JE BENT WEZENLIJK EEN GEZONDENE VAN GOD IN JEZUS

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

14-Door het jaar-C
Luk. 10,1-12.17-20
+website –
www.bewustchristen.nl -2013– spirituele overweging– w.boerkamp o.carm.-groen

Wereldwijd en belangeloos verkondigen
Jezus heeft eerst een groep van 12 vrijwilligers om zich heen verzameld.
Dat zijn de latere twaalf apostelen die hij heeft aangesteld.
Na hun vorming onderweg en hun zending is Hij samen met hen op weg naar Jeruzalem.
Naast die eerste twaalf worden er vandaag ook nog 72 anderen aangesteld.(=6x12)
De verkondiging geldt immers wereldwijd voor alle volkeren die er bestaan
en tevens is zij belangeloos in de hoop dat de ontvanger gevoelig en ontvankelijk is.
Je werk mag niet bepaald worden door hang naar eigen succes,
want het gaat alleen om de naam die je bij God krijgt.
Het gaat alleen om Gods vrede te brengen.
God zelf doet het werk in de verkondiger.
Laat God zijn werk doen door jou in het hele ontmoetingsgebeuren,
zoals in het voetbalgebeuren ook de bal het werk moet doen.

Nieuwe evangelisatie begint met bewustwording van God in jezelf
Je bent in een directe persoonlijke wederzijdse betrekking met God in jezelf.
Van daaruit ga je bewogen-door-God in je binnenste op pad naar buiten.
Je gaat naar steden en plaatsen waarheen Jezus zelf van plan is te gaan.
Je gaat dus direct namens de Heer en in de persoon van Jezus zelf.
Een bewust Christen weet, dat je het niet uit je zelf doet,
maar dat God uiteindelijk het werk doet door jou, met jou en in jou.
Je bent een instrument in het komen van God in zijn woord en gestalte.
Niettemin draag je een schat in lemen vaten, zoals Paulus zegt.
Dat maakt je wel kwetsbaar, open en afhankelijk, maar dat is tegelijk je grootste kracht.
Het gaat er alleen om een nieuwe schepping te zijn!
Vrede en barmhartigheid kome over allen die naar dit beginsel willen leven.
Je draagt als het ware de merktekenen van Jezus mee in je lichaam,
zoals Paulus vandaag zegt in de tussenlezing (Galaten 6,14-18)
Verkondiging en getuigenis is een zaak van iedere christen en heel het volk Gods.

Elke christen is in wezen een gezondene van Godswege in Jezus
Je bent een aanhanger van de Weg die Jezus is en die je volgt in zijn spoor.
Iedere parochiaan dient krachtens doopsel en vormsel deel te nemen aan missie en zending.
Dat kan zijn dichtbij in eigen directe omgeving van buurt en wijk en stad,
maar ook veraf in wederzijdse contacten met landen ver weg en soms allebei.
Je gaat daar heen waar Jezus zelf van plan is te gaan.
Wees je daarvan goed bewust, want dat is tegelijk je kracht.
Je gaat dus niet namens de pastoor of als hulpje en afgeleide van de pastor,
maar je gaat direct in naam van Jezus zelf en vanuit je directe relatie met God
met wie je ook een direct kontact hebt.
Van daaruit kun je ook bidden met mensen, handen opleggen en vragen om genezing.
Je bent oog en oor van God en God heeft alleen jouw handen en voeten om te gaan.
We zijn in ons land en bisdom Utrecht op weg naar een missionaire kerk.
Tot 2010 krijgt de pastoraatsgroep nog tijd om te wennen
aan haar eigen onvervreemdbare verantwoordelijkheid voor de plaatselijke parochie
en te wennen aan die christelijke spiritualiteit die elke kerkelijke vrijwilliger eigen is.
Als je meedoet krijg je zelf ook deel aan de H. Geest die mensen in geloof bezielt.
Je wordt er zelf ook een ander mens van zoals vele vrijwilligers je kunnen vertellen.
Het belangrijkste is dat je naam bij God in de hemel bekend wordt.

God kan verschijnen in de gast, in de gastvrijheid en/of in de gastheer.
Wees eerst bedacht op het Rijk Gods en heb aandacht voor God en mensen
en al het andere zal je erbij gegeven worden en dat krijg je er vanzelf bij.
Je gaat open en onbevangen op weg en je laat al je vooroordelen thuis.
Eerst leren zien hoe andere mensen zich al inzetten, want je bent niet de eerste.
Eerst leren ontvangen van God en medemens in plaats van iets te geven.
Vertrouw maar op God die je altijd al vooruit is en op de mensen bij wie je aanklopt.
Wil niet alles van te voren zelf in de greep hebben, maar ga liever biddend op weg.
Je wordt immers ook gedragen door die ander, die je bezoekt en door God.
Vertrouw er maar op dat je onderweg voldoende vredelievende mensen zult ontmoeten
en voldoende gastvrije mensen, die je zullen aanbieden wat je nodig hebt.
Dat kan tegelijk als een protest werken tegen alle materialisme en egoïsme,
die je vandaag de dag tegen komt.
Je hebt een bevrijdende boodschap in een wereld, die vandaag de dag
alleen nog maar praat over zichzelf en over eigen succes, geld en sport.
In feite hunkert de mens wel naar iets diepers, dat het leven kan vullen.

Gast durven zijn in het leven
“Ga naar het volk: leef er mee, leef er van en hou er van.
Begin bij wat het volk weet en bouw met wat het heeft en wordt zelf inwoner.
Maar als het werk gedaan is en de taak er op zit, zal een volk met goede leiders zeggen:
”We hebben het zelf gedaan” (Oud Chinees gedicht)
Heb vertrouwen in de ander, die de moeite waard is en die er mag zijn.
Krijg zo tegelijk ook vertrouwen in God en in jezelf.
Bidt dat die ander je dan ook de moeite waard zal vinden en dat je er mag zijn.
Dat is de boodschap van het rijk Gods hier dichtbij.
God zelf kan dan afwisselend verschijnen in de gastheer, in de gastvrijheid en in de gast .
Dat laat tegelijk zien, dat ons hele leven een gave is, waarin God als Gever aanwezig is.
Leven als gave die roept om een opgave en dat we elkaar daartoe uitnodigen.
We zijn gast in het leven, gast van het leven, gast van God.
Daar gaat het om, dat is eigenlijk alles, al het andere doet er niet toe.
Bij dat alles hoort ook aandacht en toewijding en geen gehaast
en geen drukdoenerij en geen gehol van het ene naar het andere.
Volledig met je aandacht en belangstelling hier en nu bij die ene andere zijn
alsof er niets anders bestaat op de wereld en wel in het besef,
dat er meer is in de hemel en op aarde dan ik zelf in mijn macht heb.

De arbeider is zijn loon waard
Je komen en je aanwezigheid moet voor de ander een feest zijn en andersom ook.
Zo wordt je uitbetaald door de wederzijdse liefde van God, die Hij ons gunt
en die in alles en in iedereen werkzaam is en die je elkaar toedraagt.
Daarvan mag je ten volle van Godswege en van de ander genieten.
Dat is tegelijk je enigste verlangen en dat is je enigste werk.
Ontvang dan Gods liefde en laat je volledig door Hem beminnen.