HEB VERTROUWEN EN DOE WAT JE KUNT

Home

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

27-Door het jaar-C Lukas 17, 5-10 +website- www.bewustchristen.nl -2007-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-groen

Geloven is een kwestie van vertrouwen Als de zon in de avond ondergaat dan mag je er op vertrouwen, dat hij de volgende morgen weer opgaat, ook al heb je hem de hele dag misschien niet gezien wegens de bewolking. Zo vast mag ik ook geloven dat mijn leven na de dood verder gaat. Zo haalt Jezus zijn krasse uitspraken en plastische beelden uit de natuur en uit het leven op het platteland. Dit keer gaat het over de kracht van een mosterdzaadje.

Al heb je maar geloof als van een mosterdzaadje. Dan zou je zelfs een grote boom of een berg kunnen verplaatsen. Voor mensen die geloven is eigenlijk niets onmogelijk. Ook Paulus kent een geloof dat bergen verzet (Ikor.13,2) Geloven is een gave en een uiting van de geestkracht van Jezus. Het kan je zelfs van ziekte doen genezen en je weer gezond maken. Het is op de eerste plaats iets wat je met het hart doet en minder met je verstand: je hele gevoel is er bij betrokken. Met heel je persoon geef je je over aan de naam van Jezus. Geloven is een bede dat de geestkracht van Jezus je mag inspireren en dat je het vertrouwen in de toekomst niet verliest. De kracht om te leven vind je in je trouw aan je geloof (Hab.1,2-3;2,2-4) Het gaat om een geest van kracht, liefde en bezonnenheid (ITim.1,6-8.13-14)

Heb vertrouwen en doe wat je kunt Geef ons meer geloof, vragen de leerlingen vandaag aan Jezus. Dat wil zeggen geef ons meer de kracht van het geloof, belangeloze overgave en onbaatzuchtige trouw aan God. Zo kan het kleinste zaadje de grootste boom tot gevolg hebben. Heb dus vertrouwen in wat er in jezelf leeft en in wat er overal gaande is. Het vertrouwen in je kracht van binnenuit die je vitaliteit geeft. Wie vertrouwt in de geestkracht van de Jezus-beweging, die zal niet zo gauw bij de pakken gaan neerzitten. Zoek eerst naar wat je allemaal van God geven wordt en dat is letterlijk alles: wie je bent en wat je kunt. Heb dan vertrouwen en doe wat je kunt, want dat is al voldoende.

Vertrouw op Gods werkzaamheid in jezelf en in de ander Als twee mensen in Christus trouwen dan hebben ze vertrouwen in elkaar, ook en juist als het een keer tegenvalt, dan geloven ze nog dat ze in staat zijn elkaar te vergeven, ja, zelfs tot zeven maal zeventig keer toe, zoals het evangelie zegt. De vraag naar meer geloof wordt vandaag geuit in het kader van vergeving en verzoening steeds weer opnieuw. Daar moet je een sterk en diep geloof voor hebben. Dan moet je wel vertrouwen hebben in God, want juist dat geloof in God geeft een kracht, die de soms onmogelijke boodschap van vergeving toch mogelijk maakt. Juist dat diepe en echte geloof in God zet mij als gelovige op de juiste plek tegenover God op de eerste plaats. Van Hem is uiteindelijk alles afhankelijk. God is het geheim en de bron waaruit alles voortkomt. Dan weet je ook, dat je slechts dienstknecht bent van vergeving en verzoening,en dat je wars moet zijn en blijven van alle eigenbelang en eerzucht. Dat is je eigenlijke plaats in de gemeenschap. We zijn slechts onnutte knechten, die alleen maar onze plicht doen en die zich op niets kunnen laten voorstaan.

Werk aan bewustwording van gelovig vertrouwen in God Had ik maar meer geloof in mij zelf en in mijn directe relatie met God. en dat je persoonlijk kunt groeien in je manier van geloven. Had ik zelf maar meer geloof in de ander en in God, die mij juist de groeikracht geeft in het geloven. Of had ik maar meer geloof in de naam van Jezus. Had ik maar meer vertrouwen in zijn blijde boodschap van het koninkrijk. Een beetje geloof is al voldoende en dat raakt de kracht en het wezen van het geloof. Waar niets is kan ook niets groeien, want alleen God zelf kan uit het niets scheppen. Die kiemkracht moet dus aanwezig zijn en daaruit kan de grootste boom groeien. Geloof maar in de kleine dingen, die er wel degelijk toe doen. Wij zijn niet geroepen om grootse en spectaculaire dingen te doen, maar om de kleine dingen juist op grootse wijze te doen, zei de kleine Teresia (1 okt.) Eigenlijk kunnen wij zelf helemaal niets voor God doen. Je kunt je alleen maar door God laten beminnen, die ons het eerste heeft liefgehad. Het enigste wat we kunnen doen voor God is dat je Hem niet in de weg staat. En als ik niet bij God kan komen, dan moet Hij mij maar een lift geven, zei de kleine Theresia, toen honderd jaar geleden de lift werd uitgevonden. Je kunt je dus op niets laten voorstaan, want alles is je gegeven van God en los van God kun je niets, zelfs niet groeien in geloof.

Geloven met een onvoorstelbare kracht die je te boven gaat. In een gelovige relatie met God gewoon maar je plicht doen. Toch zijn we ook weer niet gehuurde knechten die onverschillig hun werk doen. Nee, je bent een trouwe knecht, die gericht en toegewijd zijn werk doet. In het evangelie noemt Jezus ons vrienden, die alles van God moeten hebben en die net als Hij zelf verborgen kinderen zijn van God: In het verborgen zijn wij zonen en dochters van God.(J.van Ruusbroek) Dat is uiteindelijk het goddelijk zaadje, dat in elke mens zit krachtens geboorte. Daar halen wij uiteindelijk de mosterd vandaan en niet van ons zelf. Laat die liefde van God dan helemaal door je heen gaan, zodat je tot geloven komt en ga God vooral niet in de weg staan om zijn werk te doen in jouw. Juist omdat wij geen loondienstrelatie hebben met onze God, kan Hij van ons houden en wel met een grenzeloze en gratis liefde.