Schrijf je eigen godsdienstige leefregel

Wie volgeling van Jezus Christus wil zijn, zal proberen te leven in zijn voetspoor. Hiervoor zal hij moeten gaan leven volgens eigen godsdienstige leefregels. In de vorige hoofdstuk kunt u inspiratie vinden, hieronder volgen enkele suggesties om een eigen leefregel concreet te maken.

1 probeer 's morgens en 's avonds een tijd stilte of meditatie in acht te nemen op een tijdstip en plaats waar dit mogelijk is. Deze tijd kan variŽren van enkele minuten tot een kwartier.
2 Leef de hele week (on)bewust het evangelie van de zondag in hart, hoofd en handen. Lees eventueel elke dag iets rondom het evangelie van de komende zondag.
3 Neem elke zondag zoveel mogelijk actief deel aan de wekelijkse eucharistieviering en bereid je thuis daarop voor en leef daar naartoe. Dit doe je door bijvoorbeeld aan tafel met het gezin al vast een keer het evangelie van de komende zondag voor te lezen. Hierbij kan eventueel een kinderbijbel gebruikt worden. Spreek met de kinderen af of ze naar de kindernevendienst gaan. Probeer in de week een keer deel te nemen aan de vespers ( = avondgebed)
4 Bereid je (bijvoorbeeld op vrijdagavond of zaterdagavond) met je gezin voor op de zondag door samen de afgelopen week kort te evalueren. Bespreek wat goed of niet goed ging en bepraat de bijzonderheden voor de komende week. Voor dit laatste kun je even het evangelie van de komende zondag inzien en bespreken wat er staat en wat dat bij je oproept
5 Bezoek minstens een keer in de maand een zieke, alleenstaande of alleenwonende die je in je omgeving kent. Ga er heen in naam van Jezus zelf
6 Zoek een eigen plaats in de geloofsgemeenschap van de parochie en een taak die bij je past en waar je goed in bent

Voor het lezen van het evangelie is het handig in het bezit te zijn van een volksmissaaltje. Hierin staat de driejaarlijkse lezingencyclus (het A-B-C-jaar) van het kerkelijk jaar met inleiding en uitwerking. Het is gebruikersvriendelijk voor leken. De huwelijksbijbel of een andere uitgave van de bijbel kan hier ook voor gebruikt worden. Je moet dan echter wel alles zelf opzoeken.