BEKEER JE, ANDERS KOM JE ZELF OOK NOG OM

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

3-40-Dagententijd-C
Lucas 13, 1-9
+website-www.bewustchristen.nl- 2013 -spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-paars


De juiste gevolgtrekking maken uit wat er gebeurt
Als je veel bewolking uit het Westen ziet komen,
dan weet je dat er regen kan komen, zegt Jezus.
En wind uit het zuiden duidt op warmte.
Het is helemaal niet zo moeilijk de betekenis
van deze dingen op aarde vast te stellen.
Dan moet je toch ook uit je zelf gevolgen kunnen trekken
uit wat je in je leven meemaakt?
Als je godsdienst maar niet misbruikt als dreigement.
Religie is geen redmiddel tegen angst die je eerst is aangepraat.
God is ook geen allesziende boeman die dreigt met hel en verdoemenis.
Het is dat ik al bekeerd ben, anders zou ik er ook niet aan beginnen.(NT)

Waarom gebeuren er bij voorbeeld zoveel rampen?
Waarom verongelukt de een en blijft de ander gespaard?
Is zoiets nu dom toeval of zit daar een bedoeling achter?
Eigenlijk gebeurt niets zo maar toevallig, want God zit er achter.
Het moet wel een straf van God zijn op de zonde van de mensen.
Wat een Godsbeeld zit hier niet achter, hoe kun je het verzinnen,
dat er een systeem van verdelging van mensen achter zou zitten.
Dat zou makkelijk zijn, want dan gaat het
om de zonde van een ander of door toedoen van God.
Dan hoef je niet bang te zijn,
dat je zelf door een ramp wordt getroffen.
Ik ben die is, zegt God,
de God van Abraham, de God van Izaaak en de God van Jakob.
Die zendt mij tot u en zo is mijn naam voor altijd
en zo moeten alle geslachten Mij aanspreken (Exodus, hst.3,1-15)
M.a.w. de rest blijft altijd geheim en mysterie.

Jezus, gebeurt zoiets nu achter Gods rug om of heeft Hij er weet van?
Jezus antwoordde: geloven jullie nu werkelijk,
dat al die slachtoffers van al die rampen en aanslagen
grotere zondaars zijn en schuldiger dan jullie zelf?
Nee, zeg ik jullie, maar als je niet bekeert zul je evenzo omkomen.
M.a.w. er is geen waarom omdat je er geen antwoord op hebt.
Jezus leven eindigt tenslotte ook met de zin uit de psalm 22
God mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
Je mag er alleen van uitgaan, dat God je nooit laat vallen
dat al de haren op je hoofd zijn geteld door God en verder niks.

Als je je niet bekeert kom je zelf ook nog om
Jullie moeten anders gaan denken en doen
en niet zo liefdeloos en onbarmhartig zijn jegens de nabestaanden
Je moet God en de ander niet de schuld geven.
Zeker niet voor God spelen en denken dat jezelf zo goed bent
Laat je eigen voortreffelijkheid maar mooi achterwege
en laat al dat verkeerde soort van menselijk denken achter je.
Als je van binnenuit niet honderd tachtig graden omdraait,
dan ben je niet waard dat je leeft.
Neem jezelf maar eens onder de loupe.
Ik begrijp dat het niet zo eenvoudig is
om anders te gaan denken en anders te gaan doen.
Je mag er best de tijd voor nemen,
maar wacht er in s’hemelsnaam niet te lang mee.
Gods geduld is niet eindeloos.
Je moet immers kiezen tussen leven of dood
en het is kort dag om tot een beslissing te komen.

Ken je dat verhaal van die vijgeboom?
Die wilde niet groeien en die werd mooi omgehakt,
omdat Hij al drie jaar lang geen vrucht droeg.
Jij mag zelf nog een jaartje blijven staan en verder leven.
Dat heb je enkel te danken aan de barmhartigheid van God,
Wacht dus niet te lang met je bekering, want Gods geduld is niet eindeloos
en de 40-Dagentijd voor Pasen is een mooie gelegenheid daarvoor.
Je wilt altijd wel praten over anderen en over het toeval
en over hoe dat zit met je godsbeeld, maar laat je vruchteloos denken
nou eens een slag omdraaien door Jezus zelf.
Kijk God eens een keer recht in de ogen:
Wat wil je doen met je leven, in de wijngaard van de wereld?

Geef gehoor aan Jezus Christus
Laat je niet verassen door een plotselinge ziekte of ramp.
Rampen en ongelukken zijn geen straf voor begane zonden
Deze kunnen je wel aan het denken brengen over jezelf.
Ze kunnen je zelfs tot bekering brengen,
zoals vele mensen na de aanval op de Twin-Towers in New York
op 9 sept.2001 anders zijn gaan denken en leven.
Denk vooral niet dat je beter bent dan zij die daar omkwamen.
Gebeurtenissen zoals de doortocht van het Joodse Volk
door de Zee zijn een les voor ons, opdat wij niet,
zoals zij, slechte dingen zouden begeren.(I Kor.10,1-12)
Zo kun je zelf ook omkomen
en daarom kun je daar maar beter op voorbereid zijn.
Aan god zal het niet liggen want Hij heeft geduld met ons.
Elke dag krijgen wij immers van Hem de kans
om nieuwe vruchten voort te brengen die passen bij bekering.