JEZUS EN ZIJN OUDERS Maria en Jozef

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

 

 

 

H.Familie-C Luk. 2,41-52

Gebed van/voor het Gezin JEZUS EN ZIJN OUDERS Maria en Jozef

God in het verborgene, U bent als een Vader en Moeder voor heel de mensenfamilie. Daarom voelen wij ons broers en zussen van elkaar. In Jezus hebt U zelf geleefd in een gezin met Maria en Jozef. Zo hebt U ons een beeld nagelaten dat wij willen volgen. Wij bidden U: Schep een sfeer in onze gezinnen, waarin kinderen zich welkom voelen. Dat ze er mogen zijn van hun ouders en opvoeders en dat ze meetellen in de kring. Laat ze daardoor voelen dat ze gewenst zijn door U, nog voordat zij werden geboren ( ps.139) Geef alle jeugdigen en jongeren in onze plaatselijke geloofsgemeenschap een gelovige omgeving waarin ze kunnen opgroeien in geloof, hoop en liefde tot U en tot elkaar. Laar ze in hun onderlinge relatie en daarbuiten ontdekken wie ze zelf zijn en hoe ze kunnen worden omgevormd naar het Model van Jezus. Maak alle gezinnen tot een ‘kerk-in-het-klein’, waarin ze voor het eerst in aanraking komen met geheimen van het leven en waarin ze leren geloven, het leven vieren en in praktijk brengen. Maak alle ouders en opvoeders tot eerste catecheten van uw kerk. Geef dat de sfeer tussen ouders en kinderen voortdurend mag worden omgevormd door U: ‘God-in-drie-verschijningsvormen‘: Ouder, Kind en H.Geest. Amen. (w.boerkamp o.carm. 16 okt. l996 Opening nieuwe Jozefkerk Zwolle-Zuid) Nieuwjaar-C Gal.4,4-7 Geloofsbelijdenis van Kerstmis MARIA, moeder van God de Zoon. Ik geloof in God, tot wie wij in Jezus’ Geest: “Abba”, Vader, mogen zeggen, de schepper van oorsprong en toekomst. En in Jezus, Gods dienaar en welbeminde Zoon. Die geheel vanuit God tot ons gekomen is en in wie Gods hele volheid zichtbaar voor mensen heeft willen wonen. Die werkt heeft tot onze genezing , die menselijke grenzen doorbrak en woorden van eeuwig leven heeft gesproken. Die daarom verworpen is, maar tot onze bevrijding heeft geleden en aan het kruis is gestorven. Die door God is opgewekt om in ons te leven en te staan in de toekomst van heel de schepping. Ik geloof in de Geest van God, die spreekt door de profeten, en ons leidt naar de volle waarheid. Ik belijdt Gods Koninkrijk nu en in eeuwigheid, en de kerk die dit Rijk mag verwachten en dienen. Ik geloof in de bevrijding uit zonden en de kracht tot liefde. En in de nieuwe schepping, waarin gerechtigheid woont. en God alles in allen zal zijn. Amen. ( WB naar P.Schoonenberg)