GOD IS MIJN BRUIDIGOM DIE MIJN ZIEL VERHEUGT

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

2-Door het jaar-C - Joh. 2,1-12

Het verhaal van de bruiloft van Kana
Dat heeft vele en diepe betekenissen.
Je kunt dit bruiloftsverhaal vergelijken met een wijnkelder.
Je blijft er van schenken als je het uitlegt.
Je ziet bijna geen bodem meer in het verhaal
Dat komt omdat Jezus er bij is.
Hij stelt zijn eerste teken in het kader van een bruiloft.
Dan wordt het leven gelijk totaal anders.
Daarmee brengt Hij leven in de brouwerij.
Hij is een mens van God die feest in zijn hoofd heeft.
Hij zorgt er voor dat de geest uit de fles komt.
Als gast komt Hij vandaag niet met lege handen aan zetten.
Vergeleken met voor die tijd is ons waterig leven
voortaan wijn van de allerbeste soort.
Jezus werkt in zijn leven aan een bruiloft die alle mensen aangaat.
Volgens Hem moet het leven eerder een feest zijn dan een ballingschap
en daarom wil Hij graag met iedereen aan tafel zitten.

Als je gelooft ben je nooit alleen
Jezus is een mens van God die ons laat zien,
dat God voor ieder mens een bruidegom is in de ziel.
Vanaf mijn ontvangenis en schepping in moederschoot
is God met mij verweven, zoals een bruidegom dat is met zijn bruid.
Ik hoef mij niet langer alleen te voelen op deze wereld.
In Jezus trouwt God hoogst persoonlijk met ieder van ons.
Je krijgt een nieuwe naam door God zelf bedacht.
De eerste lezing zegt vandaag: Je bent voortaan een flonkerende kroon
en een koninklijke diadeem in zijn hand.
Voortaan hoef je je geen muurbloempje meer te voelen die verlaten is,
en je leven is geen onbewoonbare woestenij meer,
maar je heet voortaan: Mijn Welbahagen en Mijn Gehuwde,
zegt de eerste lezing vandaag. ( Jes. 62,1-5)

God trouwt met ieder van ons via de ziel.
Zoals een jongen zijn meisje trouwt
Zo zal God die mijn leven opbouwt zich aan mij zelf verbinden
in een directe dynamische wederkerige en intieme relatie
in de mystiek van IK (ik) en jij (JIJ),
met een hoofdletter en een kleine letter.
God is voortaan een Jij voor mij,
met wie je een intieme relatie kunt hebben
zoals Jezus , -zoon van Vader Abraham- zelf ons heeft voorgeleefd.
Je mag JIJ zeggen tegen God net als Hij zelf
Dat vraagt van mij dat ik zelf bewust en actief ga staan
in die Drie-eenheidrelatie van Vader-Zoon-H.Geest.
Dat mysterie is een groot geheim en sacrament.
Zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid zo zal God zich
verheugen in mij in alles wat ik ben en doe.
Waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn daar is God in ons midden.
Uit dat weefsel wordt ook de kerk opgebouwd.
Dat wordt het meest actueel en concreet in huwelijk en gezin

In het huwelijk trouw je ook altijd met zijn DrieŽn.
Als christenen geloven wij,
dat de Voorzienigheid van God een grote rol speelt
in hoe twee mensen bij elkaar komen
en hoe ze met elkaar een twee-relatie vormen.
Dat kan een grote troost zijn voor singels met bindingsangst
Je trouwt dus nooit alleen met zijn tweeŽn, maar met zijn drieŽn.
God gaat mee in je huwelijksbootje.
Het is vandaag de dag bij uitstek om je te verloven aan elkaar.
Het huwelijkspaar op de Bruioloft van Kana draagt geen concrete naam
Je mag dus hier je eigen naam en adres invullen.
Als twee mensen trouwen in zijn naam is dat telkens weer een nieuw begin.
een kerkje in het klein, de kleinste cel waarmee de kerk wordt opgebouwd.
In de kerk gaat het altijd heel concreet om twee of drie in mijn naam.
Dan ben IK er bij als de bruidegom die leven brengt, zegt God.

Jezus Christus is de wijn die het hart verheugt.
Zo zegt de psalm en zo is het ook.
Als je Hem zoekt als de bruidegom van God
mag je hopen dat Hij over je komt met zijn H.Geest.
Hij neemt mijn waterig leven op in het Goddelijk leven van de wijn.
Daarom doen wij ook altijd een beetje water in de wijn bij de offergaven.
En ook al ik kom ik zelf maar al te vaak met een fles water aandragen.
Hij maakt er wel wijn van.
Mijn leven komt pas in kannen en kruiken,
als ik God een plaats geef in mijn leven.
Ik moet alleen zorgen, dat ik nooit
zonder die goddelijke wijn kom te zitten
d.w.z. zonder idealen en uitdagingen van Godswege.
Integendeel, ik moet zorgen dat ik in alle deemoed altijd nog
wat liefde onder kurk heb voor als de ander een keer tegenvalt.
Die geestelijke rollen van bruidegom en bruid,
die wisselen in het dagelijks leven natuurlijk voortdurend.
Aan mij is het de taak de ander niet in verlegenheid te brengen
en te zorgen dat het goed komt zoals Maria dat vandaag doet.
Ook Jezus heeft in zijn leven de beste wijn
tot het laatst toe bewaard op het kruis
en iedereen weet of voelt intuÔtief aan wat ik daar mee bedoel.
En vandaag op de bruiloft van Kana
krijgen we daarvan het eerste teken te zien.
Moge dat ook voor ieder van ons persoonlijk
een eerste teken zijn van Gods aanwezigheid
als een Bruidegom in mijn eigen persoonlijk leven.

Opening
Het is al een hele oude gedachte en aanvoelen en praktijk.
Het gaat door heel de bijbel en traditie heen:
God trouwt met zijn volk.
Vandaag op de bruiloft van Kana
openbaart Jezus zich als de bruidegom van God.
In Jezus wordt God de bruidegom van mijn ziel, die de bruid is.
Jezus is de wijn die mijn hart verheugt.
Hij neemt ons waterig leven op in het goddelijk leven van de wijn.
Dat gebeurt elke zondag ook in de eucharistie,
Dat is de trouwring is tussen God en de mensen.
Dragen wij die rouwring nog voldoende?

Voorbede
Voor allen die hun levensroeping vinden in het huwelijk,
dat ze elkaar voortdurend mogen blijven inspireren
in de wisselende rollen van bruid en bruidigom.
Laat ons bidden.

Voor allen die om welke reden dan ook
ongehuwd door het leven gaan,
met name voor de vele singels in ons land met bindingsangst,
dat ze niet over het hoofd worden gezien,
maar een plaats vinden aan tafel, in huis en samenleving.
Laat ons bidden.

Voor hen die vrijwillig en uit keuze ongehuwd blijven
omwille van het rijk Gods
en de nieuwe samenleving die God op het oog heeft,
voor onze nieuwe pastoor Joachim Skiba,
dat hij zich hier gauw thuis mag voelen.
Laat ons bidden.

Voor de slachtoffers van de aardbeving die gestorven zijn
en voor hen die gewond zijn en zelfs stervende zijn
en nu nog lijden in het verborgene.
Dat God zich mag ontfermen over hen allen en over de hulpverleners.
Laat ons bidden