Openbaring des Heren-b

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

 

 

 

Wijzen uit het oosten:

KOMT, LAAT ONS HEM AANBIDDEN! Matt.2,1-12

Het thema van Wereldjongerendagen (2005) in Keulen olv Benedictus. De wijzen uit het oosten zijn met een vurig verlangen op zoek naar waarheid, want dat voert naar de bron van het leven. Ontzag en eerbied voor God is begin van die waarheid en wijsheid. In het voetspoor van de wijzen uit het oosten zijn vorig jaar zomer jongeren uit iedere uithoek van de wereld naar Keulen getogen om de mensgeworden God te zoeken en te aanbidden. Daar werden zij omgevormd door de ontmoeting met Jezus en verlicht door zijn aanwezigheid op die plaats, waar de Driekoningen begraven liggen vooraan bij het hoofdaltaar. In de Dom van Keulen werden meer dan duizend jaar geleden hun gebeenten geplaatst. Door de eeuwen heen hebben ze daar hun graf gezocht en ze hoopten door hun nabijheid dicht bij het hoofdaltaar aan het einde van de dagen hun begenadigde opstanding te vinden, zoals achterin de Dom bij de uitgang is vermeld in het heilig jaar 2000. Die een miljoen jongeren daar in Keulen waren met een vurig verlangen op zoek naar de waarheid om hun leven vorm te geven en omdat ze net als de Wijzen uit het oosten weten, dat wijsheid de bron is van alle leven en dat die wijsheid begint met ontzag en eerbied voor God. Wij zijn hier op aarde gekomen om God te aanbidden en te dienen in ons zelf en in de ander. Heel de kosmos en het hele hemelruim en de hele natuur dragen de sporen van die God. “Op zoek naar de waarheid”, net als de wijzen, kunnen jongeren nu ook met hun computer het hele Wereld-Wijde-Web van internet afsurfen met hun hedendaagse metafoor en beeld van het GPS: Global Position Systeem. Voor de wijzen uit het oosten bestaat de navigator slechts uit een ster, die stil blijft staan op de plaats waar het kind zich bevindt. Daar gaan zij door de knieën en bieden het kind geschenken aan van: het Goud van de koning, de Wierook van de priester en Mirre, dat ons doet denken aan de weg die Christus gaat van kribbe tot op het kruis en zijn begrafenis en opstanding. S’nachts in een droom gewaarschuwd gaan ze langs een andere weg terug. Zo zijn ook de jongeren vanuit Keulen ieder naar hun eigen land teruggekeerd, langs een andere weg net als de Drie Koningen. Met het verlangen om aan iedereen de rijkdom van wat ze beleefd hebben over te dragen met leeftijdsgenoten en andere mensen in hun plaatselijke parochie. Jezus is voortaan hun vriend en Heer en alleen in Hem vinden zij hun waren geluk. Voortaan zoeken ze hun ware geluk in de diepere dingen van het leven en niet in het oppervlakkige en in wat voor de hand ligt. Hun geluk heeft in Keulen een naam en gezicht gekregen: die van Jezus van Nazareth, geboren te Bethlehem, die de Christus wordt genoemd, de Messias en de Gezalfde. Elke dag opnieuw willen we Hem zoeken en aanbidden in hun dagelijks gebed, in de deelname aan de eucharistie op zondagmorgen, waarin Jezus zichzelf aan ons geeft, als wij de deur van ons hart maar van binnenuit open zetten en niet gesloten houden. We gaan Hem telkens tegemoet in het dagelijks leven en kunnen Hem ontmoeten, zowel geknield voor het tabernakel in de kerk, alsook in de mens in nood in wie Jezus zelf schuil gaat. Zo zal Hij gaandeweg geheel ons hart vervullen met zijn liefde en ons steeds dieper de vreugde laten ervaren van bij de kerk te horen, zijn mystiek lichaam in deze wereld ofwel die ene grote wereldwijde familie-van-God, waarin je kunt groeien in vriendschap en vreugde, gedreven door zijn waarheid en liefde. Moge dat vandaag al ons deel worden op dit feest.