OVERMATIG LIEFHEBBEN OMDAT JE OVERHOUDT

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

7-Door het jaar-C
Luk. 6, 27-38
+website-www.bewustchristen.nl-2007-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.


Je wordt door God bemind: besef dat!
Ik ben er, maar ik had er ook niet kunnen zijn.
Elk moment wordt mij het leven geschonken
Ik wordt mateloos door God bemind.
Je kunt dus blij zijn dat je mag leven.
Dat is immers niet zo vanzelfsprekend als het lijkt.
Je bent een gegeven en besef daarvan kan je blij maken.
Het kan je oproepen om er ook helemaal gratis te zijn voor de ander
Dat besef is een grote genade en dat zegt mij:
wees dan ook bovenmate goed voor die ander.
Juist vanuit dat gevoel dat in mij overstroomt
kan ik van Godswege liefde overhouden voor de ander.
Dan mag die ander er ook ten volle zijn,
hoe die ook is en hoe die zich ook aan mij voor doet.

Wees dan barmhartig zoals jullie Hemelse Vader dat is.(ps.103)
Daar krijg ge je pas gevoel voor als je zelf tegen grenzen aanloopt.
Het minste en het gewone is de ander te behandelen
zoals je zelf ook graag behandeld zou willen worden in die situatie.

Dat lijkt nog maar op het model van de weegschaal.
Vanuit de liefde van God gezien zou je echter meer kunnen doen
dan het gewone en datgene wat gangbaar is in de samenleving.
Wat gij niet wilt wat u geschiedt, doe dat ook een andere niet,
die wederkerigheid is hier vandaag te weinig.

Het gaat om een goddelijke maat die liefde overhoudt.
Als je echt een zoon of dochter van God wilt worden,
wees dan goed zonder er iets voor terug te verwachten.
Wees dan onverdeeld goed en onpartijdig barmhartig,
zoals je Vader of Moeder in de hemel dat ook is.
Zon houding heeft iets te maken met hoe ouders
met hun kinderen omgaan: het gaat om die volwassen liefde,
zoals ouders die blijven koesteren voor hun kinderen,
ook en juist als ze er niets voor terugkrijgen,
ja zelfs als ze stank voor dank krijgen,
of zelfs als hun kinderen hun vijandig gezind worden.
Dan nog blijven ze hun kind trouw, want het blijft je kind.

Zo gaat God immers ook om met mensen.
Het is een grote uitdaging en het lukt je misschien pas
als je zelf ook eerst iets ervaren hebt van die onverdeelde goedheid
en die onpartijdige barmhartigheid van je God en Vader in de hemel.
Als je zelf zachtheid en openheid ontmoet,
terwijl je nog hard bent van binnen en gesloten.
Als je liefde en mildheid van anderen ondervindt,
terwijl je zelf nog wordt overspoeld
door vijandige gevoelens jegens de ander.
In de eerste lezing van vandaag (I Samuel 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23.)
krijgt David de kans van zijn leven om Saul te doden,
die op zijn beurt hem wil doden.
Maar David wordt geraakt in zijn binnenste,
omdat Saul daar zo rustig en vredig ligt te slapen in zijn tent.
Juist die kwetsbaarheid van Saul raakt hem
en dat doorbreekt het denken in weegschaal
en in termen van voor-wat-hoort-wat, dat ons zit ingebakken.
En precies op het juiste moment doet hij een stap terug
om zijn vijand geen kans te geven
om nog langer vijandig tegenover hem te hoeven zijn.
Om de kringloop van het kwaad te doorbreken
vergeldt David het kwade met vergevingsgezindheid.
Dat roept op zijn beurt weer zachte krachten op bij Saul die zegt:
Ik heb verkeerd gedaan, ik zal je geen kwaad meer doen,
omdat je vandaag zoveel eerbied voor mijn leven hebt getoond.

Zachte krachten opwekken in mensen
Dit soort ervaringen kunnen zachte krachten opwekken in jezelf.
Van daaruit lukt het dan soms om in de vijandige mens die je bedreigt,
het verlangen te zien om te mogen leven en bemind te worden.
Denk aan grote mensen en heiligen als Jezus aan het kruis
en Titus Brandsma die zijn rozenkrans gaf aan de verpleegster,
die hem na zware marteling tenslotte de dodelijke injectie gaf.
Als je die weg op kunt gaan raak je aan het geheim van het leven
en dan voel je dat uiteindelijk iedereen tot die genade geroepen is.

Een overmatige liefde van Godswege zal je ten deel vallen.
Het moet niet maar soms kan het en soms gebeurt het gewoon,
omdat je Godsliefde in jezelf overhoudt
en die laat overstromen naar de ander ook al is die vijandig.
Je kunt de zon in het water zien schijnen bij die ander.
Je ziet dat God het laat regenen over goeden en slechten.
Je bent immers blij dat je zelf mag leven
Je voelt dat het leven je zelf elke moment geschonken wordt door God
en dat niets of niemand je kan verstoren of ontrusten.
Je ervaart dat Gods liefde oneindig veel groter is
dan al ons armzalig gedoe.
Juist in die spiegel leer je jezelf ten diepste kennen
en kun je een diep besef krijgen van je eigen nietswaardigheid.
Juist in het besef van je eigen nietigheid
kun je het besef krijgen van Gods barmhartigheid in je zelf.
Het wonder van Gods liefde in mij schept ruimte in mij
voor menselijk mededogen, barmhartigheid en liefde
Verwonder je vandaag om de kracht van die liefde in jezelf.
Wordt je bewust van je eigen grenzen
om te worden gegrepen door God.