GEROEPEN OM KNECHT VAN GOD TE WORDEN Home

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

DOOP VAN DE HEER IN DE JORDAAN-A
Matteus 3,13-17
+website:
www.bewustchristen.nl -2008- spirituele overweging-w.boerkamp o.carm-witgeel

Jezus is de Messias, de Zoon van God
Hij begint zijn openbaar leven en dan gebeurt er iets opvallends,
dat een bijzonder licht werpt op zijn persoon.
Hij gaat onder de Joodse wet door en laat zich dopen door Johannes.
Het past Hem al wat is vastgesteld te volbrengen: gerechtigheid.
Hier zie je al dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat.
De hemel gaat voor Hem open en hij ziet de Geest van God neerdalen
en in de gedaante van een duif over zich komen.
Een stem uit de hemel spreekt daarbij:
Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie ik welbehagen heb.
God de Vader zalft Hem met de H.Geest en met kracht:
Jezus Christus, Redder van Joden en heidenen.(Hand.10,34-38)

De tijd van de Messias is aangebroken,
Volgens Johannes is het einde van de wereld op handen
en staat het gericht voor de deur. Zijn doopsel is niet vrijblijvend.
Ook Jezus komt uit Galilea naar de Jordaan om door hem gedoopt te worden.
Moet Hij gedoopt worden door Johannes, maar dat kan toch niet!
Een Messias die zichzelf vernedert en afdaalt in het water
om door Johannes gedoopt te worden, is Jezus daar niet boven verheven?
Nee, dat is hij niet. Ook Hij zal de oude mens moeten afleggen
om een nieuwe mens te worden, en daar wil Hij zich voortaan aan wijden.
Ook Hij zal zich moeten oefenen om te zeggen:
niet mijn wil geschiede maar uw wil
Dat is in Jezusí ogen gerechtigheid,
dat is wat Hij moet doen en die weg wil Hij gaan.
En Johannes moet hem laten gaan,
dat is zijn manier om de gerechtigheid te laten vervullen.

Rechtvaardigheid heeft Hij liefgehad en onrecht gehaat.
Dat heeft Hij thuis van zijn vader Jozef, de rechtvaardige, geleerd
en van zijn moeder Maria en van zijn Vader in de hemel.
Heel anders dan Herodus zal Hij de weg van de gerechtigheid gaan.
Dat is een weg door het water van het doopsel en de dood heen.
En de hemel beaamt dat het zo en niet anders moet gebeuren:
Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb.
Dat zag de profeet Jesaja acht honderd jaar voor Hem al in zijn geest.
Kennelijk heeft Jezus in die woorden ook zijn roeping gevonden.
God legt zijn Geest op Hem om aan de volkeren het recht te openbaren.
Bij het doopsel begint het werk van Jezus, dat Hij aan het kruis zal volbrengen.

Hier zie je al de spiritualiteit van waaruit Jezus leeft:
wat Hem bezielt om zo te leven als hij doet,
en waar Hij de kracht vandaan haalt
om in alle beproevingen heel zijn leven door staande te blijven.
Hier heeft Jezus al een ervaring geroepen te worden door God
en dat bepaalt heel zijn verdere leven en zo gaat Hij met Johannes mee.
Hier wordt hij zich al bewust van wie Hij is: De geliefde van God
Dit doopsel is het fundament en het uitgangspunt van zijn leven.
Dat zou voor mezelf ook zo moeten zijn:
Vraag jezelf vandaag eens af:
wat heb ik met mijn doopsel en vormsel gedaan?
In hoeverre weet ik mij zelf ook geroepen en gezonden als Jezus.
Kan ik mijn eigen doopsel zo ook zien als een bevestiging van mijn geboorte
en kunnen hemel en aarde zich ook in mij verenigen?
Kan ik ook net als Jezus zwanger worden van diezelfde H.Geest,
die vanaf het begin boven de wateren zweeft
en die mij opnieuw schept en opnieuw geboren doet worden?
Kan ik mij zo ook laten inwijden in het diaconaal programma van Jezus?

Het gaat om God die vandaag ook tegen mij persoonlijk zegt:
Ik sta aan het begin en aan het einde van je levensloop.
Ik loop onderweg met jou mee als een Emmausganger,
Ik heb jou geschapen, dus je bent van mij.
Ik leg mijn ene hand op jou en omvat je met de andere hand.
Ik ben op jou met mijn Heilige Geest en mentaliteit zoals die was in Jezus.
Ik hou van jou en ik blijf je trouw, wat er ook gebeurt
ja, tot zelfs door de dood heen blijf ik jou trouw.

Ik heb mezelf niet gemaakt en ik ben geen eigenaar van mezelf
Dus ik moet net als Johannes de Doper en ook Jezus zelf bescheiden zijn
en met niet al teveel pretenties in het leven staan.
Ook Johannes is de Messias niet en wil liever door Jezus gedoopt worden.
Het gaat er om ondergedompeld te worden in de H.Geest van Jezus.
Ook ik moet net als Jezus zelf en het Joodse volk
eerst onder het water door en eerst koppie ondergaan
en bijna verdrinken, voordat ik dat alles goed kan beseffen.

Wie zich op zijn tijd weet te buigen die zal leven.
Vanuit die overtuiging is Johannes vast gaan dopen en dit gaan uitzeggen.
Ook Jezus komt en zegt: het is goed zo Johannes
Ook ik wil die nieuwe start toelaten, laat maar gebeuren wat rechtvaardig is
Zo betekent kopje ondergaan buigen voor de ander in gunnende liefde
Een nieuw geboortefeest, vooral ook in het oosten.

In Christus worden we weer opnieuw geboren
Ook vandaag nog zoekt God zich een zoon of een dochter in ons en in mij.
Een mens die komt uit de stilte, zwijgend en zonder machtsvertoon,
iemand die het geknakte riet niet breekt en de kwijnende vlaspit niet dooft,
zegt de eerste lezing van Jasaja: zo ziet hij er uit.( Jes. 42,1-4,6-7)
In zoín mens herkent God zichzelf en op zo iemand legt God zijn H.Geest.
Mogen wij vandaag aan God de vraag stellen:
Ben ik het Heer, mag ik het zijn, wilt U Mij zo maken in mijn binnenste?
Bidden wij daarom in deze eucharistieviering. Amen.