GOD IS LIEFDE

Laat Hem dan door je heen gaan en ontmoet God in jezelf en zo ook in de ander

Kerstmis en Jaarwisseling zijn voor mij elke jaar weer anders.

Dat komt omdat ik zelf elk jaar weer andere dingen achter de rug heb en dus anders ben.

God zelf daarentegen verandert niet en blijft altijd dezelfde.

Bij Hem bestaat ook geen tijd zoals de psalm zegt.

Bij God zijn duizend jaren als een dag, zoals de tweede Petrusbrief zegt.

Daarom is de kerk ook pas twee dagen oud, zou je kunnen zeggen

We hebben de kerk nog helemaal voor ons.

Wij zijn mensen- in- de- tijd.

Tussen Jezus Christus gisteren, vandaag en in de toekomst.

Juist omdat ik zelf elk jaar anders ben, hoor en zie ik elk jaar ook weer nieuwe dingen in de kerstverhalen.

Het blijft een zoeken net als de herders, die tijdens hun zoeken midden in de nacht plotseling worden overvallen door het licht van God.

Of de Wijzen die God zoeken in de natuur van een ster, of in een woord uit oude boeken en die God ontmoeten in hun droom.

Net als zij worden ook wij onweerstaanbaar naar kerstmis getrokken, maar tegelijk komt Christus ook op ons af.

De kerstcyclus van het kerkelijk jaar, samen met de liturgie, ritualiseert dit komen van God- in- de- tijd.

Maar wie God niet bewust zoekt zoals de herders en wijzen die zal Hem ook nooit vinden.

Met kerstmis gaat het er om, dat God in Christus opnieuw geboren wordt in je binnenste, en dat wij opnieuw bewust-christen worden.

Bewust van de liefde van God voor ons.

Geboorte van Jezus Christus in de hemel alsook op aarde.

Wij vieren niet alleen de geboorte van Jezus van Nazareth als mens hier op aarde, maar ook de geboorte van Jezus Christus van eeuwigheid in de hemel als de Zoon van God.

De kerst-nacht-viering begint met : psalm 2 vers 7,1

“God sprak tot Mij:
Gij zijt mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt.”
Midden in de nacht worden wij verwezen naar de onpeilbare diepte van het geheim (=mysterie) van God

Opvallend daarintegen is dat de dag-mis van kerstmis begint met:
“Een kind is ons geschonken, een zoon ons gegeven….
Hier is de volgorde van deze dubbele geboorte net andersom. In het evangelie van Johannes wordt dan gezegd, dat wij allen het vermogen hebben gekregen om kinderen van God te worden net als Jezus.

God en mens zich verbinden in Jezus

Er is een relatie tussen God en mensen:
De menslievendheid van God is op aarde verschenen, zegt Paulus.

Het Kerstfeest is het feest van de menswording van God door, met en in Jezus Christus in mij zelf:
Een ontmoeting tussen God en mezelf.

Jij bent mijn kind, vandaag verwek ik jou.
Bid tot mij en Ik geef het jou, dat besef altijd en overal.

Dat zegt God dus vandaag ook tegen mij zelf:
Laat Hem dan door je heen gaan en ontmoet Hem dan in jezelf en zo ook in de ander.

Met kerstmis gaat het er om dat ik zelf tot die verlichting kom.

In de Advent verwacht je iemand die tegelijk op je afkomt.

Met Kerstmis vallen die twee bewegingen samen.
Maria staat daarbij voor ons model als onze moeder en zuster in het geloven. Vanaf de aankondiging van de engel Gabriel en vanaf kribbe tot kruis en het lege graf kunnen wij zienwat er allemaal met haar gebeurt in haar leven, als je ja zegt tegen God in je leven en van binnenuit je hart open zet en zo God helemaal door je heen laat gaan.

Kerstmis is voelen met je hart en weten, dat je wordt gezien door God.
Er is een God die je voortdurend in leven houdt ook al ben ik niet altijd zoals ik zou willen.
Toch houdt God oneindig veel van je
En hij laat je nooit vallen, wat er ook gebeurt.

Zoals een vader en moeder dat doen bij hun kind.
Of zoals opa en oma dat doen bij hun- kind- dat- een- kind- krijgt.

Dat laatste kan soms een nog diepere goddelijke ervaring worden. Dan ga je als God kijken naar je kind. Een God die er tegelijk naar uitziet wanneer wij Hem eindelijk eens zullen zoeken, vinden en ontmoeten in zijn schepping.

Ben jij en ben ik altijd en overal bereikbaar voor zo’n God als dat nodig is? In die zin wens ik U allen een Zalig Kerstfeest en veel zegen in het Nieuwe Jaar
 

p.W.Boerkamp O.Carm.