meer dan twintig jaar kloosters hebben,
waar na grondige verbouwing in een persoons-appartementen
mannen en vrouwen samen in een huis of klooster wonen
als gelijkwaardig (#gelijkvormig) aan elkaar, want het verschil inspireert.

Een mens is niet gemaakt om alleen te leven
Het is niet goed dat hij of zij alleen op zichzelf blijft.
Je hebt een hulp nodig die bij je past en die je kompleet maakt.
Iemand tegenover je en die je in taal en teken antwoord geeft.
Iemand aan je zijde en het wordt een rib uit je lijf als het goed is.
Zij aan zij is de mens geschapen als broer en zus.
Wat echte vriendschap allemaal in houdt dat geldt ook voor het huwelijk,
dat de volkomen eenheid is van man en vrouw.(Gen.2,18-24)
Pas dan ben je kompleet en kun je ten volle samen beeld van God zijn.
Man en vrouw zijn een kritisch tegenover van elkaar,
met name en ook in het huwelijk wordt dat heel concreet.

Jezus is helemaal niet zo wettisch is ingesteld.
Hij praat nooit moralistisch over wat wel en niet mag.
Hij heeft wel een visie of visioen voor ogen van waaruit Hij leeft.
Bij iedere kwestie gaat Hij terug naar de oorsprong
en de wortel van elk pastoraal, geestelijk of spiritueel probleem.
Jezus is een oorspronkelijk mens en legt telkens de kern,
het fundament en de bron van de joodse godsdienst weer bloot.
Hij gaat altijd weer terug naar het beginsel en vraagt zich telkens af
waar het allemaal ook al weer om begonnen is.

Het leven zit heel mooi in elkaar.
Je gaat je eerst losmaken van je ouders op je eigen kamer
of alleen op kamers wonen om tot jezelf te komen.
Dan krijg je hopelijk een relatie met iemand van buiten je familie.
Dat gebeurt in onze tijd echter wel veel te krampachtig en te angstig.
Alsof alles van jezelf afhangt en God -die je leven leidt- niet meer mee telt.
Want een relatie krijg je, het overkomt je als je er open voor staat.
In onze westerse cultuur denken wij dat we alles zelf alleen doen
en dat alles ook alleen van ons zelf en van onze date afhangt.
Maar dat is maar de helft van het verhaal.
Mensen worden ook verliefd, verloofd en getrouwd door God,
die als een derde in het spel is met zijn Goddelijke Voorzienigheid.
In de spiritualiteit van een tweerelatie en van een persoonlijke relatie met God,
wordt je man aan een vrouw en je wordt vrouw aan een man
en daar doe je heel lang over, want dat is een levenslang proces.
Het is Christus onze broeder, die ons allen samen heiligt (Hebr.2,9-11)
Daarom is het huwelijk en het gezin ook een omvormings-model,
waarlangs je levenslang een omvormings-proces kunt ondergaan.

Het kind staat model in de omgang van man en vrouw.
Na die vraag aangaande het huwelijk komt in het evangelie
vandaag direct het verhaal van het kind dat altijd blijft hopen.
Dat kan betekenen, dat je het met elkaar alleen maar volhoudt
als je de houding aan neemt van een kind.
Het kind staat model voor hoe een volwassen man en vrouw
met elkaar kunnen omgaan, zowel in het basis-sacrament
van broederschap en zusterschap als in het sacrament van het huwelijk.
Alleen als je de ander, je vriend, je man of je vrouw werkelijk
als een kind durft te ontvangen en als je de ander uitnodigt
er zijn op zijn of haar eigen wijze, dan zul je het redden.
Als je als volwassenen elkaar kunt liefhebben als was de andere je eigen kind.
Dat vraagt om een onvoorwaardelijke, belangeloze en onbaatzuchtige liefde.
Het is de liefde die ouders kunnen koesteren jegens hun kind.
Daarmee kun je ook andere mensen liefhebben zoals in een klooster.
Als die liefde echt is, vraagt ze niets en geeft ze alles.
En toch krijg je er honderdvoudig voor terug, zegt het evangelie.
Zo moeten wij ook God liefhebben als ons eigen kind.

God en de ander niet alleen gebruiken voor je zelf.
Dat is een moeilijkheid in onze westerse en Nederlandse cultuur.
Ik kan en mag die ander niet maken naar mijn beeld en carrière.
Het gaat er om dat man en vrouw via een huwelijksrelatie
voortdurend en levenslang worden omgevormd naar Gods beeld.
Bovendien weten wij al jaren, dat onze Nederlandse samenleving
onvriendelijk is ten aanzien van huwelijk, kinderen en gezin.
en het blijkt telkens dat werk en zorg heel moeilijk te combineren zijn.
Tenslotte blijkt dat we tien jaar te laat kinderen krijgen of helemaal
niet meer genoeg kinderen in verband met de komende vergrijzing.
Maar er zijn ook vele positieve verhalen van ouders met een roeping.
Die moeder van drie kinderen die onlangs op het doopgesprek zei,
dat ze eindelijk thuis kon blijven.van die zware betaalde baan.
Vader en moeder worden en kinderen krijgen en opvoeden is toch ook werken,
en een hoogste vorm van diaconie.Ik voor mij zou zeggen:
Het is de hoogste ontplooiing van het Geheim van man- en vrouw-zijn. Amen.