Op zoek naar een godsdienstige leefregel voor jezelf

Inhoudelijk gaat het erom hoe je Christen wilt zijn. Christen zijn voor jezelf, zowel in je werk als in je prive leven, in je relatie met anderen en met alles wat je omgeeft in de natuur, cultuur en maatschappij en in relatie met de plaatselijke parochie. Daarbij moet iedereen zijn of haar eigen onvervangbare en unieke vorm zien te vinden. Een religieuze leefregel kan je daarbij helpen en inspiratie geven, vooral als je “beroepschristen” wilt worden. Bij het maken van je eigen leefregel is de Bijbel de eerste inspiratiebron. Daarnaast kun je voorbeelden en inspiratie vinden in de kerkelijke traditie, in het bijzonder de vaders uit de oudheid met hun eerste kloosterregels. De leefregels van de Karmel kan ons suggesties geven. De moderne Devotie, die ontstaan is in Deventer, kan ons ook helpen om tot een eigentijds en toegewijd leven, “in navolging van Christus” te komen. De Christelijke levenswijze komt uitdrukkelijk aan de orde in bijvoorbeeld het scheppingsverhaal, de tien geboden, de Bergrede en het Onze vader.

Jezus, vat de tien geboden samen in: “liefde tot God en de naaste” en geeft hiermee een basis – leefregel”. De Bergrede met de acht zaligsprekingen is ook samen te vatten in een Christelijke leefregel: “alles wat jij wilt dat de mensen voor jou doen, doe ik ook voor hen”. En ook in de handelingen van de apostelen vinden we Christelijke leefregels, een beschrijving van hoe eerste Christenen alles deelden.