HIER EN NU WORDT IK AANSPRAKELIJK VAN GODSWEGE

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

4-Door het jaar-C
Lucas 4,21-30
+Website-www.bewustchristen.nl-2007-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.Goddelijke Lezing van de bijbel
Als je dit leest kun je zelf direct geraakt worden.
en voelen dat God je onmiddellijk aanspreekt.
Je kunt dit ook verder op je laten inwerken gedurende de dag.
Dan heb je kans dat het je iets doet en dat het je psyche,
geest en lichaam voorgoed in beweging brengt.
Wat je echter tussen de oren hebt dat heb je nog niet in je hart.
Dat moet nog in vervulling gaan en vlees en bloed worden.
Daar is een heel leesproces voor nodig.
Dat noemen we in de kerk Goddelijke Lezing (Lectio Divina)
Het bestaat uit lezen (lectio) overwegen (meditatio)
en bidden (oratio) en beschouwen (contemplatio)
het gaat om goed nieuws dat je nog niet weet
en een blijde boodschap die heil en genezing brengt.
Een woord van de ene mens naar de ander
doet uit zichzelf zijn werk, ten goede of ten kwade:
het maakt je bij voorbeeld lief of het maakt je boos.
Zo doet ook Gods woord uit zichzelf zijn werk (Opus Dei)
en het keert niet leeg terug, zegt Jesaja.
Lezen maakt jezelf anders, je bent daarna niet meer dezelfde als voorheen
Het kan zelfs je hele wereld overhoop halen en in elkaar doen storten.

JIJ bent mijn God van de moederschoot af (ps.22)
Dat horen wij vandaag ook in de eerste lezing.
Voordat ik werd gevormd in de moederschoot
kende God mij al en voordat ik werd geboren
ben ik al voorbehouden en uitgezonderd door God (Jer.1,4-19)
Ik wordt geroepen mijn lendenen te omgorden
en aan het werk gaan en te gaan leven als profeet.
Ik mag mij gesteund weten door God
vanaf de ontvangenis in de moederschoot.
De eeuwige zal mij moed inspreken en sterk maken.
Ik zal op tijd mijn mond open moeten doen als dat nodig is
en de situatie er om vraagt in mijn omgeving.
Dat hoort immers bij mijn drievoudige taak als Christen,
die ik heb gekregen bij mijn doopsel:
namelijk om priester, koning en profeet te zijn.
Vandaag is dat in een seculariseerde wereld van cultuurchristendom
Profetisme mag weer en de wereld schreeuwt er om.
Als je daar vandaag niet van schrikt dan weet ik het niet meer!

Jezus is vandaag in Nazareth een teken van tegenspraak
Er gebeurt echt iets in het evangelieverhaal van vandaag
Eerst krijgt Jezus verwondering, bijval en zelfs instemming
en daarna wordt Hij afgewezen en haalt hij zich de woede op de hals.
Vanaf het begin tot het eind van zijn leven
is Jezus fascinerend en tegelijk stoot Hij ook mensen af die bang zijn.
De waarheid is immers voor een mens vaak moeilijk te verteren.
Dat geldt op de eerste plaats hier en nu voor mezelf.
Jezus imponeert mij door de rust en de beslistheid
die er van Hem uitgaat en zoals Hij bij zijn toehoorders overkomt.
Zijn krachtig optreden overwint de chaos die ontstaat in Nazareth
Hij gaat midden door hun eigen woorden zijn eigen weg.
Het is typerend, rakteristisch en symbolisch voor zijn hele manier van leven
en het staat model voor het hele pastoraal optreden van Jezus.
Het gaat nu al van Palmzondag naar Goede Vrijdag,
en je ziet hier al hoe het zal aflopen met Hem..

Wat denk je wel wie je zelf bent als profeet?
Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg
Probeer niet boven het maaiveld uit te komen.
Dokter, genees jezelf maar eerst.
Dat soort uitspraken zijn herkenbaar als eerste reactie.
Ook in het algemeen worden mensen,
die op een bepaalde manier naar voren komen
graag onderuit gehaald of naar beneden getrokken.
Zo worden je fouten soms breed uitgemeten
en je goede dingen worden zo veel mogelijk verzwegen.
Ken je elkaar dan te goed of ken je elkaar dan juist niet goed genoeg?
Je laat je niet zo gauw en niet zo gemakkelijk
de waarheid zeggen door iemand, die je goed kent.
Of misschien juist wel, omdat de relatie het dan wel kan hebben.
Geen profeet is heilzaam in zijn eigen vaderstand, zeggen wij ook wel eens tegen elkaar.
En wie het dichtst bij het vuur zit warmt zich vaak het slechtste.
Het is moeilijk om in eigen kring de profetenmantel om te doen.
Evenals de grootste Joodse profeet Elia en Elisa
is ook Jezus niet alleen voor het heil van de Joden gezonden.

Jezus, bron van nieuwe inspiratie
Met Jezus begint een nieuwe inspiratie die universeel is.
Als je nu zelf religieus, godsdienstig of kerkelijk
ongebonden bent en/of zelfs maatschappelijk ontevreden,
dan heb je hier eindelijk een nieuwe inspiratiebron.
Hier en nu gebeurt heil aan jou als God het wil en jij je zelf daarvoor open stelt.
Hij gaat hier midden tussen jouw Goddelijk Lezen door
en zo kan het Schriftwoord vandaag ook voor jou in vervulling gaan.
Het typische van een profeet (tes) is,
dat hij vecht tegen schijnheiligheid en zelfgenoegzaamheid.
Tegelijk vecht hij of zij voor gerechtigheid, waarbij je ook vervolgd kunt worden.
Ook Jezus zal datzelfde lot ondergaan en het zal ons niet anders vergaan
als wij profeet willen zijn in zijn voetspoor.