HIER, NEEM AAN, HEILIGE GEEST

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

PINKSTEREN-C
Joh. 20,19-23
+Website- www.bewustchristen.nl  -2013- spirituele overweging – w.boerkamp o.carm.-rood

Kijk op kerk: de eerste christenen
Als je aan de eerste christenen zou vragen:
Als jullie toch zo godsdienstig zijn,
waar zijn dan jullie tempels, jullie godheid en jullie offers?
Dan zouden ze zeggen:
Onze tempel is de kleine groepenkerk die wij samen vormen
en dat is een tempel van levende stenen!
Onze God is de Verrezen Gekruisigde, Jezus Christus,
die leeft en voortaan in ieder van ons woont en nabij is
en onder ons zijn tent heeft opgeslagen:
Hij is in ons midden door de Heilige Geest, de Helper,
die ons rechtstreeks vanuit de Vader op weg zendt.
Hij bezielt de tempel die wij samen zijn,
het mysterieuze Volk van God onderweg door de tijd.
Onze eredienst is dat wij ons leven samen delen,
zowel onze materiele goederen als ook de psychische
en geestelijke gaven en talenten die ieder bezit:
Alles wat wij zijn en wat wij hebben komt tot nut van de gemeenschap.
Voor God en voor ons zelf is het een eer
om elkaar deze dienst te mogen bewijzen.
Iedereen wordt ingewijd in deze eredienst: godsdienst en mensendienst.
Zo zijn wij samen kerk en het Gezicht van God in deze wereld.

Lied van parochieel wijkcontacten (t: w.b. mel. Zo maar een dak….)
Groot is de stad, veel zijn de huizen,
schouder aan schouder naast elkaar.
Mensen op weg, sporen die kruisen,
vraag naar de zin van het bestaan.
Mens’lijk ontmoeten, zoeken naar wat
hen samen binden kan: een vriendelijk verband.
Huis van de Heer, heilige tempel
waartoe wij worden opgebouwd.
Woning van God onder de mensen,
die allen in zijn voegen houdt.
Levende stenen, vrucht van de Geest
die ons te samen riep, en ons tot bouwwerk schiep.
Pelgrims naar God, land van belofte,
zo zijn wij altijd onder weg.
kerken als tent, lichaam als woning
tot wij eens zien Jeruzalem:
stad van de mens uit stenen woestijn,
die goed bewoonbaar is, waar God zelf tempel is.
Mensen bijeen, veel zijn de gaven
om voor de ander te bestaan.
Druiven geperst, korrels gemalen,
zo bieden wij ons aan elkaar.
Een is de Gastheer, ja Hij bedient
zijn gasten telkens weer, daarom is Hij de Heer.

Eigentijdse Geloofsbelijdenis ( tekst w.b. n.a.v dood B.v.I))
voor na Pinksteren en voor Tijd door het jaar
Ik geloof in God en vertrouw op dat Geheim in ieder mens.
Niemand heeft de Enige ooit gezien en toch is God steeds aanwezig.
Hij is mijn trouwste vriend en houdt meer van mij
dan welke vader of moeder ook.
Hij doet niet alles precies wat je Hem vraagt,
maar toch laat Hij nooit iemand vallen.
Hij dwingt ook niemand, maar nodigt alleen maar uit.
Ik herken Hem in alles wat bestaat en ik zie Hem vooral in alles wat leeft
en het meest zie ik Hem in de liefde en vriendschap van mensen.

Ik zoek houvast bij Jezus van Nazaret, kind van Maria.
Van alle mensen is Hij de meest unieke Zoon van God geworden
en een mens naar Gods hart en met Hem is God Koning geworden.
Hij heeft ons laten zien dat God liefde is: Hij heeft duidelijk getoond,
dat God vooral bedacht is op mensen, die verdrukt worden of niet in tel zijn.
Onder de baas van Pontius Pilatus
is Hij door een doodseskader ontvoert en gemarteld
en op last van rechters vermoord aan een kruis
en daarna in stilte begraven in het donker van de avond.
God heeft Hem daarna echter openlijk in het gelijk gesteld
en na drie dagen in het licht van de morgen opgewekt uit de dood.
Hij is de levende toetsteen waaraan wij meten wat goed of verkeerd is
en welke weg wij dienen te gaan in ons leven.
Daarom wil ik mij laten leiden door de H.Geest van God,
die in Jezus Christus op een radicale en unieke manier
definitief en absoluut zichtbaar is geworden onder ons.

Ik verlang naar een kerk die gastvrij is, waarin mensen samen de H.Schrift lezen,
de herinnering aan Jezus bewaren en vieren,
en laten zien wat een christen vermag met liefde als midden.
We willen elkaar bemoedigen om de Weg van Jezus te gaan.
Wij willen bouwen aan een kerk als centrum van christelijke spiritualiteit,
die een leerschool is van beschouwing en bezinning:
in gebed, in het basis-sacrament van broederschap en zusterschap
en in de vorm van dienstbaarheid en solidariteit.
Een kerk die mij niet alleen troost, maar ook op zijn tijd uitdaagt.
Ik voel mij verbonden met alle mensen die ons zijn voorgegaan in het geloven.
en met allen die nu leven over de hele wijde wereld.
Ik wil het goede bewaren van wat mensen tot stand hebben gebracht.
en met het grote geheugen van de kerk leren van wat hen niet lukte.
Ik reken er op, dat God ons vergeeft wat wij verkeerd doen
en dat Hij ons tenslotte de hand boven het hoofd houdt,
ook en juist als wij sterven en dat hij ons daarna blijvend vasthoudt. Amen