DRIE-EEN-HEIDSZONDAG-B

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

DRIE-EEN-HEIDSZONDAG-B
Joh. 16,12-15
+website-www.bewustchristen.nl-2007-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-geel

Het gaat in de kerk elke zondag om hetzelfde,
maar dan vanuit een bepaald aspect gezien.
Het gaat altijd over God, dat wil zeggen over
hoe God omgaat met mij en hoe ik omga met God.
God en ik zelf, wij hebben iets met elkaar.
Dat is een groot geheim en mysterie
Dat lijkt wel op het geheim van man en vrouw.
Die hebben ook een mysterieuze relatie met elkaar.
Die spiritualiteit, die mystiek van het huwelijk
en dat geheim van IK(ik) en jij(JIJ)
tussen het mannelijke en het vrouwelijke
vind je ook terug in de relatie tussen God en de mens.
God is dan de bruidegom en mijn ziel is de bruid
Dan heb je het over mystiek.

Vandaag op het feest van Drieenheid of Drievuldigheid
gaat het een keer over God in zichzelf of God op zichzelf.
Eigenlijk kan dat niet want we weten helemaal niets van God.
Hij zal altijd een groot mysterie voor ons blijven.
Iedereen die nu onder vijftig jaar is heeft
ook geen idee meer van dit feest van vandaag.
Ze zijn niet meer zo geïnteresseerd in dogma’s en in wie God is.
Ze zijn echter wel geïnteresseerd in hoe God werkt in mensen
en hoe die geestelijke chemie is tussen beiden.
Als je vandaag toch vraagt naar hoe God werkt in zichzelf,
dan moet je eerst onderscheid maken tussen God zelf
en de verschijning van God in mensen en in alles wat ons omgeeft.
Dat geeft psalm acht vandaag heel mooi aan.
Alles en iedereen verwijst naar God zelf.

Jezus van Nazareth laat God het meest duidelijk zien.
Hij laat in heel zijn levenspraktijk zien Wie God is in zichzelf
en hoe Hij in elke mens persoonlijk aanwezig is en werkt
en ons samen nabij is en in ons werkt door zijn H.Geest.
Jezus voelt zich gaandeweg zijn leven vol worden van Gods Geest.
Daarom voelt hij zich steeds meer kind van God,
Zoon van God en daarom voelt Hij tegelijk
steeds meer dat God als een Vader voor hem is.
Zo nabij als een vader en moeder voelt hij zich geborgen in God.
Jezus is grondvorm, model en beeld van de onzichtbare God.
Als je naar Hem kijkt zie je wie God is en hoe die werkt in je leven.

Zelf gaan staan in die Drie-EEN-eenheidsrelatie
In navolging van Jezus moet ik dus zelf ook gaan staan
in die Drie-eenheid of Drievuldigheid van God.
Net als Jezus moet ik dus op de eerste plaats God zoeken in mezelf.
Voel dat je elke moment het leven geschonken wordt van Godswege
bij elke ademhaling en bij elke hartslag
waarin zuurstof wordt opgenomen in het bloed.
Dat gevoel en dat bewustzijn is heilzaam en genezend,
want ik heb mezelf niet gemaakt en mezelf niet bedacht,
maar iemand anders die mij te boven gaat.
God zelf heeft mij het eerst liefgehad.
Vanaf het begin van de schepping
en nog voordat de wereld ontstaat
en nog voor mijn geboorte is God al op zoek naar mij
en verlangt Hij naar mij,
nog voor dat ik ooit naar God kan verlangen en God kan zoeken.

Dat is levenswijsheid waar het in de eerste lezing om gaat.
Zo wordt van Jezus gezegd,
dat hij gaandeweg zijn leven toenam
ín wijsheid en welgevalligheid bij God en bij de mensen.
Ik wordt dus voortdurend omgevormd in mijn relatie
en in mijn betrokkenheid op God.
Dat is een proces wat levenslang duurt.
Die wijsheid van God is dus iets anders dan wetenschap van de mens,
die van buiten af alles wil onderzoeken en analyseren.
Hier in die wijsheid van God gaat het er om dat je zelf
in actieve passiviteit gaat staan
in die Drie-EEN-heidsrelatie van God.
Het enigste wat je daarbij kunt doen is
God niet in weg staan,
maar God helemaal door je heen laten gaan.
En van daaruit kun je zelf ook actief gaan staan in die Drie-EEN-eenheid,
als je probeert bewust te leven in tegenwoordigheid van God.
Het zijn twee kanten van dezelfde medaille.

Meer sacramenteel denken, voelen en leven
Je mag er op vertrouwen dat diezelfde H.Geest,
die Jezus bezielde ook in jezelf werkt en in ons samen als kerk.
Als twee of drie mijn naam bij een zijn,
dan ben ik al in jullie midden, zegt Jezus.
Zoek Mij eerst in jezelf, zegt God, en dus ook in de ander
en ga zo net als Jezus zelf bewust staan in de H.Drie-EEN-heid,
die ook in je zelf werkzaam aanwezig is.
Elke zondag gaat het hier in de kerk om God in ons,
maar de waarheid ligt niet eens en voor altijd vast, maar is dynamisch.
Er zit levenslang ontwikkeling in de uitleg van de Openbaring.
Bovendien moet de geest van waarheid
in onze tijd van individualisme en privatisering iets van jezelf worden
als voortschrijdend inzicht.
Moge wij ons daarvan steeds meer bewust worden.