Waar in de wereld?

www.bewustchristen.nl 

Wij leven binnen de context van een West Europees cultuur-christendom
Wij willen jongeren van deze overgangstijd wekelijks en bewust
in aanraking brengen met de bron van christelijk leven in het evangelie van de zondag.
Wij hopen dat ze telkens geraakt worden door de blijde boodschap en het goede nieuws.
Dat ze vanuit het grondmodel in Jezus hun leven positief vorm kunnen geven.
Het specifieke doel is om jezelf als christen voortdurend scherp te houden:
Wat bezielt mij zelf hier en nu in deze tijd en wat doe ik er aan?