DE WONDERBARE GEESTELIJKE MAALTIJD

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

18-door het jaar-A
Mat.14,13-21
+website- www.bewustchristen.nl -2008-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-groen


Uitnodiging tot de tafel van Het Woord
Wat geef je toch geld uit voor iets wat geen brood is?
Wat werk je toch veel voor iets dat niet voedt?
Hoort en luistert liever naar Mij, zegt God:
dan eet je wat goed is en dan verzadig je aan heerlijk spijs.
Neig je oor en kom naar Mij, luister en je zult leven.
Dat is de uitnodiging tot de maaltijd van de Messias (Jes.55,1-3)
Niets kan ons scheiden van de liefde van God waaruit je put,
die is er altijd in Christus Jezus, onze Heer (Rom.8,35.37-39)
Niet van brood alleen leeft de mens, maar van elk woord
dat uit de mond van God komt.(Mt.4,4b)
Gods Woord daarvan kun je altijd en overal gratis van leven.

Niets kan uiteindelijk mijn verlangen stillen.
Als je ouder wordt kom je er achter dat er in dit leven
niets is wat je verlangen uiteindelijk helemaal kan stillen.
Misschien een goede vriend of vriendin,
maar ook dat went gauw en je verlangen gaat verder
en het gras zal altijd groener zijn aan
de andere kant van de heuvel, zo lijkt het.
Of is er op deze wereld toch al iets of iemand
wat voor mij alles kan zijn, zoals de eerste lezing suggereert
en waarvan ik al een voorsmaak kan krijgen op deze wereld?

Uitnodiging tot de Messiaanse maaltijd
In de eerste lezing verschijnt God op het toneel
als een marktkoopman en een marktventer.
Hij biedt gratis water, wijn en melk aan.
Hij heeft ook voedsel bij zich dat je voor niets kunt krijgen.
Wat geven jullie toch een geld uit voor iets dat geen brood is
en waar je altijd weer honger van krijgt.
En waarom werken jullie toch altijd voor dingen,
die je verlangen nooit helemaal kunnen stillen..
Luistert aandachtig naar mijn Woord, zegt God,
pas dan zullen jullie eten wat goed is
en zullen jullie je honger stillen met uitgelezen spijs.
Kom bij mij kopen voor niets en dan zul je pas leven.
Luisteren naar het Woord van God dat is eten van de spijs,
die God ons te bieden heeft op de markt van het leven.

De wonderbare maaltijd met de Heer.
Hier ligt ook de betekenis van het evangelie van vandaag.
Het woord van God is bron van eeuwig leven.
Het is er voor allen die hongeren naar de zin van het leven.
Ook jullie die misschien geen geld hebt of geen geloof hebt zijn welkom.
Komt, koopt koren en eet zonder geldÖ..
De wonderbare broodvermenigvuldiging is gericht tot alle mensen
en zij brengt deze goddelijke uitnodiging heel aanschouwelijk in beeld.
Is er dan toch iets wat heel mijn verlangen kan stillen?
Ja, maar dan moet je mensen niet wegsturen
met een kluitje in het riet en zeggen:
laat iedereen maar voor zichzelf zorgen.
Dan moet je elkaar te eten geven en er van uitgaan
dat er genoeg is voor allen en jou eigen inbreng doet er toe.
Je moet allereerst weten dat alles van God komt.
Alles wat wij hebben en zijn komt van God
en het Rijk Gods is daar waar gedeeld wordt.

Delen van de bron van God in jezelf.
Er ligt zelfs een geheime bron in ons zelf,
die God in ons binnenste heeft gelegd.
Daaruit kunnen wij elke moment van de dag putten
en daarvan kunnen wij altijd en overal
voor niets wegschenken en uitdelen aan anderen.
Je kunt er elk moment van de dag uit putten in overvloed,
en als die bron van God in jou eenmaal gaat stromen,
oudt ze niet op en lijdt je geen dorst meer.
We moeten in deze overgangstijd terug naar
die mystieke bron van God in onze zelf,(Vgl. Titus Brandsma)
die God is en die direct en onmiddellijk gratis
bereikbaar is voor ieder mens in zichzelf.
De Mystiek bron van God in ons zelf:
van daaruit krijg je als van vanzelf aandacht
voor de mensen om je heen en kom je ook tot delen voor niets.

Het-breken-van-het-brood in de eucharistieviering
De wereld die voortdurend in barensweeŽn is heeft Christus broodnodig:
de kerk wordt voortdurend geboren uit de eucharistieviering.
Daarom wordt elke moment over de hele wereld wel ergens eucharistie gevierd.
Dat houdt die hoop en verwachting levend, dat mensen ooit alles
samen zullen delen met elkaar net zoals de zon warmte en licht geeft..
Samen vieren we wat nu nog niet is, totdat Jezus komt voorgoed.
We doen wat nog ondenkbaar is: dood en verrijzenis
We breken en delen brood totdat het heel en heil wordt voor alle mensen.
Gods woord roept mensen samen in de kerk
om zijn woord te horen waarvan wij denken te kunnen leven.
Wij gedenken dankbaar de daden van God in Jezus Christus.
en dat de Hogepriester Jezus Christus ons voorgaat gaat in brood en wijn.
We vieren de uittocht van alles waarvan een mens maar slaaf kan zijn.
Het nieuwe verbond waarin mensen solidair zijn met God en met elkaar
God verzoent zich met ons en schenkt ons vergiffenis.
Aan het einde worden we weggezonden om deel te nemen
aan de missie en zending van de Gezondene bij uitstek: Jezus Christus