BIDDEN KUN JE BLIJKBAAR OOK LEREN

Home

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

17-Door het jaar-C
Lukas 11,1-13
+website- www.bewustchristen.nl -2013-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-groen

Biddend in het leven staan
Zien bidden doet blijkbaar verlangen naar leren bidden.
Zo blijkt vandaag uit het evangelie: Heer leer ons ook bidden.
Dat begint met verlangend en verwachtend uitzien naar God in je leven.
Daaraan gaat vooraf een gevoel van zoon of dochter zijn van God.
Vanuit dat gevoel en die ervaring ga je die God
als vanzelf aanspreken met Vader of Moeder.(Luk.11,2)
Dan wordt God voor jou als een nabije vriend bij wie je
des noods s’nachts nog kunt aankloppen en zeuren om brood.
Bidden kan zelfs uitlopen op: onbeschaamd aandringen,
te pas en te onpas, bij nacht en ontij, door dik en dun.
Het is vragen, zoeken, kloppen, totdat je krijgt, vindt en binnen raakt.
In die geest zoek je een weg naar een doel dat tevens je oorsprong is.
Er ligt een diep vertrouwen in God ligt ten grondslag aan je bidden,
dat je geen stenen voor brood krijgt en tevens ook een blind vertrouwen,
want bidden is een geloofsdaad bij uitstek:
het effect is lang niet altijd hoorbaar, zichtbaar en tastbaar.

Op de Adem van het leven leren bidden
Rechtstreeks vanuit het dagelijks leven kun je het bidden inoefenen.
Het begint al te bidden in jezelf als je in het volle dagelijks leven
Ach….. en Wee….. roept bij bepaalde gebeurtenissen of tegenslagen:
O Wee…O God nog aan toe….Grote genade…Jezus Christus…
Op een natuurlijke wijze zuchten en kreunen is dus ook al bidden.
Daarom bidt je ook veel meer dan jezelf denkt: het overkomt je.
Vooral als je een belangrijke beslissing moet nemen in je leven,
of als er iets gebeurt waar je geen raad mee weet,
als nood en crisis je leert bidden of als je enthousiast bent over iets.
Bij dit soort gelegenheden bidt Jezus ook, zo zien wij in het evangelie.
Je gaat op een natuurlijke wijze zuchten en bidden naar God in je leven.
Bidden is een verdichting van het leven en een oefening in de godsdienst.
Je krijgt bewust kontact met je oorsprong die wij God noemen.(RvD)
Je zoekt je heil in God en in de H.Geest, die je uiteindelijk leert bidden.

Wat is bidden eigenlijk en kun je dat leren?
Voor Jezus is bidden net zoiets als eten en drinken
en in- en uitademen en het is als eb en vloed bij de getijden.
Zo bidden monniken ook psalmen op het ritme van de eigen ademhaling.
In die psalmen kun je jezelf kunt horen klagen en aanklagen,
huilen en zingen, hopen en wanhopen, smeken en danken.
Elke klankkleur en iedere stemming en gemoed kun je daarin kwijt.
Bidden brengt mij in kontact met mijn diepste verlangen.
Je betrekt God bij het diepste van wat er leeft in jezelf.
Dat voel je ook in de voorbeden aan het einde van de woorddienst.
Bidden is vragen, zoeken en kloppen:
Wie bent U, God en wat wilt U van mij? Maak mij naar uw wil.
Bidden is zoeken naar de zin van wat mij bezig houdt.
Je hongert en dorst naar gerechtigheid en je hoopt op bevrijding
of je zucht zonder woorden om wat je op de been houdt in het leven.
Je wilt aan den lijve ervaren dat je zin en betekenis kunt geven aan je leven
en je wilt niet ten onder gaan in de beproevingen van het leven.
Bidden is zeggen wat je op je hart hebt,
zoals Abraham vandaag doet in de eerste lezing (Genesis 18,20-32)
Hij is zelfs aan het onderhandelen met God.
Hij staat daar maar af te pingelen als een echte Jood, zoals we zeggen.
Bidden moet je meer van binnenuit leren dan van buitenaf
met allerlei formuliergebeden, vaste plaatsen en tijden, dagorde/ritme,
die echter wel degelijk kunnen helpen om aan de gang te komen.
God wordt niet anders van ons bidden, maar wij zelf wel en daar gaat het om.
Bidden maakt je zelf anders en brengt je op andere gedachten en gevoelens.
God gaat met jouw aan het werk en je komt er ook anders uit dan je er in gaat.

Leren bidden van binnen uit net als Jezus
Je voelt in het Onze Vader hoe Jezus zich
als een Kind en Zoon verbonden voelt met God als Vader.
Ieder van ons kan daarin binnentreden en daarin meegaan.
Ieder mens kan zich die houding op eigen manier eigen maken.
Als ik dat gebed meebidt met de kerk erken ik de werkelijke noden
en verzuchtingen van de mensen van deze tijd.
Tevens wordt je bewust van je eigen nood en onmacht.
Je beseft weer wie je ten diepste bent: volkomen afhankelijk van God,
die mij elk moment het leven geeft en mij in leven houdt.
Dit kortste gebed van de kerk geeft aan hoe en wat we moeten bidden.
Het geeft de toon aan en de richting, want het gaat namelijk
om een bidden in de lijn van God en niet volgens onze eigen wil.

De H.Geest leert ons bidden met het Onze Vader als Grondmodel.
Eerst God aanroepen en aanbidden, alvorens je iets vraagt,
zoals kinderen eerst hun ouders prijzen voor ze werkelijk iets vragen.
Jezus is er vandaag vast van overtuigt, dat God de bidder niet teleurstelt.
Uit ervaring weet Jezus, dat God nabij is en dat Hij ons nooit in de steek laat.
Je legt je leven in Gods handen. Daar gaat het om.
En als we toch om iets concreets willen vragen bid dan om de H.Geest.
En of God zelf bij je wil zijn in vreugde en verdriet, in voor en tegenspoed.
Dan zal de H.Geest met ons lachen en in ons huilen.(JT)
Zij zal ons troosten, verwarmen en enthousiast maken op zijn tijd.
Ja, de H.Geest zal ons verder leren bidden:
Want wij weten zelf niet eens wat en hoe wij moeten bidden,
maar de H.Geest zucht in ons en pleit voor ons
met onuitsprekelijke verzuchtingen (Rom.8,26).
Laat al die onuitsprekelijke verzuchtingen dus maar komen en stromen.
Het belangrijkste is om die H.Geest die opborrelt niet in weg te staan.
Dat vraagt om dag en nacht voortdurend beschouwend te leven in gebed,
in broederschap en zusterschap en in dienstbaarheid en solidariteit.