ONGEVRAAGD EEN KIND ALS TEKEN VAN GOD

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

4-Advent-A
Matteus 1,18-24
+website:
www.bewustchristen.nl  -2007-spirituele overweging -w.boerkamp o.carm.-paars


Het is een wonderlijk huwelijksverhaal.
Tegelijk is het ook heel herkenbaar voor ons.
Vooral voor een jongen en meisje die serieus samenwonen
en bij wie zich ongevraagd een kind aankondigt.
Er zijn in Nederland ongeveer een paar miljoen singles.
Dat zijn alleenstaanden of liever gezegd alleengaanden,
die vaak bindingsangst hebben -net als Jozef vandaag-
en die om welke reden dan ook niet durven trouwen.
Ze houden het vaak bij een lat-relatie of iets dergelijks.
Weet je vandaag dan getroost door Maria en Jozef.

Ongevraagd een kind dat zich aankondigt.
Dat is voor vele samenwonenden vaak
een aanleiding voor het stel om toch maar te trouwen.
Je zou dus kunnen zeggen dat beide,
zowel man als vrouw zwanger worden van H.Geest
en onwettige kinderen bestaan gewoon niet.
Dat is een woord uit de menselijke bureaucratie.
Misschien moeten wij er wel aan wennen,
dat de culturele gewoonten omtrent huwelijken in deze tijd
totaal veranderd zijn vergeleken bij vroeger
(Jesaja 7,10-14)

Het voorgenomen huwelijk van Jozef in een crisis
Het aan gaan van een huwelijk heeft in de context van die tijd
nog de duidelijke trekken van het bouwen van een huis.
Twee verschillende familiehuizen sluiten een contract,
zodat van de ene kant de dochter
en aan de andere kant de zoon
bruid en bruidegom worden:
Dat wil in die tijd zeggen een rechtspersoonlijkheid,
een toekomstig huisgezin.
Dit gebeurt al bij de verloving.
Een paar maand later wordt het huwelijk voltrokken,
wordt de bouw van het menselijk huis gerealiseerd,
doordat de bruidegom zijn bruid feestelijk bij zich neemt.
De bouw van dit menselijk huis wordt voltooid
met de geboorte van een kind (zoon),
die van de Vader de naam ontvangt.
Jozef heeft echter zijn aanstaande bruid Maria
nog niet bij zich genomen
om de bouw van zijn huisgezin te starten.
Het liefst zou hij uit liefde voor Maria van haar willen scheiden
om haar geen pijn te doen
en via de achterdeur het huis verlaten,
maar God denkt daar anders over getuige de engel in zijn slaap.
Een droom kan je meer vertellen waar je zelf mee bezig bent
en problemen oplossen dan tien psychiaters tegelijk.

De geboorte van Jezus vond plaats op deze wijze:
Op de volgende manier is Jezus de Christus geworden:
Als achteraf blijkt, dat Jezus in zijn leven zo’n bijzonder méns
en kind van God is geworden, dan moet God zelf ook wel
vanaf de ontvangenis in Maria in het spel zijn geweest.
En dan moet Hij ook wel een bijzondere moeder
hebben gehad in Maria en een bijzondere vader in Jozef.
Hij neemt het immers om te leven met dit geheim,
dit raadsel en dit mysterie van de God-mens Jezus.

Wat geldt voor Jezus raakt ons ook.
Als wij elke zondag in de geloofsbelijdenis bidden,
dat Jezus is ontvangen van de H.Geest,
geboren uit het nog jonge maagdelijke meisje Maria,
dan kan dat voor ieder van ons betekenen,
dat ook wij zelf persoonlijk ontvangen zijn van de H.Geest,
geboren uit God, kind van God zijn,
zonen en dochters van God, van goddelijke geslacht zijn.
Wie een kind krijgt of zelf geboren wordt, die wordt letterlijk
aangeraakt door God zelf en gezegend door God:
Iets aan een kind heeft vleugels, of het van boven kwam,
uit een andere wereld en tegelijk is het ook van deze wereld.
Naar het vlees geboren uit het huis en het geslacht van David,
en naar de H. Geest aangewezen als Zoon van God,(Rom.1,1-7)
en krachtens zijn verrijzenis geworden tot Jezus de Christus.
Zo wordt van Jezus gezegd in de tweede lezing van vandaag.

Elke mens is een geschenk in de moederschoot,
dat je krijgt en dat je overkomt van iemand die je te boven gaat
en die wij allen God noemen: Je wordt geboren,….
Met dank aan god geven wij kennis…zo klonk het vroeger….
Dat een kind meer is dan vruchtbaarheid en menselijke potentie.
Dat elke mens ontstaat en groeit zonder dat
een mensenhand het ooit heeft gevormd of aangeraakt
en dat Jezus van al die kinderen het hoogtepunt is,
een geschenk bij uitstek van God zelf aan de wereld gegeven.
Het diepste verlangen van elke mens
vindt hier in deze unieke mens zijn uitdrukking.
Namelijk een God die onder ons mensen komt wonen
en zijn huis bouwt bestaande uit mensen als levende stenen,
want als de Heer het huis niet bouwt dan bouwen wij tevergeefs.
(ps.127)

Hij komt van al zo hoge en van zo veer.
Zo zullen wij in de kerstnacht weer zingen.
Hij is van goddelijke oorsprong
en heeft een goddelijke bestemming.
God trouwt letterlijk met zijn volk en ook dat is al
een hele oude gedachte in het Oude Testament.
Uiteindelijk zijn wij allemaal kinderen van God.
Het is niet alleen Maria,
maar ook Jozef die zwanger is van de H.Geest,
zo blijkt vandaag getuige zijn droom.
Het is alsof God hier al tegen Jozef en Maria van het kind zegt:
Ik heb Jou geschapen, Jij bent van mij,
Ik ben op jou met mij H.Geest,
ik hou van jou, ik blijf je trouw, wat er ook gebeurt.
Dat zegt God later vanuit de wolk uit de hemel
bij de doop tegen Jezus.
Zo op die manier is Jezus de Christus geworden in zijn leven.
Twee zeer gelovige ouders
die zwanger zijn van de H.Geest
staan aan zijn oorsprong.
Juist als Jozef helemaal geen raad weet
met de komst van een kind,
-zoals zoveel mannen,
als ze horen dat hun vrouw een kind verwacht-
en juist als Hij er over denkt
uit liefde voor Maria weg te gaan van haar,
krijgt hij ongevraagd een teken
net als koning Achaz in de eerste lezing.

Dat gebeurt ook vaak in ons leven.
Dat God plotseling ingrijpt in je leven via een duidelijk teken.
Juist als je het zelf helemaal niet meer weet
hoe je verder moet in je leven
komt er ongevraagd een teken van God,
maar je moet er wel oog voor hebben.
Vrees niet en wees vooral niet bang om te trouwen.
Misschien zouden die paar miljoen singels in Nederland
dat vandaag eens moeten horen,
want het tij keert gelukkig in ons land.
Je bent niet alleen op deze wereld.
God is met jou en met je levenspartner.
Je leven wordt toch wel geleid door God.
En je wordt wel verlost van je bindingsangst,
want God is met ons. Vertrouw daar maar op.
Vertrouw je het niet dan hou je het niet, zegt de profeet Jesaja.
Het allerheiligste is in ons en in ieder mens.
Laten we dan daar naar leven
en elkaar onbevlekt ontvangen en ontmoeten,
zoals Jozef en Maria en op die manier
ruimt scheppen voor God die in ons midden komt
en die wezenlijk met ieder van ons verweven is:
Emmamuel, dat wil zeggen: God-met-ons. Amen.