GOED NIEUWS BEWERKT HEIL EN GENEZING

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

2-Advent-B
Marcus 1,1-8
+website- www.bewustchristen.nl -2007-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-paars


Begin van de Blijde Boodschap
van en over Jezus Christus, de Zoon van God.
Zo begint Marcus vandaag zijn evangelie.
Niet dat de Romeinse keizer een zoon heeft gekregen,
maar dat God zijn eigen Zoon geeft en krijgt in deze wereld.
Het is een Goed Bericht en het betekent Groot Nieuws:
Er is van Godswege iets gebeurd met een mensenzoon
in deze wereld, dat alle mensen aangaat zonder onderscheid.
In de ogen van de mensen werd Jezusíleven immers een groot fiasco,
maar God denkt daar anders over en heeft Hem opgewekt uit de dood.
Uiteindelijk is Hij Het verhaal van een (weer)levende geworden
Dat is een grote troost en hoop voor alle mensen.
Vooral voor hen die denken dat hun leven mislukt is:
God denkt daar heel anders over.

Jezus wordt begin van nieuwe inspiratie
Zo krijgt Jezus van Nazareth de bijnaam Christus, (= Gezalfde)
en zo is hij begin geworden van nieuwe hoop en inspiratie.
Dat geldt niet alleen voor binnen de joodse godsdienst,
maar voor alle mensen van goede wil, zoals in de Kerstnacht blijkt.
Er schuilt een Groot Geheim (van de Messias) in het leven van Jezus
en dat mysterie dringt pas goed door aan het eind van het verhaal.
Pas onder het kruis fluistert de Romeinse Honderman:
Waarlijk, deze mens was een Zoon van God in het verborgene.
Pas als je leven af is en als je gestorven bent,
dan blijkt pas goed wie je in feite bent.
Zo zijn wij allen verborgen zonen en dochters van God.
Dat nieuws verandert mensen en voortaan kijken we
in ons leven heel anders naar elkaar en naar het journaal:
voortaan kijken wij met de ogen van God.

Dat vraagt om een goddelijke lezing van ons leven.
Wij moeten het woord van deze nieuwsbrief (=format) van Marcus
niet alleen aandachtig hardop horen lezen en beluisteren in de kerk.
We moeten dit nieuwsbericht ook dag en nacht overwegen
voor ons zelf en door ons zelf heen laten gaan.
Dan kunnen we als vanzelf tot een biddend antwoord komen,
niet alleen in de kerk, maar ook in ons dagelijks leven,
vooral en juist als het leven ons tegen zit.
Je gaat je leven bezien vanuit God,
hoe die tegen je eigen leven aankijkt
en dan kan er iets met je zelf gebeuren en baan je een weg voor God:
Zo kun je tot inkeer, vergeving en verzoening komen,
waartoe Johannes de Doper vandaag oproept en je laten dopen.
God gaat immers met ieder van ons persoonlijk aan het werk
en tegelijk gaat ieder van ons met zichzelf in gesprek.
Waaraan moet ik nu denken in mijn persoonlijk leven,
thuis, dichtbij in de buurt, op school en op het werk
en veraf in die grote wereld van berichten op het dagelijks journaal?
Zijn er tekenen des tijds die ergens op misstanden wijzen
of die voorbodes zijn van iets nieuws en goede berichten?
Je maakt iets door van inkeer in jezelf
en je komt tot omkeer en je gaat anders denken en doen.
Het wordt het begin van iets nieuws in je persoonlijk leven,
zoals Marcus vandaag zegt in het evangelie.
Je maakt als het ware een bekering door,
als je met de ogen van God naar jezelf kijkt,
en je gaat je heil zoeken in God en in de H.Geest.

Marcus valt vandaag meteen met de deur in Huis
zoals vroeger een dorpsomroeper en nu ook op internet.
Niet met slechts nieuws, zoals je zo vaak in het journaal hoort:
dat de stroom is uitgevallen of de waterleiding is gesprongen.
Nee, het is alleen maar goed nieuws en een blijde boodschap.
Troost toch mijn stad Jeruzalem, beklim de hoogte en kijk,
kijk daar komt de vreugdebode van God zo rijk, (Jes.40,1-5,9-11)
Het evangelie gebeurt midden in het volle leven op straat.
Ook en juist als je denkt, dat het je vandaag helemaal tegenzit.
Je vraagt je echter wel eens af: wanneer komt er nu werkelijk
iets nieuws en een blijde boodschap, dat blijvend effect heeft?

Dat vroeg het Joodse Volk zich ook af in Ballingschap
in concentratiekamp van Babel in de zesde eeuw voor Christus.
Er was onder hen een onbekende profeet, een zg tweede Jesaja,
met een vreugdevolle boodschap van troost en bemoediging:
En toch bestaat er een God, -net als in Auswitsch gebeurde-
die ieder van ons elke moment in leven houdt.
Hij zegt tegen ieder van ons persoonlijk,
dat ik niet leef zoals ik eigenlijk zou willen leven.
Maar voel en ervaar dan, dat er iemand is
die onvoorwaardelijk van je houdt en die je nooit in de steek laat.
Hij houd je altijd vast, wat er ook gebeurt, net als met Jezus.
Waar, wanneer en hoe, dat weten we niet precies.
God wil alleen dat allen tot in keer komen,
en dat niemand verloren gaat, zegt Petrus vandaag (3,8-14)
Maar de dag des Heren zal komen als een dief.
Weest dus waakzaam en wordt je bewust als christen.
Bij God bestaat geen tijd en zijn duizend jaren als een dag.
De tijd van de kerk is dus niet voorbij, maar begint pas goed.
De kerk is dus ook nog maar twee dagen oud, zou je kunnen zeggen.
Alle van huis uit christenen kom veilig en welkom weer thuis.
Het evangelie van vandaag is werkelijk begin van Goed nieuws.
We zijn al in de Advent: Heel ons leven is eigenlijk een Advent.
Begin er hier en nu maar mee: bereid vast een weg voor de Heer.