BEZIELD EN ZELFBEWUST CHRISTEN

Hoe krijg je dat en hoe wordt je dat van binnenuit?

door p.W. Boerkamp O. Carm

Ben jij ook zo moe van altijd maar naar buiten gericht zijn met je zintuigen, zodat je bijna niet meer aan je zelf toekomt? Zou jij ook bewust kontact willen zoeken met wat je ten diepste bezielt? Dan kun je daar iets aan doen als volgt: zoek via je personele computer op Internet contact met mensen die voor jou hebben geleefd. Je bent immers niet de eerste die ervaart, dat je aandacht voortdurend gegijzeld wordt. Vooral als je graag meer bewust wilt leven ben je hier al surfende op de goede website beland. Als je dit leest ben je hier en nu op de juiste plaats en tijd die heilig voor je is. Juist in je eentje achter de computer - terwijl je door niets of niemand wordt afgeleid - krijg je de kans om dieper kontact krijgen met jezelf aan de hand van deze website: www.bewustchristen.nl

Lees dan eerst de inleiding en de korte teksten om te zien wat de bedoeling is en zie waar het over gaat en wat het je doet. Neem even de tijd om daar over na te denken en zet daarna je hart wijd open voor God. Roep de H.Geest aan in jezelf in gebed en vraag of God je op die manier wil begeleiden: Schrijf vervolgens je eigen leefregel aan de hand van praktische suggesties die hier op deze website geboden worden en krijg op die manier structuur in je leven en uiteindelijk je eigen levensvorm van binnenuit. Zoek bewust eerst verbinding met God in jezelf en pas van daaruit weer kontact met de naaste die op je weg komt en met je omgeving .. Kortom, wordt bewust christen in een wereld en in een context van cultuurchristendom. Zoek je heil in God en in de H.Geest en kom in het gevolg van Jezus Christus. Moge die genade je ten deel vallen!

(2 april 2006, de sterfdag van paus JP–II)