SLECHTS EEN DING ONTBREEKT JE NOG

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

28–Door het Jaar-B
Marcus 10,17-30
+website: www.bewustchristen.nl -2009- spirituele overweging – w.boerkamp o.carm.-groenGa verkopen wat je bezit en volg Mij
Dat zegt Jezus vandaag tegen de jongeling.
Wat wordt daar mee bedoeld, zo kun je je afvragen.
Welnu, in de loop van je leven kom je daar vanzelf wel achter,
tenminste, als je je oren en ogen goed de kost geeft.
Het heeft te maken met levenswijsheid,
en dat groeit gaandeweg tijdens je levensloop als het goed is.
Het is belangrijker dan de hoogste macht
en de hoogste materiele rijkdom die er bestaat in de wereld.
In vergelijking met de wijsheid is aardse rijkdom als niets.

Slechts een ding ontbreekt je nog !
Dat heeft te maken met wijsheid en inzicht.
Je kunt er ook om bidden en dan wordt je
die wijsheid en dat inzicht ook geschonken.
Ik hou er nog meer van dan van mijn gezondheid en schoonheid,
die iedereen in elke onderzoek bovenaan zet.(Vgl. Wijsheid 7,7-11)
Het is nog belangrijker dan het licht dat een keer uit gaat.
Immers, de glans die de wijsheid uitstraalt verbleekt nooit.
Juist tegelijk met dat ene -wat mij vaak ontbreekt-
vallen mij alle andere goederen van deze wereld in de schoot.
Juist dankzij dit ene kan ik heel rijk zijn op deze wereld.

Het heeft iets te maken met het Woord van God
Dat ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens.
Dat kan zo levend en krachtig worden in mensen,
dat het lijkt op een zwaard dat aan twee kanten snijdt.
Het dringt door tot het raakpunt van je ziel en geest.
Het gaat je door merg en been. (Vgl.2e lezing: Hebr. 4,12-13)
Als een ontleedmes van een chirurg
kan die wijsheid van het woord van God
alle bedoelingen en gedachten van mensen ontleden.
Geen schepsel ontkomt er aan
en dan komt alles open en bloot te liggen voor God.
Van daaruit ga je als vanzelf bidden en vragen aan God:

Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven,
zoals de jongeling vandaag doet in het evangelie.
Wat moet ik dan doen om in bezit te komen van dat ene
wat mij vaak ontbreekt in het leven?
Nou, je moet er van uitgaan dat niemand goed is dan God alleen.
Het gaat er ook niet alleen om of je alle geboden van God goed onderhoudt.
Je moet alleen niet zo vast zitten aan je eigen huisje, boompje en beestje.
Je moet als het ware alles verkopen wat je bezit
Dan komt vanzelf het zwaartepunt van je leven
ergens anders te liggen, namelijk bij je Vader in de hemel is.
Dan ligt voortaan je voornaamste schat niet hier op aarde.

Maar hoe zit dat dan, want ik houd van deze wereld
Je moet deze wereld ver-achten, zegt Thomas a Kempis
uit Zwolle letterlijk in de Moderne Devotie (14/15eeuw).
Dat wordt nu in onze tijd pas weer helemaal goed begrepen.
Ver-achten betekent anders-achten dan je gewoon bent.
Je moet altijd alles achter je laten wat je tegenkomt
in de zin van nergens aan vast blijven zitten.
Het leven kun je vergelijken met het bestijgen van een berg.
Dan moet je ook nergens aan vast blijven haken,
want dan kom je nooit boven op die berg.
Zoek eerst God in alles en iedereen en al het andere komt er bij
Je moet in je leven een soort balans zien te vinden tussen:
Alles hebben en toch niets willen bezitten
en niets hebben en toch alles bezitten.

Om die ene wijsheid en dat ene inzicht gaat het vandaag
Sommigen komen daar al achter als ze nog jong zijn.
Juist als ze nog op zoek zijn om vorm te geven aan hun leven.
Juist als ze nog een definitieve keuze moeten maken voor het leven.
Anderen komen daar achter na hun dertigste bij de eerste burn-out.
Weer anderen ontdekken die ene wijsheid en dat ene inzicht
als ze bij de levens-wende komen rond hun veertigste
en dan pas hun eigenlijke diepe keuze maken in hun leven.
Dan kiest men tegenwoordig ook vaak voor de radicale navolging van Jezus
in het huwelijk of in het religieuze leven of kiest men voor het priesterschap.
Sommigen kiezen dan pas voor een burgerlijk en/of kerkelijk huwelijk
of zelfs voor een (nieuw/definitief/ tweede) huwelijk.
Sommigen komen pas heel laat achter die levenswijsheid
als ze nog ouder zijn of zelfs op hun sterfbed en sommigen komen er nooit achter.

Het is ook niet makkelijk en zeker niet voor een rijke.
Er gaat nog eerder een kameel door het oog van ene naald,
dan dat een rijke in het Koninkrijk Gods komt, zegt het evangelie vandaag.
Daarom moet je er zelf wel om bidden
Je moet iets hebben van de zorgeloze houding van een kind
om in dat koninkrijk van God te komen.
Menselijkerwijze gesproken is dat onmogelijk,
maar bij God is niets onmogelijk, mits je ook om dat ene bidt en smeekt.
Pas dan ook wordt je immers die wijsheid en dat inzicht geschonken
en dan kom je er ook achter, dat dit ene zelfs nog belangrijker is
dan je eigen lijf en gezondheid en je eigen huisje, boompje en beestje
en je eigen man of vrouw, kind, vader, moeder, broer of zuster.
Zelfs als je dat bezit en die bloedverwantschap ook allemaal
los kunt laten dan krijg je er honderdvoudig voor terug
aan geestverwantschap op deze wereld
en in de toekomstige wereld het eeuwig leven.