AANHOUDEND BIDDEN ZONDER TE VERSAGEN

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

29-Door het Jaar-C
Lukas 18,1-8
+website – www.bewustchristen.nl -2007-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-groen

AANHOUDEND BIDDEN ZONDER TE VERSAGEN

Blijven bidden en de moed niet opgeven
Je moet leren bidden zoals die weduwe vandaag bij die rechter doet.
Altijd doorgaan met vragen, zegt Jezus vandaag in het evangelie.
Bid zonder ophouden, want zou God dan niet juist
die mensen die dag en nacht tot Hem bidden uitkiezen
om welwillend naar hen te luisteren?
De vraag is: Geloof je dat de aanhoudende bidder wint?

Dag en nacht in gebeden wakend helpt (het goede)
Bidden is net zo iets als ademhalen: zoals je altijd en overal
moet ademhalen, zo zou je ook altijd moeten bidden.
Bidden is geestelijk adem halen en op de adem van het leven komen,
maar ook letterlijk kom je dan lichamelijk en psychisch op adem.
Zo kennen wij een gewone ademhaling, die rustig in en uit gaat,
zoals eb en vloed aan het strand
en zoals monniken letterlijk op de ademhaling in en uit
de verzen van de psalmen bidden:
(b.v. ps. 4 Als ik U aanroep…(adem halen)….geef mij toch antwoord)
Maar soms is bidden ook een snelle korte ademtocht,
die dan door je heen gaat als de tocht,
zoals de storm of een cycloon op het strand,
heftig en lang aanhoudend, zoals die weduwe vandaag.
Ze is niet te stoppen door de rechter, alleen als hij van dat gezeur af wil zijn.
Over het algemeen en door de dag heen
is bidden een manier van in het leven staan:
Dicht bij het leven staan en biddend zuchten bij het leven:
O God, wat gebeurt er nu weer …….!
Bidden begint met een ontroering in het hart
Het is een emotie die je overkomt: Het leven ontroert mij,
Wat ik hier en nu meemaak brengt mij in beroering van Godswege:
O God, laat dat medisch onderzoek toch goed uitvallen,
O God, geef dat wij tweeën in het huwelijk bij elkaar mogen blijven
O God, geef mijn zoon of dochter een goede levenspartner…
En ga zo maar door: dus dichtbij en biddend in het leven staan.

Bidden maakt jezelf anders: God verandert mensen
Wij kunnen God niet veranderen, want die blijft altijd dezelfde,
maar bidden verandert wel ons zelf.
Bidden brengt jezelf in de richting van God.
Door het bidden wordt ik geconcentreerd op Gods wil.
Dat is de bedoeling van ons bidden.
God is groter en anders dan wij zelf zijn en wij hebben zo
onze menselijke overwegingen, maar wij zijn God niet.
En wij denken soms anders dan God, maar bij Hem is niets onmogelijk.
Als ik bidt gaat God op hetzelfde moment met mij zelf aan het werk.
God verandert mensen: Hij brengt ons voelen, denken en willen
in de richting van Hemzelf. Dus…..

Het is God zelf die door de H.Geest zucht in ons bidden
Het is God zelf die ons doet verlangen naar Hem:
zo zijn wij immers gemaakt.
Het is God zelf die treurt in ons als wij verdrietig zijn.
Het is God zelf die in de weduwe de deur plat loopt
bij die goddeloze rechter om recht te verschaffen.
Het enigste wat wij kunnen doen is
God niet te hinderen en HHHHHHHHHHem niet in de weg staan.
Tenslotte kan bidden altijd en overal:
Het zit niet vast aan bepaalde voorgegeven vormen
en het is zo breed als het leven zelf.
En dan kent het ook vele vormen en vele inhouden:
zoals dankzegging, jammerklacht, aanbidding, smeekbede,
schietgebed, inkeer, biecht, gebed om wijsheid, overgave.
Eigenlijk heb ik altijd en overal en op allerlei manieren iets met God,
ook als ik voor een stoplicht sta te wachten of voor de kassa in de supermarkt,
of thuis, op school of op het werk.
Altijd en overal kunnen we biddend in het leven staan.
Eenvoudigweg door God niet in de weg te staan en meegeven met zijn liefde.
Daar hoef je dus zelf verder weinig of niets voor te doen: God doet het……...

Je bidt meer dan je denkt
Toen een moeder mij dit allemaal hoorde zeggen, zei ze:
Nu weet ik wat bidden eigenlijk is en dat ik veel meer bidt dan ik dacht….
En mijn kinderen ook….en dat is ook zo……
Soms betrap ik mezelf er op, dat ik aan het bidden ben,
Of liever gezegd: dat het bidt in mij of dat God bidt in mij en door mij heen.
In die zin leert Jezus ons vandaag ook,
dat wij voortdurend moeten blijven bidden,
door biddend in het leven te staan en de moed niet op te geven.
Dan kan ook het kwaad ook geen vat op je krijgen.
Alleen moet ik nog zeggen, dat wij voor God geen lastige weduwen zijn,
maar dat Hij ieder van ons ziet als zijn uitverkorene.
Hij luistert genadig en welwillend naar ieder van ons
en niet verveeld, zoals die rechter. De vraag is alleen
of Hij bij mij een houding zal aantreffen van vertrouwen in Hem
En of wij kunnen aanvaarden,
dat Hij ons soms anders verhoort dan wij denken en willen.
Want soms weeft God mijn leven anders dan ik denk en verwacht.
En toch kan ook dat mij zegen brengen. Amen. (mede naar KW)