WIE ZEG(GEN JULLIE) JIJ DAT IK BEN?

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

24-Door het jaar-B
Marcus 8, 27-35
+website: www.bewustchristen.nl -2009-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-groenWie ben ik eigenlijk?
Daar kan ik verschillende antwoorden op geven.
Zo kan ik mijn voor- en achternaam of bijnaam noemen en mijn beroep.
Ik kan ook iets zeggen van mijn karakter en aanleg, van mijn gaven en talenten,
van mijn hartstocht, drive of mijn leven met (christelijke) spiritualiteit.
Bij voorbeeld: Ik ben iemand die vasthoudend is
of een doorzetter die niet klein te krijgen is.
Van Jezus zou je kunnen zeggen, dat Hij zijn leven op het spel zet
voor de goede zaak van God en zijn Goede-Blijde-Boodschap.

Wie zegt jij dat Ik, Jezus, ben?
Dat vraagt Jezus vandaag aan zijn leerlingen en ook aan ieder van ons
Eenmaal zal ieder toch een persoonlijk antwoord moeten geven.
Jezus is op weg naar Jeruzalem en daar nadert het uur van de waarheid.
Drie jaar heeft hij met zijn leerlingen rond getrokken
en ze hebben gezien wat hij allemaal zegt en doet aan tekens.
Nu mogen zijn leerlingen wel eens hardop zeggen
en belijden wat Hij voor hen betekent.

Mensen zijn allereerst een pelgrim op de weg van het leven
Die klassieke vraag van Jezus wordt onderweg gesteld. Dat wil zeggen:
we zijn Mensen-van-de-Weg en op je pelgrimstocht door het leven
kom je er gaandeweg achter wie je zelf bent en wat God voor je betekent.
Pas als je gestorven bent weet je het helemaal en niet eerder.
Je leven zelf en de daad die je bij je woord voegt zal het antwoord geven,
zegt Jacobus vandaag in zijn brief als tweede lezing.(Jak. 2,14-18)
Geloof zonder daden kan de mens niet redden.
Natuurlijk moet je luisteren naar wat anderen van je zeggen en vinden.
Dat doet Jezus vandaag ook en het werkt als een spiegel.
Daar kun je je voordeel mee doen om te ontdekken wie je zelf bent.

Het antwoord van de eerste christenen aan Jezus luidt als volgt: .
Jezus, Jij bent voor ons een profeet en zelfs meer dan een profeet.
Jij durft op tijd je mond open te doen en je houdt je rug recht.
God de Heer heeft tot jou gesproken en je hebt je niet verzet.(Jes.50,5-9a)
Jezus, Jij doet ons denken aan wat de profeet Jesaja 800 jaar eerder al zei
over de Messias, die in de toekomst zou komen en hoe die er uit ziet:
Wij als eerste christenen ervaren, dat de H.Geest op je schouders rust.
Jij laat je niet al te veel leiden door menselijke overwegingen
of door wat ze allemaal over je vertellen en wat ze van je vinden..
Nee, Jij laat je leven leiden door wat God van Jou wil.
Jij brengt jezelf in en je durft je eigen persoon op het spel te zetten.
Jij zet je leven totaal in voor de goede zaak en boodschap van God.
Menselijkerwijs gesproken is je leven een groot fiasco geworden,
want ga maar na: -na drie jaar dood aan een kruis op 33 jarige leeftijd-
maar God denkt daar gelukkig heel anders over dan mensen.
God heeft het laatste woord en loont zijn trouwe vriend,
Jezus, onze trouwe dienaar, ondanks zijn lijden, dat ben je voor ons.
Gaandeweg je levensloop ben je metterdaad het begin geworden
van een blijde boodschap, die wij allemaal hard nodig hebben:
Jij bent bron van nieuwe inspiratie en we weten allemaal,
dat Jezus later zelfs bron is geworden van een nieuwe godsdienst:

Wie is Jezus voor mij persoonlijk?
Iemand die zichzelf durft te verliezen om juist zo het leven te winnen.
Hij geeft de weg aan die een mens moet gaan in dit leven.
Hij laat ons de kracht van God zien: Hij laat zien hoe de Messias er uit ziet
en hoe je leerling kunt worden en Hem kunt volgen
door met jezelf te breken, met je individualisme, je egocentrisme.
Hij leert je de hoofddeugd van de onderscheiding der geesten
en je leven te oriŽnteren op God in plaats van op je zelf.
Jezus oriŽnteert zich altijd en overal op God en zet God zo
in het centrum van zijn leven en daarin is Hij grondmodel voor ons..
Hij leert ons in iedere situatie telkens te onderscheiden
waar het van God uit gezien op aan komt in ons leven.
Hoe je je leven juist kunt redden door het voortdurend prijs te geven,
los te laten en er op te vertrouwen dat het goed komt.

We zijn vandaag midden in het evangelie van Marcus
We staan op het scharnierpunt in zijn verhaal van de blijde boodschap
van en over Jezus Christus, de Zoon van God, dat is God zelf,
Mijn Heer! Mijn God! zegt Thomas uiteindelijk (Joh.20,28)
die een Weg baant in de woestijn en in het tranendal van ons leven.
Jij bent mijn Zoon, vandaag heb Ik je verwekt, zegt psalm 2,7.
Belijden dat Jezus meer is dan een profeet of de Messias is dat is een zaak;
Hem ook navolgen op zijn weg is nog wat anders.
Pas als je net als Thomas zijn wonden aanraakt en Hem als Verrezene ontmoet
kun je vatten wie Hij is en wat Hij voor je betekent: je wordt uitgezonden.
En als je Hem volgt op zijn lijdensweg dat is nog weer wat anders,
zoals zijn leerlingen en ook wij vandaag de dag ervaren.

De mystagoog Jezus die ons inwijdt in zijn Geheim van/met God
Hij laat ons zien wat dat levenslang leerling zijn van Hem
tot over de dood heen inhoudt en dat je soms ook moet lijden
voor de goede zaak van God als ze je verwerpen.
Tegelijk moet je in iedere situatie iedere keer weer opnieuw onderscheiden
waar het op aan komt en telkens proberen te ontdekken wat God van je wil.
Dat je heel je leven nergens aan vast moet blijven zitten,
want we zijn slechts pelgrims, vreemdelingen en gasten op deze aarde.
We hebben hier geen vaste woonplaats, want ons Vaderland is de hemel.
Eigenlijk moet je elke moment bereid zijn om te sterven.
Leef dan vandaag zo dat je morgen kunt sterven, zegt Thomas a Kempis.
Dat je heel je leven mag groeien in die houding van vertrouwen op God,
dat het goed komt met je leven. Amen