GELOOF EN VERTROUWEN BRENGT HEIL EN GENEZING

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

28-Door het jaar-C
Luk.17,11-19
+website-
www.bewustchristen.nl -2007-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-groen.

Sta op en ga op weg: je geloof heeft je gered.
Dat zegt Jezus vandaag tegen een van de tien melaatsen,
die naar Hem terug komt om Hem te bedanken voor zijn genezing.
Hij heeft de helende kracht van God in Jezus ervaren
en daarom brengt hij God de eer die hem toekomt.
Als Samaritaan is hij een Joodse vreemdeling en heiden:
Juist hij als grensgeval gaat ook werkelijk een grens over naar God.
Gods werkzaamheid gaat hier door alle menselijke grenzen heen.
De Samaritaan ziet dat hij genezen is en begint van binnen uit God te prijzen.
De uiterlijke rituele reiniging heeft hem ook innerlijk genezen.
Hij ervaart van binnenuit dat het meer is dan een gewone genezing.
Hij voelt de goddelijke dimensie ervan en de diepte van zijn geloof.

Geloven geeft je heil en genezing.
Om heil en genezing te vinden zullen wij U danken altijd en overal.
Zo begint ook de grote eucharistische lofprijzing in de eucharistieviering
De lof aan God geeft je geestelijk heil en lichamelijke en psychische genezing.
In de rituelen van de sacramenten gaat het om een goddelijke therapie.
In de bijbel staat 365 keer: Vreest niet!
Het geloof betekent vreugde in je leven.
Geloven maakt je in alle opzichten gezond en maakt een vrij mens van je.
We hebben zelf een blijde boodschap te ondergaan en te brengen.
Je vertrouwen in Mij heeft van jou een vrij mens gemaakt,
zegt Jezus vandaag tegen de melaatse.
De andere negen van de tien zijn misschien ook blij met hun genezing,
maar ze brengen daarna geen eer aan God.
Na hun Kyrie Eleison volgt geen Gloria en dat zit Jezus dwars.
Ze hebben er geen vertrouwen in, dat het God is die hen heeft genezen.
Alleen die Samaritaan, die halfbloed uit dat grensgebied van de Joden,
die vreemdeling, die allochtoon, die buitenlander,
die er eigenlijk niet bij hoort is het meest dankbaar.
Alleen hij heeft de uitstraling van Jezus ervaren als komend van God.
en alleen hij erkent, dat het God is die hem genezen heeft.
Dat zie je vaak zeggen bij buitenlanders op de televisie.
Zij zijn vaak de enigste nog die bij rampen God ter sprake brengen.

Geloven maakt gezond en is God een eer.
Er gebeurt heel veel goeds tussen mensen in onze samenleving,
maar het wordt vaak te weinig ervaren als komend van God.
Wij denken vaak dat we alles zelf wel kunnen doen
en alles lijkt zo vanzelfsprekend.
In alle onderzoeken staat gezondheid
als hoogste waarde boven aan bij mensen.
En we denken zelfs dat we er recht op hebben.
Zo wordt er ook vaak mee omgegaan in de gezondheidszorg.
En dat gaat steeds verder: zoals recht op abortus en euthanasie
recht op een kind, recht op een gezond kind,
Recht om zelf te kiezen wat voor een kind en ga zo maar door.

Lof aan God en heiliging van de mens grijpt in een
Waarom zou ik dankbaar moeten zijn en jegens wie dan?
Totdat je iemand tegenkomt die ernstig of ongeneeslijk ziek is
of die een handicap heeft of iemand die bijna niets meer kan uit zichzelf.
Dat zet ons hoogstens nog vaak aan het denken over ons zelf.
Dan ervaar je dat gezondheid en heel ons leven een gave is.
Eigenlijk zou heel ons leven een dankgebed moeten zijn,
want je mag er zijn, maar je hebt nergens recht op, zelfs niet op gezondheid.
Daarom komen we hier ook elke zondag in de kerk
om God te danken voor ons bestaan.
Net als die Samaritaan, maar de meesten van ons leven als die negen anderen.
Dat besef van Liturgie en Goddelijke Eredienst is helemaal aan het verdwijnen:
Lof aan God en heiliging van de mens.
Als ik lof breng aan god wordt ik een heel, heilig en gezond mens
en een heel en heilig mens is God een eer.
Dat grijpt in elkaar, zoals psalm 98 vandaag.

Jezus neemt mensen weer op in de gemeenschap met God en mensen.
Gods werkzaamheid doorbreekt alle menselijke grenzen.
Zo komt ook de Samaritaan weer binnen de Joodse gemeenschap.
Hij is geraakt door de persoon van Jezus.
Hij voelt dat God hem nabij is in de helende kracht van Jezus.
Hij heeft vertrouwen gekregen in Jezus zelf en dat werkt helend.
Dat heeft Jezus ook ongetwijfeld gevoeld bij hem en daarom zegt Hij:
Sta op, verrijs en ga met mij mee, je vertrouwen in Mij zal je redden.
En zo wordt Hij misschien wel een leerling van Jezus,
zoals het verhaal suggereert.
Geloven is op de eerste plaats iets van je hart en niet zo zeer van je verstand
Het is een vertrouwvolle houding van je totale persoon.
Het is de vertrouwvolle overgave aan wat je als je roeping ervaart.
Vertrouwen vanuit je hart schept ruimte en geeft inspiratie.
Jezus wijst voortdurend van zich zelf af
naar het Geheim van God dat Hem bezielt.
Stel daarom je vertrouwen op Jezus en probeer de weg te gaan die Hij gaat,
op jouw manier en met jouw eigen specifieke mogelijkheden.
Blijf trouw aan Christus en aan zijn blijde boodschap (Tim.2,8-13)
Al gaande zal pas blijken, dat zon vertrouwen bevrijding kan brengen.
Zoals de Syrir Naaman uit de eerste lezing. (Kon.5,14-17)
Dan is zevenmaal ondergedompeld worden in de Jordaan als therapie niet te veel.
Dan is genezing niet te betalen en dan sta je op heilige grond,
die je wel mee zou willen nemen naar je eigen huis en land.
Dan is de plaats waar je staat heilige grond
en een heilige plek die je levenslang wilt meedragen.
Moge het ons gegeven zijn met vertrouwen in God naar Jezus toe te gaan
om Geestelijk heil en lichamelijke genezing te vinden