GOD IS MIJN BRUIDIGOM DIE MIJN ZIEL VERHEUGT

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

 

 

 

2-Door het jaar-C

Joh. 2,1-12

 

GOD IS MIJN BRUIDIGOM DIE MIJN ZIEL VERHEUGT

 

Het verhaal van de bruiloft van Kana

Dat heeft vele en diepe betekenissen.

Je kunt dit bruiloftsverhaal vergelijken met een wijnkelder.

Je blijft er van schenken als je het uitlegt.

Je ziet bijna geen bodem meer in het verhaal

Dat komt omdat Jezus er bij is.

Hij stelt zijn eerste teken in het kader van een bruiloft.

Dan wordt het leven gelijk totaal anders.

Daarmee brengt Hij leven in de brouwerij.

Hij is een mens van God die feest in zijn hoofd heeft.

Hij zorgt er voor dat de geest uit de fles komt.

Als gast komt Hij vandaag niet met lege handen aan zetten.

Vergeleken met daarvoor is ons waterig leven

voortaan wijn van de allerbeste soort.

Jezus werkt in zijn leven aan een bruiloft die alle mensen aangaat.

Volgens Hem moet het leven een feest zijn

en daarom wil Hij graag met iedereen aan tafel zitten.

Als je gelooft ben je nooit alleen

Jezus is een mens van God die ons laat zien,

dat God voor ieder mens een bruidegom is in de ziel.

Vanaf mijn ontvangenis en schepping in moederschoot

is God met mij verweven, zoals een bruidegom dat is met zijn bruid.

Ik hoef mij niet langer alleen te voelen op deze wereld.

In Jezus trouwt God hoogst persoonlijk met ieder van ons.

Je krijgt een nieuwe naam door God zelf bedacht.

Je bent voortaan een flonkerende kroon

en een koninklijke diadeem in zijn hand.

Voortaan hoef je je geen muurbloempje te voelen die verlaten is,

en je leven is geen onbewoonbare woestenij meer,

maar je heet voortaan: Mijn Welbahagen en Mijn Gehuwde,

zegt de eerste lezing vandaag. ( Jes.62,1-5)

God trouwt met ieder van ons via de ziel.

Zoals een jongen zijn meisje trouwt

-en andersom-

want die geestelijke rollen van bruid en bruidegom

wisselen in het dagelijks leven natuurlijk voortdurend:

Zo zal God die mijn leven opbouwt zich aan mij zelf verbinden

in een directe dynamische wederkerige en intieme relatie

in de mystiek van IK (ik) en jij (JIJ),

met een hoodletter en een kleine letter.

God is voortaan een Jij voor mij,

met wie je een intieme relatie kunt hebben

zoals Jezus zelf ons heeft voorgeleefd.

Dat vraagt van mij dat ik zelf bewust actief ga staan

in die Drie-eenheidsrelatie van Vader-Zoon-H.Geest.

Dat mysterie is een groot geheim en sacrament.

Zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid

zo zal God zich verheugen in mij in alles wat ik ben en doe.

Waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn

daar is God in ons midden.

Uit dat weefsel wordt ook de kerk opgebouwd.

Dat wordt het meest actueel en concreet in huwelijk en gezin

In het huwelijk trouw je ook altijd met zijn DrieŽn.

Als christenen geloven wij,

dat de Voorzienigheid van God een grote rol speelt

in hoe twee mensen bij elkaar komen

en hoe ze met elkaar een twee-relatie vormen.

Dat kan een grote troost zijn voor singels met bindingsangst

Je trouwt dus nooit alleen met zijn tweeŽn, maar met zijn drieŽn.

God gaat mee in je huwelijksbootje.

Het is vandaag de dag om je te verloven aan elkaar.

Het huwelijkspaar op de Bruioloft van Kana draagt geen concrete naam

Je mag dus hier je eigen naam invullen.

Als twee mensen trouwen in zijn naam is dat telkens weer ene nieuw begin.

een kerkje in het klein, de kleinste cel waarmee de kerk wordt opgebouwd.

In de kerk gaat het altijd heel concreet om twee of drie in mijn naam.

Dan ben IK er bij als de bruidegom die leven brengt, zegt God.

Jezus Christus is de wijn die het hart verheugt.

Zo zegt de psalm en zo is het ook.

Als je Hem zoekt als de bruidegom mag je hopen dat Hij over je komt.

Hij neemt mijn waterig leven op in het Goddelijk leven van de wijn.

Daarom doen wij ook altijd een beetje water in de wijn bij de offergaven.

En ook al ik kom ik zelf maar al te vaak met een fles water aandragen.

Hij maakt er wel wijn van.

Mijn leven komt pas in kannen en kruiken,

als ik God een plaats geef in mijn leven.

Ik moet alleen zorgen, dat ik nooit zonder die goddelijke wijn kom te zitten

d.w.z. zonder idealen en uitdagingen van Godswege

Integendeel, ik moet zorgen dat ik altijd nog wat liefde onder kurk heb.

voor als de ander een keer tegenvalt.

Aan mij is de taak de ander niet in verlegenheid te brengen

en te zorgen dat het goed komt zoals Maria dat vandaag doet.

Ook Jezus heeft in zijn leven de beste wijn

tot het laatst toe bewaard op het kruis

en iedereen weet of voelt intuÔtief aan wat ik daar mee bedoel.

En vandaag op de bruiloft van Kana

krijgen we daarvan het eerste teken te zien.

Moge dat ook voor ieder van ons persoonlijk een eerste teken zijn

van Gods aanwezigheid als een Bruidegom in mijn eigen persoonlijk leven.

Amen.