GEEN PROFEET WORDT IN EIGEN LAND GEEERD

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

14-Door het jaar-B
Marcus 6,1-6
+website: www.bewustchristen.nl -2009- spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-groenJezus komt terug in zijn Vaderstad.
Hoe zal Hij daar in het afgelegen Nazareth worden ontvangen?
Zullen ze trots zijn,
dat hun kleine dorp zoín grote Zoon heeft voortgebracht?
De sabbat breekt aan en Hij begint hen te leren in de synagoge,
en de velen die luisteren zijn verbijsterd:
Waar heeft hij dat allemaal vandaan?
Wat een wijsheid is Hem geschonken!
En dan die wonderen die door zijn hand geschieden!
Tot nu toe gaat alles goed in Nazareth.
de mensen lopen uit en zijn onder de indruk
van Jezus woorden en werken.
Zou Hij een profeet van de Allerhoogste kunnen zijn?
Hij is anders van lage kom af.
Hij is er een van Jozef en Maria,
heeft voor timmerman geleerd,
ze kennen zijn broers en zussen.
Er zijn er die nog met Hem op school gezeten hebben
en met hem hebben gespeeld.
Is deze Jezus van God?
Welnee, Hij is gewoon van ons.

Jezus is van te dichtbij.
En Hij komt te dichtbij.
Als Hij een heilige Gods is, dan zijn wij het ook!
Wonderlijk genoeg is dat precies wat Jezus staat te verkondigen!
Dat wij kinderen van God zijn,
meer nog dan kinderen van onze ouders.
En dat wij de andere kinderen van God
als onze broers en zussen moeten liefhebben
met een liefde die geen grenzen kent.
Gezonden en zieken, braven en beven.
Joden en heidenen en islamieten,
vriend en vijand mogen in die liefde delen.

Nazareth schrikt vandaag
Zoals Jezus praat heeft nog nooit iemand
in onze kerk over God en mens gesproken.
Dit is nieuw en het is de vraag of wij dat wel willen.
Ja, Hij kan wel beweren,
dat Hij alleen maar zegt wat er in de Wet en in de Profeten staat,
maar dat wagen wij toch wel te betwijfelen.
Als jongetje zien we hem nog zo met zijn ezeltje door onze straten rijden.
Daarna gaat Hij weg, omdat hij God wil zoeken, zegt Hij.
En wil Hij nu aan zijn oude dorpelingen
komen vertellen hoe ze moeten geloven en leven?
Daar komt niets van in.
Wat verbeeldt Hij zich wel?
Laat hij maar gewoon doen, want Hij is niets meer dan wij.
Het wonderlijke is nou juist, dat dit ook zijn boodschap is.
Namelijk, dat alle mensen gelijkwaardig zijn
en dat wij ook kinderen van God zijn,
maar dat moet je wel willen horen en zien.
Het zou beter zijn als Hij Nazareth snel weer verlaat,
dan kan het normale leven weer zijn loop hervatten.
Hij komt even terug in zijn vaderstad.
Het had ook zijn vaderland kunnen zijn,
want in het buitenland bij de heidenen
heeft Hij meer succes dan in zijn eigen land.
Jezus verbaasde zich over hun ongeloof,
ook toen al gold het spreekwoord:
een profeet wordt nooit in zijn eigen land geŽerd.

Het eigene verhindert het zien.
De mensen in Nazareth zien niet wie Hij eigenlijk is.
Ze raken verstrikt in hun eigen kennis over Hem.
Ze denken dat zij Hem goed kennen.
Toch beseffen zij niet waar Hij vandaan komt
en dat Hij uit God is.
Nee, zeggen zij, Hij is de Zoon van Maria.
Zo is dat.
Hier voel je de spanning tussen het eigene en het vreemde.
Het eigene is wat van ons is en wat we kennen:
onze eigen wereld.
Alles en iedereen heeft daarin een vaste plaats:
Ik zelf en jij en de ander en God.
Wij kennen elkaar en we weten wat we aan elkaar hebben.
Alles ligt vast en geeft ons houvast:
Jezus is de Zoon van Maria.
En dat zit hun zo dicht op de huid,
dat ze alleen maar horen en zien wat ze al weten.
Maar Jezus brengt daar een scheur in,
omdat Hij meer is dan zij van Hem weten.
Hij is niet alleen wat ze van Hem weten.
En daarom zegt Hij:

Geen profeet wordt in zijn eigen land geŽerd.
Met die uitspraak schept Hij bewust afstand.
Om trouw te blijven aan zijn eigen roeping:
Zoon van God te zijn,
scheurt Hij de bekende werkelijkheid open.
Het eigene wat altijd zo geweest is wordt verstoord
Waar het om gaat is,
of wij alles wat altijd zo geweest is, durven los te laten. Amen.