Overwegingen

2013

   
  JAAR VAN HUWELIJK EN GEZIN-2014 pastor Boerkamp
DRIEKONINGEN-Jaar-A-2014 DRIEKONINGEN-Jaar-A-2014-Jaar van het gezin pastor Boerkamp
4-Advent-A Matteus 1,18-24 ONGEVRAAGD EEN KIND ALS TEKEN VAN GOD pastor Boerkamp
4-Advent-A-1 Matteus 1,18-24 (en Vigilie van Kerstmis-A-B-C) HOE JEZUS BEGINT “CHRISTUS” TE WORDEN pastor Boerkamp
3-Advent-A - Matteus 11, 2-11 GETUIGEN VAN WAT JE HOORT EN ZIET pastor Boerkamp
2-Advent-A - Matteus 3,1-12 GAAN WONEN IN DE HOOP pastor Boerkamp
1 Advent A - Matteus 24,37-44 OEFENING IN HET WACHTEN pastor Boerkamp
34–Door het Jaar-C Luk. 23,35-43 JEZUS, ONZE TROUWE GETUIGE, ONDANKS ZIJN LIJDEN pastor Boerkamp
33-door het jaar-C Lukas 21, 5-19 BID DAT JE HET UITHOUDT TOT HET EIND pastor Boerkamp
32-Door het Jaar-CLuk. 20, 27-38 HET GEHEIM (MYSTERIE) VAN LEVEN EN DOOD pastor Boerkamp
31-Door het jaar-C Lukas 19,1-10 OPEN STAAN VOOR WIE VERLOREN LOOPT pastor Boerkamp
30-Door het Jaar-C Luk.18, 9-14 BIDDEN ZONDER PRETENTIES pastor Boerkamp
29-Door het Jaar-C Lukas 18,1-8 AANHOUDEND BIDDEN ZONDER TE VERSAGEN pastor Boerkamp
28-Door het jaar-C Luk.17,11-19 GELOOF EN VERTROUWEN BRENGT HEIL EN GENEZING pastor Boerkamp
27-Door het jaar-C Luk. 17,5-10 GEEF ONS ‘MEER’ GELOOF pastor Boerkamp
26-Door het jaar-C Luk.16,19-31 HET HIER-NA-MAALS BEGINT IN HET HIER-NU-MAALS pastor Boerkamp
25-Door het jaar-C Lukas 16,1-13 LEER VAN DE ONRECHTVAARDIGE EN SLIMME RENTMEESTER pastor Boerkamp
24-Door het jaar-C Luk.15,1-10 HOE KAN IK IN VREUGDE MIJN  INSPIRATIE TERUG VINDEN? pastor Boerkamp
23-Door het jaar-C Luk.14,25-33  HOE KAN IK LEERLING VAN JEZUS WORDEN? pastor Boerkamp
22-Door het jaar-C Luk.14,1,7-14 WIE ZICH WEET TE BUIGEN WORDT OPGERICHT pastor Boerkamp
21-Door het jaar-C Lukas 13, 22-30 ZELF HEB IK NIET ZO VEEL WAAROP IK MIJ KAN BEROEPEN pastor Boerkamp
20-Door het jaar-C Luc.12, 49-53 HOE HOU JE HET VOL IN DEZE (TUSSEN)TIJD? pastor Boerkamp
19-Door het Jaar-C-1- Lukas 12,32-48 HET VERLANGEN IN ONS HOUDT ONS GAANDE pastor Boerkamp
18-Door het jaar-C Lukas 12,32-48 AL BEZIT JE NOG ZO VEEL, JE LEVEN BEZIT JE NIET pastor Boerkamp
17-Door het jaar-C Lukas 11,1-13 BIDDEN KUN JE BLIJKBAAR OOK LEREN pastor Boerkamp
16-Door het jaar-C Lukas 10,38-42 LAAT ALLES VOORTKOMEN UIT EEN ZELFDE BRON pastor Boerkamp
15-Door het jaar-C Luk.10, 25-37 VAN WIE WORD IK NAASTE IN MIJN LEVEN? pastor Boerkamp
14-Door het jaar-C Luk. 10,1-12.17-20 JE BENT WEZENLIJK EEN GEZONDENE VAN GOD IN JEZUS pastor Boerkamp
13-door het jaar-C Luk.9, 51-62 HET LEVEN IS EEN WEG DIE JE GAAT MET GOD pastor Boerkamp
12-Door het jaar-C Luk.9,18-24 WIE ZEGGEN JULLIE ZELF DAT IK BEN? pastor Boerkamp
11-Door het jaar-C Luk. 7, 36-8, 3 VROUWEN HEBBEN EEN EIGEN LIEFDEVOLLE INBRENG pastor Boerkamp
SACRAMENTSDAG-C Lukas 9, 11b-17 MEER SACRAMENTEEL DENKEN EN LEVEN pastor Boerkamp
PINKSTEREN-C Joh. 20,19-23 HIER, NEEM AAN, HEILIGE GEEST pastor Boerkamp
PASEN-C Lukas 24,1-12 JEZUS, HET VERHAAL VAN EEN LEVENDE pastor Boerkamp
PALMZONDAG –C Lukas 19, 28 - 40 JEZUS, ONZE TROUWE GETUIGE ONDANKS ZIJN LIJDEN pastor Boerkamp
3-van Pasen-C Joh.21, 1-19 JEZUS VERSCHIJNT VOOR DE DERDE MAAL pastor Boerkamp
4-van pasen-C‏ JE WORDT GEROEPEN pastor Boerkamp
5-40-dagentijd- C Joh. 8,1-11 EEN WERELD VAN STILTE DIE SPREEKT VAN GENADE pastor Boerkamp
4-40-dagentijd-C Lukas 15, 1-3.11-32 Op zoek naar wie of wat verloren is pastor Boerkamp
3-40-Dagententijd-C Lucas 13, 1-9 BEKEER JE, ANDERS KOM JE ZELF OOK NOG OM pastor Boerkamp
2-40-Dagentijd-C Luk. 9, 28-36 IN JE BIDDEN WORSTELEN MET JE ROEPING pastor Boerkamp
5-Door het jaar-C-1 Lukas Hst.5,1-11 JE KOMT ALS GEROEPEN EN JE WORDT ONTZET pastor Boerkamp
1-40-dagentijd-C - Luk.4,1-13 IN JE ROEPING WORDT JE OOK BEPROEFD pastor Boerkamp
4-Door het jaar-C Lucas 4,21-30 HIER EN NU WORDT IK AANSPRAKELIJK VAN GODSWEGE pastor Boerkamp
3-Door het jaar-C Lukas 1, 1-4 en 4,14-21 ZELF GERAAKT WORDEN DOOR WAT JE LEEST pastor Boerkamp
2-Door het jaar-C - Joh. 2,1-12 GOD IS MIJN BRUIDIGOM pastor Boerkamp
Doop van de Heer – C- Luk. 3,15-22 HET DOOPSEL IN DE H.GEEST pastor Boerkamp
OPENBARING DES HEREN-A
 Mat. 2,1-12
DE WIJSHEID VAN EEN PASGEBOREN KIND pastor Boerkamp

2012

   
22-door het jaar-b  Mc. 7,1-23 DE GEEST ONDERSCHEIDEN DIE ER ACHTER ZIT pastor Boerkamp
    pastor Boerkamp
     

2011

   
5-Door het jaar-A Matteus hst.5,13-16 JULLIE, CHRISTENEN, WEES ZOUT EN LICHT pastor Boerkamp
4-Door het Jaar-A Mat. 5,1-12 WIE ARM IS VAN GEEST KAN ZICH GELUKKIG PRIJZEN pastor Boerkamp
     

2010

   
3-Door het jaar-C
Lukas 1, 1-4 en 4,14-21
ZELF GERAAKT WORDEN DOOR WAT JE LEEST pastor Boerkamp

2009

   
KERSTMIS-2009 ZET JE DEUR VAN JE HART VAN BINNEN UIT WAGENWIJD OPEN NAAR GOD pastor Boerkamp
34-door het jaar-B
Johannes 18,33b-37
GIJ ZEGT DAT IK KONING BEN pastor Boerkamp
33-Door het jaar-B-1
Marcus 13, 24-32
TEKENEN VAN DE TIJD DOORZIEN pastor Boerkamp
32-Door het jaar-B
Marcus 12,38-44
DIE ARME WEDUWE DIE ALLES GEEFT pastor Boerkamp
31-door het jaar-B
Marcus 12,28b-34
GODSDIENST EN MENSENDIENST IN EEN pastor Boerkamp
30-Door het jaar-B
Marcus 10, 46-52
VAN ZIENDE BLIND TOT BLIND ZIENDE pastor Boerkamp
29-Door het jaar-B
Marcus 10,35-45
WETEN VOOR WIE HET IS WEG GELEGD! pastor Boerkamp
28–Door het Jaar-B
Marcus 10,17-30
SLECHTS EEN DING ONTBREEKT JE NOG pastor Boerkamp
27-door het jaar-B
Marcus 10,2-16
HET GEHEIM VAN MAN EN VROUW pastor Boerkamp
26-Door het jaar-B
Marcus 9,38-48
GODS GEEST WERKT WAAR HIJ WIL pastor Boerkamp
25-Door het jaar-B
Marcus 9,30-37
MET EEN KIND ALS LIEFDE IN ONS MIDDEN pastor Boerkamp
24-Door het jaar-B
Marcus 8, 27-35
WIE ZEG(GEN JULLIE) JIJ DAT IK BEN? pastor Boerkamp
23-door het jaar-B
Marcus 7,31-37
GA OPEN NAAR DE HEMEL EN NAAR ELKAAR pastor Boerkamp
22-door het jaar-b
Mc. 7,1-23
DE GEEST ONDERSCHEIDEN DIE ER ACHTER ZIT pastor Boerkamp
21-door het jaar-B
Joh.6, 60-69
NAAR WIE ZOUDEN WIJ ANDERS GAAN? pastor Boerkamp
20-Door het Jaar-B
Joh. 6, 51-58
HONGER NAAR WIJSHEID VOOR HET LEVEN pastor Boerkamp
19-Door het jaar-B
Joh. 6,41-51
HET GEWONE IS OOK VAN HEMELS KOMAF pastor Boerkamp
18-Door het Jaar-B
Joh. 6,24-35
WIE TOT MIJ KOMT HEEFT GEEN HONGER MEER. pastor Boerkamp
17-Door het jaar-B
Joh.6,1-15
BROOD VAN HET LEVEN VOOR ALLEN. pastor Boerkamp
16-Door het jaar-B
Marcus 6,30-34
KOM NU MEE NAAR EEN EENZAME PLAATS pastor Boerkamp
15-Door het jaar-B
Marcus 6,7-13
ZENDING GEBEURT MET TWAALF TEGELIJK pastor Boerkamp
14-Door het jaar-B
Marcus 6,1-6
GEEN PROFEET WORDT IN EIGEN LAND GEEERD pastor Boerkamp
13-Door het jaar-B
Marcus 5,21-43
HEB VERTROUWEN IN HET (EEUWIG) LEVEN pastor Boerkamp
12-Door het jaar-B
Marcus 4,35-41
HOE KUN JE NU SLAPEN IN DE STORM? pastor Boerkamp
Sacramentsdag-B
Marcus 14,12-16 en 22-26
SACRAMENTSDAG ALS WITTE DONDERDAG pastor Boerkamp
DRIE-EEN-HEIDSZONDAG-B
Joh. 16,12-15
DRIE-EEN-HEIDSZONDAG-B pastor Boerkamp
PINKSTEREN-B-3 PINKSTEREN-B-3 pastor Boerkamp
VIGILIE VAN PINKSTEREN
Joh.7, 37-39
JEZUS, BRON VAN CHRISTELIJK LEVEN pastor Boerkamp
7-van Pasen-B
Joh. 17,11b-19
NA INWIJDING VOLGT TOEWIJDING pastor Boerkamp
HEMELVAART
Lukas 24, 46-53

GA HEEN, UW MISSIE  BEGINT NU MET HEMELVAART

pastor Boerkamp
6-van pasen-b
Johannes 15,9-17
BLIJFT IN MIJN LIEFDE EN VERHEUG JE pastor Boerkamp
5-van Pasen-B
Joh. 15,1-8
BLIJF IN MIJ - DAN BLIJF IK IN JOU pastor Boerkamp
4-van Pasen-B
Johannes 10,11-18-Roepingenzondag!
TEN VOLLE KENNEN IN WEDERKERIGHEID pastor Boerkamp
3-van pasen-B
Lukas 24,35-48
IK BEN DEZELFDE ALS DE AARDSE JEZUS pastor Boerkamp
2-van Pasen-B
Joh. 20,19-31
GELOVEN IN JEZUS MESSIAS DE ZOON VAN GOD pastor Boerkamp
PAASMAANDAG - A-B-C
Matteus 28, 8-15
RONDOM HET LEGE GRAF pastor Boerkamp
Palmzondag-B
Marcus 11,1-10
MENS VAN VREDE pastor Boerkamp
5-Veertigdagentijd-b
Joh.12,20-33
PAS IN DE GROND AFSTERVEND ONTKIEM JE pastor Boerkamp
4-Veertigdagentijd-B
Joh.3,14-21
DE MILDE WAARHEID IN LIEFDE: LIEFDE IN WAARHEID. pastor Boerkamp
1-Veertigdagentijd-B
Marcus hst.1,12-15
VERTROUW OP DE STEM VAN DE H. GEEST pastor Boerkamp
7-Door het jaar-B
Marcus .2,1-12
GELOVEN MAAKT HEEL DE MENS GEZOND pastor Boerkamp
6-Door het jaar-B-2
Marcus I,40-45
OM GEESTELIJK HEIL EN GENEZING TE VINDEN pastor Boerkamp
5-Door het jaar –B
Marcus 1,29-39
EEN DAG UIT HET LEVEN VAN EEN CHRISTEN pastor Boerkamp
4-door het jaar-B
Marcus Hst.1,21-28
JEZUS, EEN MENS MET GEZAG ALS VAN GOD pastor Boerkamp
3-Door het jaar-B, Marcus I,14-20 OMMEKEER EN NAVOLGING HOE GAAT DAT? pastor Boerkamp
2-Door het jaar-B Joh. Hst.1,35-42 LAAT ZIEN WAAR JE GEESTELIJK WOONT pastor Boerkamp

2008

   
FEEST VAN DE H.FAMILIE-B VIA HET GEZINSMODEL THUISKOMEN BIJ GOD pastor Boerkamp
Zondag onder het octaaf van Kerstmis-A-B-C JEZUS EN ZIJN OUDERS Maria en Jozef pastor Boerkamp
4-Advent-B EEN MENS ALS HUIS EN TEMPEL VAN GOD pastor Boerkamp
3-Advent-B1 VOORTDUREND MENS WORDEN VANUIT RELATIE pastor Boerkamp
2-Advent-B GOED NIEUWS BEWERKT HEIL EN GENEZING pastor Boerkamp
1-Advent-B WAAKZAAM EN BEWUST CHRISTEN WORDEN pastor Boerkamp
34-Door het jaar-A JEZUS CHRISTUS KONING IN COGNITO pastor Boerkamp
33-Door het jaar-A WAT HEB JE MET JE TALENTEN GEDAAN? pastor Boerkamp
32-Door het jaar-A HOUD JE LAMP BRANDEND TOT HET EIND pastor Boerkamp
31-Door het jaar-A ELKAAR DIENEN IN WAARACHTIGHEID pastor Boerkamp
30-Door het jaar-A GODSLIEFDE-ZELFLIEFDE-NAASTENLIEFDE pastor Boerkamp
29-Door het jaar-A GEEF GOD EN MENS BEIDE WAT HEN TOEKOMT pastor Boerkamp
28-Door het jaar-A HET KONINKLIJK BRUILOFTSMAAL VAN GOD pastor Boerkamp
27-Door het jaar-A VRUCHTEN VOORTBRENGEN DIE BLIJVEND ZIJN pastor Boerkamp
26-Door het jaar-A ZEGGEN EN DOEN IS TWEE pastor Boerkamp
25-Door het jaar-A BEN JIJ-MENS KWAAD OMDAT IK-GOD GOED BEN pastor Boerkamp
24-Door het jaar-A VERGEVEN VANUIT DE ONEINDIGE GODSLIEFDE pastor Boerkamp
23-Door het jaar-A DE HEELHEID VAN PERSOON EN GEMEENSCHAP pastor Boerkamp
22-Door het jaar-A JEZELF LOSLATEN OM HET LEVEN TE WINNEN pastor Boerkamp
21-Door het jaar-A GELOVEN OVERKOMT JE VANUIT GOD pastor Boerkamp
20-Door het jaar-A EEN GELOVIGE VROUW ALS AANHOUDER WINT pastor Boerkamp
19-Door het jaar-A SLECHTS IN DE STILTE VAN DE NACHT pastor Boerkamp
18-Door het jaar-A DE WONDERBARE GEESTELIJKE MAALTIJD pastor Boerkamp
17-Door het jaar-A NERGENS AAN VAST BLIJVEN ZITTEN…… pastor Boerkamp
16-Door het jaar-A HET KONINKRIJK VAN GOD LIJKT OP…. pastor Boerkamp
15-Door het jaar-A DE (DOOR)WERKING VAN GODS WOORD pastor Boerkamp
14-Door het jaar-A MIJN JUK IS ACHT EN MIJN LAST IS LICHT pastor Boerkamp
13-door het jaar-A JE LEVEN LOSLATEN OM HET TE KRIJGEN pastor Boerkamp
12-door het jaar-A WEEST NIET BANG EN HEB GEEN VREES ONDERWEG pastor Boerkamp
11-door het jaar-A JEZUS ROEPT EN ZENDT DE TWAALF APOSTELEN pastor Boerkamp
10-door het jaar-A BARMHARTIGHEID IS HET ENIGSTE OFFER pastor Boerkamp
9-Door het jaar-A KIND AAN HUIS BIJ GOD ALS ROTSGROND pastor Boerkamp
Sacramentsdag-A-1 IK BEN HET LEVEND BROOD UIT DE HEMEL pastor Boerkamp
Drieeenheid-A IN DE NAAM VAN GOD GEBEURT HET pastor Boerkamp
Pinksteren-A WORDING VAN DE KERK MET PINKSTEREN pastor Boerkamp
7-van Pasen-A EEN HOOG PRIESTERLIJK GEBED TEN AFSCHEID pastor Boerkamp
6-van Pasen-A EEN ANDERE HELPER MET-LIEFDE-ALS-MIDDEN pastor Boerkamp
5-van Pasen-A IN HET VOETSPOOR VAN DE VERREZEN HEER pastor Boerkamp
4-van Pasen-A IK BEN DE GOEDE HERDER pastor Boerkamp
3-van Pasen-A GOD ALS DE EMMAUSGANGER OP JE LEVENSWEG pastor Boerkamp
2-van Pasen-A GELOVEN IN JEZUS MESSIAS DE ZOON VAN GOD pastor Boerkamp
Paasnacht en Pasen-A-1 HIJ IS WERKELIJK GODS ZOON pastor Boerkamp
Palmzondag-A-B-C JEZUS IS DE ENIGE KONING EN HEER pastor Boerkamp
5-40-Dagentijd-A HET GEHEIM VAN JEZUS LEVEND MAKENDE GEEST pastor Boerkamp
4-40-Dagentijd-A JEZUS LAAT MENSEN HET LEVENSLICHT ZIEN pastor Boerkamp
3-40-Dagentijd-A GOD ALS BRON VAN LEVEND WATER IN JEZELF pastor Boerkamp
2-40-Dagentijd-A INWIJDING IN JEZUS’ GEHEIM VAN PASEN pastor Boerkamp

1-40-Dagentijd-A

DE BEPROEVING VAN JEZUS IN DE WOESTIJN pastor Boerkamp
4-Door het Jaar-A WIE ARM IS VAN GEEST KAN ZICH GELUKKIG PRIJZEN pastor Boerkamp
3-Door het jaar-A      JEZUS KOMT OP ALS  ZON VAN GERECHTIGHEID pastor Boerkamp
2-Door het jaar-A ZIE, HET LAM GODS DAT ER AAN KOMT pastor Boerkamp

2007

   
41 GEROEPEN  OM  KNECHT  VAN  GOD TE  WORDEN pastor Boerkamp
40 KOMT, LAAT ONS HEM AANBIDDEN! pastor Boerkamp
39 ONGEVRAAGD EEN KIND ALS TEKEN VAN GOD pastor Boerkamp
38 HOE JEZUS BEGINT “CHRISTUS” TE WORDEN pastor Boerkamp
37 GETUIGEN VAN WAT JE HOORT EN ZIET pastor Boerkamp
36 JE BENT EEN MEDIUM IN HET KOMEN VAN GOD pastor Boerkamp
35 HEEL ONS LEVEN IS EEN ADVENT pastor Boerkamp
34 JEZUS, ONZE TROUWE GETUIGE, ONDANKS ZIJN LIJDEN pastor Boerkamp
33 BID DAT JE HET UITHOUDT TOT HET EIND pastor Boerkamp
32 HET GEHEIM (MYSTERIE) VAN LEVEN EN DOOD pastor Boerkamp
31 OPEN STAAN VOOR WIE VERLOREN LOOPT pastor Boerkamp
29 AANHOUDEND BIDDEN ZONDER TE VERSAGEN pastor Boerkamp
28 GELOOF EN VERTROUWEN BRENGT HEIL EN GENEZING pastor Boerkamp
27 HEB VERTROUWEN EN DOE WAT JE KUNT pastor Boerkamp
26 HET HIER-NA-MAALS BEGINT IN HET HIER-NU-MAALS pastor Boerkamp
25 LEER VAN DE ONRECHTVAARDIGE EN SLIMME RENTMEESTER pastor Boerkamp
24 HOE KAN IK IN VREUGDE MIJN  INSPIRATIE TERUG VINDEN? pastor Boerkamp
17 BIDDEN KUN JE BLIJKBAAR OOK LEREN pastor Boerkamp
16 LAAT ALLES VOORTKOMEN UIT EEN ZELFDE BRON pastor Boerkamp
15 VAN WIE WORD IK NAASTE IN MIJN LEVEN? pastor Boerkamp
14 JE BENT WEZENLIJK EEN GEZONDENE VAN GOD IN JEZUS pastor Boerkamp
13 HET LEVEN IS EEN WEG DIE JE GAAT MET GOD pastor Boerkamp
12 WIE ZEGGEN JULLIE ZELF DAT IK BEN? pastor Boerkamp
11 VROUWEN HEBBEN EEN EIGEN LIEFDEVOLLE INBRENG pastor Boerkamp
  MEER SACRAMENTEEL DENKEN EN LEVEN pastor Boerkamp
  HIER, NEEM AAN, HEILIGE GEEST pastor Boerkamp
  JEZUS, HET VERHAAL VAN EEN LEVENDE pastor Boerkamp
  JEZUS, ONZE TROUWE GETUIGE ONDANKS ZIJN LIJDEN pastor Boerkamp
  EEN WERELD VAN STILTE DIE SPREEKT VAN GENADE pastor Boerkamp
  Op zoek naar wie of wat verloren is pastor Boerkamp
  BEKEER JE, ANDERS KOM JE ZELF OOK NOG OM pastor Boerkamp
  IN JE BIDDEN WORSTELEN MET JE ROEPING pastor Boerkamp
  IN JE ROEPING WORDT JE OOK BEPROEFD pastor Boerkamp
  OVERMATIG LIEFHEBBEN OMDAT JE OVERHOUDT pastor Boerkamp
  GELUKKIG WIE ZICH OMKEERT NAAR DE ARMEN pastor Boerkamp
  Je komt als geroepen pastor Boerkamp
  HIER EN NU WORDT IK AANSPRAKELIJK VAN GODSWEGE pastor Boerkamp
  Zelf geraakt worden pastor Boerkamp
  God is mijn bruidegom pastor Boerkamp
  Openbaring des Heren-b pastor Boerkamp
2006    
  een aanwijzing om te leven 2007 pastor Boerkamp
  Jezus en zijn ouders pastor Boerkamp
  kerstwens pastor Boerkamp
  4e advent pastor Boerkamp
  3e advent pastor Boerkamp
  2e advent pastor Boerkamp
  1e advent pastor Boerkamp
  Kom tot je eigen dagritme / orde pastor Boerkamp
  Pinksteren pastor Boerkamp
  Paaswens pastor Boerkamp
  Bezield en Zelfbewust Christen pastor Boerkamp
  Christelijke en Kerkelijke Waarden en Normen? pastor Boerkamp
  pastor Boerkamp
  Op zoek naar pastor Boerkamp
  Godsdienstige leefregel pastor Boerkamp
  Vitalisering pastor Boerkamp
  21 leefregels pastor Boerkamp
  Suggesties om je eigen dagorde in te vullen pastor Boerkamp
  Bewust -christen - zijn als gave - en - opgave pastor Boerkamp
2005    
  Kerstwens pastor Boerkamp
  Wereldjongerendagen Keulen