GETUIGEN VAN WAT JE HOORT EN ZIET

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

3-Advent-A
Matteus 11, 2-11
+website:
www.bewustchristen.nl - 2007 - spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-paars

Heb aandacht voor wat gebeurt aan goeds nieuws
Vertrouw er maar op wat je hoort en ziet aan goede dingen.
Er gebeuren in de wereld dagelijks heel veel positieve dingen.
Luister daarom liever naar geluksprofeten dan naar ongeluksprofeten.
Daarvoor is nodig dat je met aandacht, eerbied, verwondering
en vooral met stilte in jezelf in het leven staat waar je samen leeft, woont en werkt
en in de grote samenleving met alle media van dien.
Zie vooral welke positieve onderstromen naar boven komen drijven.
Wordt je bewust van wat je daarbij voelt in jezelf bij dit alles.

Let vooral op de tekenen van deze tijd
Zie hoe mensen vaak gebukt gaan onder de macht van de tijdsgeest.
Maar zie vooral ook de kansen die deze tijd biedt:
Net als Johannes de Doper leven wij immers in een overgangstijd
naar iets nieuws toe en juist die crisis is nodig en vruchtbaar
om te kunnen onderscheiden waar het om gaat in het leven.
Kun je andere mensen positieve lichtpuntjes laten zien
en hen hoop bieden op een nieuwe toekomst?
God is altijd aanwezig en bij alles wat je overkomt.
Ook al zit je in de gevangenis zoals Johannes de Doper
of zoals het joodse volk in het concentratiekamp van Babylon
Verheug U: de Heer is nabij. (vgl. eerste lezing Jesaja 35,1-6a-10)
En vooral niet bang zijn, want dat staat 365 keer in de bijbel,
dus voor elke dag van het jaar een keer.
De liefde van God zal de mensen omvormen en de wereld doen omkeren
Want die liefde blijft altijd wat je ook overkomt.
Daar zit een belofte en een opdracht in.
Laat jezelf maar leiden door dat visioen van nieuw leven.
Wij mensen komen immers niet voort uit een blind noodlot.
We hebben dromen en verlangens,
die zelfs verder reiken dan onze toekomst hier op aarde.
Hou je daar maar aan vast.

De komst van de Heer is nabij ( Jak. 5, 7-10)
Het joodse volk droomt in de Babylonische gevangschap ook
over de terugkeer naar hun eigen land, en het is nog gebeurd ook.
Die Berlijnse muur kan ook vallen, dacht het Oost-Duitse Volk.
En waarom zou die muur in IsraŽl nu niet weg kunnen gaan.
De vreugde van de verwachting en het uitzien naar de Heer
mag niet getemperd worden door ongeduld en gebrek aan moed.
Denk aan die boer die uitziet naar de heerlijke vrucht van zijn land.
Hij kan alleen maar geduldig wachten
totdat de winter- en voorjaarsregens gevallen zijn.
Neem een voorbeeld aan de lijdzaamheid en het geduld van de profeten.
Hun geheim is dat ze het vaste vertrouwen hebben in God.
Kijk ondertussen vooral naar die positieve dingen van deze tijd.
Wijs de lichtpuntjes aan die andere mensen kunnen bemoedigen.
Ga op de hoogte staan en kijk of God er al aan komt, kijk daar,
kijk daar, kijk daar, de vreugde komt van God zo rijk, zo rijk.

Op deze derde zondag van de Advent wordt het paars al roze.
Jezus trekt door Galilea, bidt met zijn leerlingen in synagogen,
geeft zijn leerlingen onderweg aanschouwelijk onderwijs
met zijn wonderlijk genezingen die hij gaandeweg doet.
En toch: het is nooit goed of het deugt niet.
Wat Jezus is, zegt en doet is allemaal zo anders als Johannes dacht.
Maar is deze Jezus die na hem komt wel sterker dan hij?
Hij roept wel op tot boete en inkeer, maar tegelijk is Hij ook
vol mededogen voor de zwakken en de klein gelovigen.

Bent Jij het, Jezus, die komen zou of een andere.
Dat vragen de leerlingen van Johannes ook aan Jezus.
Zeg maar wat je hoort en ziet aan goed nieuws, antwoordt Jezus
Ga maar aan Johannes zeggen wat je hoort en ziet:
Blinden krijgen weer een nieuwe kijk op het leven,
Dove mensen krijgen weer gehoor bij anderen.
Melaatsen worden weer rein voor hun medemensen en lammen
krijgen de moed om weer op de been te komen in hun leven.
Mensen die ten dode zijn opgeschreven komen tot leven
en mensen die hoe dan ook arm zijn ontvangen blij en goed nieuws.

Gelukkig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt
Zeg dat laatste er vooral bij tegen Johannes in de gevangenis.
Zijn eigen weg naar het Koninkrijk zal immers ook een lijdensweg zijn.
Hij is beslist geen riet die meewaait met alle winden.
Hij is ook geen mens in zachte weelderige kleren.
Hij is wel een profeet en zelfs meer dan dat:
Hij is de profeet van wie alle andere profeten
alleen maar konden dromen: Hij is de door God gezonden bode
om de weg van het Koninkrijk van God te bereiden.
Hij is de Elia, die zou wederkeren aan het einde der tijden.

Johannes heeft iets dramatisch in zich net als Mozes:
Hij brengt zijn volk tot aan de rand van het beloofde land,
maar hij kan er zelf niet eens binnen gaan.
Jezus en Johannes zijn verwante zielen:
ze hebben het zelfde vuur voor het Koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid en dat verteert hun hart.
Toch zit er een hemelsbreed verschil in de toon van het optreden van beide.
Voor het volk maakt het niets uit want die luistert toch naar geen van beide:
niet naar een asceet als Johannes en ook niet naar een feestvierder als Jezus
Noch de klaagzang van de eerste, noch het feestlied van de tweede
vindt weerklank op het marktplein van de mensen.
De meesten blijven liever buiten spel. Ik zelf ook?????