KOMT, LAAT ONS HEM AANBIDDEN!

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

OPENBARING DES HEREN-B
Mat.2,1-12
+website:
www.bewustchristen.nl -2007-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-witgeel

Jongeren 16-35-plus op zoek naar de zin van hun leven
Het thema van Wereldjongerendagen in Keulen in 2005
onder leiding van de toenmalige nieuwe paus Benedictusluidde:
Komt, laat ons Hem aanbidden.
De wijzen uit het oosten zijn met een vurig verlangen op zoek naar waarheid,
want dat voert naar de bron van het leven.
Ontzag en eerbied voor God is begin van die waarheid en wijsheid.

In het voetspoor van de wijzen uit het oosten
Zo zijn jongeren uit iedere uithoek van de wereld naar Keulen getogen
om de mensgeworden God te zoeken en te aanbidden.
Daar werden zij omgevormd door de ontmoeting met Jezus
en verlicht door zijn aanwezigheid op die plaats,
waar de Driekoningen begraven liggen vooraan bij het hoofdaltaar.

In de Dom van Keulen
werden meer dan duizend jaar geleden hun gebeenten geplaatst.
Door de eeuwen heen hebben ze daar hun graf gezocht
en ze hoopten door hun nabijheid dicht bij het hoofdaltaar
aan het einde van de dagen hun begenadigde opstanding te vinden,
zoals achterin de Dom bij de uitgang is vermeld in het heilig jaar 2000.

Die een miljoen jongeren daar in Keulen
Die waren met een vurig verlangen op zoek naar de waarheid
om hun leven vorm te geven.
Net als de Wijzen uit het oosten weten zij,
dat wijsheid de bron is van alle leven
en dat die wijsheid begint met ontzag en eerbied voor God.

Wij zijn hier op aarde gekomen om God te aanbidden
en te dienen in ons zelf en in de ander.
Heel de kosmos en het hele hemelruim
en de hele natuur dragen de sporen van die God.
“Op zoek naar de waarheid”, net als de wijzen, kunnen jongeren nu ook
met hun computer het hele Wereld-Wijde-Web van internet afsurfen
met hun hedendaagse metafoor en beeld van het GPS:
Global Position Systeem.

Voor de wijzen uit het oosten bestaat de navigator
slechts uit een ster, die stil blijft staan op de plaats waar het kind zich bevindt.
Daar gaan zij door de knieën en bieden het kind geschenken aan van:
Het Goud van de koning, de Wierook van de priester
en Mirre, dat ons doet denken aan de weg die Christus gaat
van kribbe tot op het kruis en zijn begrafenis en opstanding.
S’nachts in een droom gewaarschuwd
gaan ze langs een andere weg terug.

Zo zijn ook de jongeren vanuit Keulen
ieder naar hun eigen land teruggekeerd,
maar langs een andere weg net als de Drie Koningen.
Met het verlangen om aan iedereen
de rijkdom van wat ze beleefd hebben
over te dragen met leeftijdsgenoten
en andere mensen in hun plaatselijke parochie.

Jezus is voortaan hun vriend en Heer
en alleen in Hem vinden zij hun waren geluk.
Voortaan zoeken ze hun ware geluk
in de diepere dingen van het leven
en niet in het oppervlakkige en in wat voor de hand ligt.
Hun geluk heeft in Keulen een naam en gezicht gekregen:
die van Jezus van Nazareth, geboren te Bethlehem,
die de Christus wordt genoemd, de Messias en de Gezalfde.

Elke dag opnieuw willen ze Hem zoeken en aanbidden
in hun dagelijks gebed,
in de deelname aan de eucharistie op zondagmorgen,
waarin Jezus zichzelf aan ons geeft,
als wij de deur van ons hart maar van binnenuit
open zetten en niet gesloten houden.
We gaan Hem telkens tegemoet in het dagelijks leven
en we kunnen Hem ontmoeten,
zowel geknield voor het tabernakel in de kerk,
alsook in de mens in nood in wie Jezus zelf schuil gaat.
Zo zal Hij gaandeweg geheel ons hart vervullen met zijn liefde
en ons steeds dieper de vreugde laten ervaren van bij de kerk te horen,
zijn mystiek lichaam in deze wereld,
ofwel die ene grote wereldwijde familie-van-God,
waarin je kunt groeien in vriendschap en vreugde,
gedreven door zijn waarheid en liefde.

Bewust-Christen als tweede natuur.
Als je gelooft ben je nooit alleen op deze wereld.
Je leeft in het bewustzijn, dat je van God bent uitgegaan
en dat diezelfde God je levenslang nabij is als een Emmausganger,
totdat je eens helemaal thuis komt bij God,
thuis wordt gebracht door Jezus Christus,
die de grondvorm is van Christelijk leven.
Nu al leeft Hij in je door de H.Geest,
die je voortdurend omvormt en inspireert.
Zoek je geestelijk heil dan ook in God
en je lichamelijke en psychische genezing in zijn H.Geest.
Moge dat vandaag al ons deel worden op dit feest.
Tot in juli 2008 in Sidney