ZET JE DEUR VAN JE HART VAN BINNEN UIT WAGENWIJD OPEN NAAR GOD

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

KERSTMIS-2009-persbericht-artikel van pastor W.Boerkamp O.Carm. pr. van ZW-Salland
n.b. mag vanaf nu geheel worden gepubliceerd in de Stentor onder deventer-uitgave


God is waar je Hem binnen laat
Bent u al klaar voor het kerstfeest? vroeg de dame afgelopen week in de supermarkt achter de toonbank. Hoe bedoelt U vroeg de klant? Of je de deur van je hart van binnenuit al open hebt gezet voor zijn komst met Kerstmis, zei ik lachend, terwijl ik achter haar stond.
Grote verbazing en een glimlach volgde en toen werd het even stil.

Het is vandaag stil in Bethlehem
Ik kwam niemand tegen die ruimte voor ons had, zegt Jozef tegen Maria, ik wou dat ik iemand ontmoette, die de deur voor ons open deed. In onze Nederlands samenleving in Europa met christelijke wortels wordt het ook steeds stiller en killer.Christenen, bent u er nog in dat beroemde middenveld van onze samenleving? Durft u krachtens uw doopsel en vormsel de mond nog open te doen als dat nodig is? Soms denk ik dat we nog veel kunnen leren van onze Islamitische medebroeders en -zusters wat dat betreft.

Vraag jezelf eens af
Mogen we nog een kruisbeeld in de klas, en een kerstboom in de hal van de hogeschool, mag onze tramconducteur-orthodox-christen nog een kruisje op de borst, en mag Sinterklaas nog een kruis op de rode mijter, en mogen wij als pastor hier in de stad Deventer nog welkom zijn zowel in de basisschool en in de vervolgschool van de Stichting Karmelkollege om in de hoogste klassen van het middelbaar onderwijs een praatje met jongeren te houden. Want geld, economie en management is ook niet alles is, getuige de financiële en economische crisis. En dat je ook nog pastor of geestelijk begeleider kunt worden, want Nederland schreeuwt er om en staat spiritueel bijna helemaal droog.

Zelfcensuur viert hoogtij onder christenen van europa
Het lijkt of wij, vooral de veertigers en vijftigers en ouder, in onze westerse christelijke cultuur steeds meer aan zelfcensuur doen. Tieners, twintigers en dertigers staan al jaren volledig in de kou en wij doen er niets aan, om nog maar te zwijgen over dat hele oerwoud van jeugdhulpverlening. Spiritueel laten wij ze volkomen in de kou staan.

En dat in het jaar waarin vijftig jaar geleden het Tweede Vaticaans Concilie werd aangekondigd op 25 jan. 1959 in de kerk van St.Paulus buiten de muren in Rome door de inmiddels zalig verklaarde paus Johannes XXII. Het Paulusjaar is net voorbij en inmiddels zitten wij in het jaar van de priester, waarin de heilige Johannes Vianney van 150 geleden model staat. Tot zover de toestand in kerk en samenleving.

Spiritualiteit, vormen, grondslagen, methoden
Het zou mooi zijn als de Saxion-Hogeschool in Deventer ook een eigen module spiritualiteit voor zou ontwerpen naast die vele andere -soms overbodige- modules. Spiritualiteit als theologie, zo heet ook het afscheidscollege van prof. dr.C.J. Waaijman O.Carm en hoogleraar spiritualiteit op vrijdag 12 febr. 2010. Zijn eerste handboek heet: Spiritualiteit, vormen, grondslagen, methoden. Het is in het Heilig Jaar 2000 al geschreven vanuit het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen, dat al 40 jaar is verbonden aan de K.U. en het boek wordt nu al in vele talen vertaald. Nederland liep in 1970 voorop in de crisis in de kerk en nu loopt zij ook weer voorop in de oplossing. Er is zelfs een Hogeschool voor spiritualiteit in Nijmegen. Journalisten daarentegen zijn vaak helemaal niet meer op de hoogte met de ontwikkelingen in kerk en samenleving van na het Concilie en ze leveren nog steeds achterhoede gevechten of blijven steken in onverschilligheid.

Christendom is een tegenbeweging tegen de heersende cultuur van de dood.
Maar ondanks alles warempel wel een groene sinterklaas en eerlijke chocola met de interkerkelijke Adventsactie Solidaridad, en wel klokken die luiden tot in Keulen toe voor een beter klimaat. Ach, als het samen praten in Kopenhagen niet helemaal is gelukt, steeds meer mensen komen in beweging en het keerpunt is bereikt. Bovendien, een beter milieu begint toch vooral alleen bij jezelf net als die nieuwe evangelisatie.De beweging die begonnen is met de club van Rome zal zich ongetwijfeld ook hierna doorzetten.

Naar een groene kerk zonder al te veel Kerstgedoe.
Zo droom ik ook al jaren van een groene kerk, zo groen als die Adventskrans, die rond is om dat hij elk jaar terugkomt en die kerstboom die groen blijft als teken en belofte van de trouw van onze God. Ik droom er van dat naast al dat kerstgedoe op elk van de 12 locaties van onze samenwerkingsparochie in Zuid West Salland toch minstens ook het evangelie van en over Jezus Christus wordt gelezen van de komende zondag en wel in open groepsvorming en iedereen is welkom. Dat noem ik nog eens groene kerk, ontdaan van alle aankoekingen van de twee duizend jaar Christendom aan het begin van dit derde Millennium. Ik troost mij met het feit, dat Rome in eeuwen denkt, want de R.K kerk is op de eerste plaats iets van de H.Geest, maar tegelijk heeft zij ook iets van een organisatie. De kerk heeft ook iets van een multinational en zij is te vergelijken met een grote supertanker, die vanaf 1960 twee graden naar links is gegaan. Dat laatste zal ook van invloed zijn op de stijging van 2 graden CO2.

Bij God bestaat geen tijd
Dat zegt de psalm en de eerste brief van paus Petrus.Bij Hem zijn duizend jaar als een dag. Wij leven in de tijd, tussen Jezus Christus, gisteren, vandaag en in de toekomst. Je zou dus ook kunnen zeggen dat de kerk ook nog maar twee dagen oud is. Die R.K.Kerk die de oudste instelling is van West Europa.Velen denken dat de tijd van de kerk voorbij is, maar staan nog maar aan het begin van de kerk. Dit tot verbazing van alle jongeren op de open dag van de Saxion Hogeschool met Roc waar ik vanuit ons pastorale team de hele dag op de open markt aanwezig was. Babyboomers als doe-vrijwilligers zijn er misschien wel genoeg, maar wat gebeurt daarna?

Stel vragen bij de tekenen van de tijd.
Bovendien kun je ook vragen stellen bij de tekenen van deze tijd. Dat deed Jezus ook in zijn tijd.Denk eens al die vormen van narcisme, egoďsme, egocentrisme en ikkigheid of hoe het vandaag de dag allemaal ook moge heten.Hebben we samen nog iets en kunnen we op basis daarvan nog een lokale gemeenschap vormen? Kunnen we samen nog lokaal bidden in gemeenschap, want alles wordt zo werelds. Durven wij onze mond nog open te doen op het lokale middenveld als een profeet tegen allerlei afgoden, die wij dagelijks tegen komen.Kunnen wij nog leven in die wereld van ons die schreeuwt naar God, want anders wordt de ene mens en het ene volk een wolf voor de andere. Kunnen we nog leven in een wereld die voortdurend en steeds sneller verandert. De afgelopen tien jaar is er meer veranderd dan 50 jaar daarvoor.

Bent u geestelijk al klaar voor het kerstfeest?
In de komende tien jaar hou ik rekening met een grote afkalving van de kerk achter de IJssel, die het westen al bijna achter de rug heeft. In Amsterdam vraagt de politie en de PvdA om godsdienstles te komen geven op de basisschool! Maar ook al zal het aantal bezoekers aan kerk en nachtmis in de komende tien jaar achter de IJssel nog afnemen, wij laten ons als steeds kleiner wordende groep Katholieke Christenen de echte inhoud van ons kerstfeest niet afnemen door de kerstman met zijn commercie.Als het maar geen kerstmisbaksel wordt, maar God opnieuw geboren wordt in je hart. Zet daarom je hart van binnen uit open voor God en zet je geestelijk mobieltje op vrij-geven en zoek verbinding met God in je binnenste, want daar gaat het om met Kerstmis, ondanks al die ingrediënten voor een kerstdiner, die ik in die supermarkt zag en die ons de suggestie willen geven, dat je geluk met kerstmis van afhangt van lekker eten en drinken. Bent U geestelijk al klaar voor het kerstfeest?

God is gek, God is over en bestaat helemaal niet?
Zo heet het boekje van Kluun dit jaar in de afgelopen novembermaand van de spiritualiteit 2009. Ík zou dat willen invullen met: God is zo gek, dat Hij mens wil worden onder ons. Daar gaat het met kerstmis om in weerwil van die kleine minderheid van doorgewinterde atheďsten, die altijd het hoogste woord hebben en de dienst uit maken in de Nederlandse samenleving en met name in de media. Alsof wij achterlijke Joden, Christenen en Moslims zijn van onze gemeenschappelijke vader Abraham en mensen die het grote nieuws nog niet gehoord hebben, nl. dat God niet bestaat. Is dat grootste nieuwsfeit dan helemaal aan mij voorbij gegaan? Alsof ik die ene achtergebleven Amerikaanse soldaat in de jungle van Vietnam ben, en nu jaren na de oorlog uit het bos kom en nog niet weet wat de media wel weten, nl.: de oorlog is over.

God is echt over. God bestaat helemaal niet. Nee, God bestaat ook niet zoals een tafel of een stoel bestaat, God is een gebeuren….luister maar…

Eerbied voor wat gebeurt
“en het geschiedde in deze nacht tijdens een wereldwijde volkstelling, dat iedereen wordt meegeteld, ook politieke vluchtelingen als Jozef en Maria, die met de geboorte van hun kind Jezus onderweg zijn en om onderdak vragen, God gebeurt waar hemel en aarde elkaar raken getuige de engelen, die het grote en goede nieuws aankondigen en waar het minste volk van de herders het eerst een vreugdevolle boodschap hoort voor heel het volk van goede wil.Lof aan God en heiliging van de mens in vrede, van wie God houdt.”

God is eerbied voor wat ten diepste gebeurt onder ons, tussen Jozef en Maria, tussen de ouders en het kind, tussen de engelen en herders en tussen alle bezoekers in de stal en het kind. Daar gaat het om. Ik geloof, ik geloof in mensen, zo luidt de reclame op de televisie, maar als christen geloof ik ook in God in mensen.God woont in de meest verschillende mensen. Christenen maken met verschil. Christelijke spiritualiteit in het dagelijks leven, daar gaat het om. Spiritualiteit als theologie.

Hoe God omgaat met mij en hoe ik omga met God.
Om dat grote Geheim van God en mezelf daar gaat het om met Kerstmis. God als de Bruidegom en mijn ziel is de bruid. Daar gaat het trouwens in de hele bijbel om en kennen wij onze klassieken nog? Daar hoef je niet eerst voor naar India. Dat God trouwt met zijn volk en mens wil worden onder ons en zijn sporen heeft achter gelaten op deze moeder aarde. Hij heeft zelfs drie dagen in de graf gerust en zo deze aarde geheiligd en zo zijn klimaat-neutrale voetdruk achtergelaten, want Hij had geen steen om zijn hoofd op neer te leggen.

Die mystieke relatie en verbondenheid van God en mezelf daar gaat het om: de mystiek van (IK) ik en jij (JIJ). God die mij “ik” maakt en jij-mens die mij “ik” maakt, zoals het boekje van H.Oosterhuis heet in de maand van de spiritualiteit November 2008.Totaal uitverkocht, want er zijn binnen enkele jaren 3 miljoen singels in Nederland, die allemaal zoekende zijn en leven met grote bindingsangst, die in heel onze cultuur zit tot in kerk en klooster toe.

Zet de deur van je ziel vannacht van binnen uit je hart wijd open
Laat die deur voortaan van binnenuit altijd wagenwijd openstaan voor God, zodat Hij elk moment kan binnen komen, want zie, ik sta aan de deur en klop, zegt het laatste boek van de bijbel.(Apok.3,20) Heel ons leven is een Advent en God is altijd de komende. Elke moment kan het kerstmis worden in mij, want de plaats waar je staat is heilige grond en de tijd waarin je leeft is de gunstige tijd, crisistijd, dat wil letterlijk zeggen: tijd van bezinning en van de onderscheiding der geesten: wat komt wel van God en wat niet. B.v. waarom wordt in de media misschien voor meer dan 90 procent eerder de dood gecultiveerd dan het leven?

Laat dat kwartje nou eens een keer vallen.
Er wordt wat af gepreekt met kerstmis. Je hoeft echter nooit iets van een preek of overweging te onthouden, ook niet van deze lange overweging of column met kerstmis. Je hoeft je alleen maar bewust te worden van waar je blijft haken of waardoor je wordt geraakt en daar moet je mee verder. Zoals Maria en Jozef ieder op eigen manier geraakt worden door God. We moeten voortdurend openstaan voor het komen van God in zijn woord, in allerlei situaties en omstandigheden, die wij meemaken. Zoek voortaan verbinding en zet je geestelijk mobiel eens op vrijgeven, zodat God ook deze nacht van kerstmis in ieder van ons geboren kan worden.Dat wensen wij elkaar toe vanuit de grond van ons hart.

Want de genade, de gratie of de algemene amnestie van God is in Jezus verschenen.
Zij is een bron van heelheid voor elke mens, lichamelijk, psychisch en geestelijk. Zij leert ons de goddeloosheid van deze tijd met zijn wereldse kijk zonder God af te leggen. Zij leert ons te bezinnen in deze tijd van gezonde crisis en ons zelf af te vragen:
wie zijn wij mensen eigenlijk? wie ben ik zelf eigenlijk, waarvan of van wie leef ik en wat doe ik daar aan: Zij leert ons rechtvaardig en sterk te leven in deze tijd, in geloof, hoop en liefde. We krijgen deze nacht het vermogen om zelf kind van God te worden net als Jezus. Zusters en broeders, die allemaal dezelfde Vader in de Hemel hebben, die tegelijk onze grootste gemeenschappelijke inspiratiebron is.

Jij bent mijn zoon en jij bent mijn dochter, ik heb je heden verwekt en laat je hart dan vol vreugde zijn, want God legt de eeuwigheid in ons hart. Je hebt jezelf niet gemaakt en je bent dus ook niet van jezelf, je bent van mij zegt God in je doopsel, Ik ben op jou met mijn H.Geest en Ik blijf je trouw wat je ook overkomt. Je bent een enig, uniek en onherhaalbaar kind van mij net als Jezus en ik laat je nooit meer vallen.Dat staat haaks op de tijdgeest in onze samenleving en in de westerse wereld.Als je daar niet blijft haken en stil blijft staan dan weet ik het niet meer.

Wie gelooft is nooit alleen,in welke situatie je ook verkeert.
God is er altijd en daarmee basta, zegt de H.Theresia van Avila. Hij kan mij elk moment bereiken, maar ik kan ook God elk moment bereiken. God en ik zelf, we hebben iets met elkaar. En dat besef is bij Abraham begonnen en het werkt. Die bewustwording reikt zelfs over de dood heen en veroorzaakt zelfs leven na de dood. Over duurzaamheid gesproken in deze dagen van Milieutop in Kopenhagen.Zoek God eerst in jezelf, zegt Titus Brandsma O.Carm, dat verandert de structuur van je bewustzijn en dan ga je ook anders kijken en wel met de ogen van God. Kijk elkaar aan met de ogen van god en je gaat heel anders leven.

God werkt elk moment in ieder van ons persoonlijk bij elk ademhaling en hartslag.
In Jezus bezitten wij voortaan zelfs een schat in hemel, want Hij is als mens zelfs doorgedrongen tot bij God in de hemel en hij is onze enige hogepriester geworden bij uitstek. Natuurlijk ben ik niet altijd zoals ik graag zou willen zijn en zoals God mij graag zou zien. Daarom moet ik voortdurend worden omgevormd in mijn Geheimenisvolle en mystieke relatie met God en ik mag mij optrekken aan alle heiligen van meer dan 2000 jaar Katholieke Kerk, met Jezus voorop als de Heilige van God bij uitstek, totdat ik eenmaal voorgoed wordt om gevormd in God. Dan mag ik delen in wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, wat God heeft bedacht en weggelegd voor mensen, die op hun beurt ook van God houden, want Hij heeft ons het eerst liefgehad.

Laat dat vannacht met Kerstmis waar worden in je zelf: God die mij ik maakt. Moge God zo in ieder van ons opnieuw geboren worden: Kerstmis als begin van Pasen, want dat kind in die doeken gewikkeld is dezelfde als degene, die in die paasnacht alleen de doeken nog in het graf achterlaat. Amen.