Via deze website willen wij tenslotte

www.bewustchristen.nl 

aansluiten bij de manier waarop jongeren in onze tijd leren via de computer
en bij de manier waarop ze zelf informatie verwerven en opnemen.
Dit sluit ook aan bij de wens van het Tweede Vaticaans Concilie (decreet massamedia)
en de wens van het voormalig Katholiek Media Centrum in Nederland
In beide worden wij gevraagd om telkens goed gebruik te maken van de nieuwste media
en de modernste technieken in de religieuze en kerkelijke communicatie.
Hierin vormt het onderwerp Jongeren en moderne media
een apart hoofdstuk, vooral als wij voor 2010 overgaan van
aanbodgestuurde naar vraaggestuurde catechese per computer in parochieverband.
(vgl. artiekel: Jongeren, levensbeschouwing en media,
een spirituele analyse van deze overgangstijd, door p.W.Boerkamp O.Carm.)